Politiker for en Dag

8. og 9. klasses elever kan blive ”Politiker for en Dag” i et 3 timer langt rollespil på Christiansborg. Eleverne arbejder med lov- og beslutningsforslag, holder taler for hinanden og deltager i afstemninger, som var de medlemmer af Folketinget. Det er gratis at deltage.

Større
Politiker for en Dag er Folketingets interaktive besøgscenter for elever, der går i 8. eller 9. klasse. Det fungerer som et rollespil, hvor eleverne arbejder med lov- og beslutningsforslag, holder taler og deltager i afstemninger, som om de var medlemmer af Folketinget. I filmen kan du få en oplevelse af, hvordan spillet Politiker for en dag foregår.

Hvornår skal jeg tilmelde min klasse?

Fra den første mandag i maj kan du tilmelde din klasse til Politiker for en Dag for det pågældende skoleår. Du kan booke plads ved at bruge Folketingets onlinebooking eller ved at kontakte Folketingets Besøgstjeneste. 

Hvor mange elever kræver det, før man kan deltage?

16-28 elever kan deltage i spillet. Der skal være mindst 16 deltagere, for at spillet kan gennemføres. 

Hvordan skal jeg forberede min klasse?

Politiker for en Dag er en del af et undervisningsforløb med forberedelse og efterbehandling i din klasse. Du kan med fordel orientere dig i lærervejledningen og bruge før- og eftermaterialet, som du finder under overskriften ”Lærervejledning til Politiker for en Dag” længere nede på siden.

Hvad får eleverne ud af at deltage?

Politiker for en Dag lægger op til en aktiv læringsproces. Dine elever møder informationer, argumenter og modargumenter, som hjælper dem til at tage stilling til de enkelte lov- og beslutningsforslag. 

Spillets indhold udgøres af 3 etiske problemstillinger, hvor eleverne ved at argumentere for og imod skal nå frem til en politisk beslutning. Spillet er et tilbud til dig, der underviser din klasse i demokrati. Spillet kan indgå i følgende fag:

  • samfundsfag
  • geografi
  • historie 
  • dansk

Formålet med Politiker for en Dag er, at eleverne:

  • øger deres kendskab til Folketingets arbejde og demokratiet
  • bliver inspireret til at deltage aktivt i udviklingen af det danske demokrati
  • forstår, at de kan gøre en forskel i samfundsudviklingen 

Hvad koster det at deltage?

Det er gratis at deltage i spillet.

Hvor og hvornår foregår spillet?

I et stort lokale i kælderen under Christiansborgs tårn foregår spillet Politiker for en Dag. Her er der indrettet et minifolketing med Folketingssal, Vandrehal, udvalgsværelser og medlemskontorer.

Din klasse kan deltage alle hverdage. Fra mandag til torsdag bliver der gennemført 3 spil, mens der om fredagen gennemføres 2 spil.

Spilletider
Mandag-torsdag: Kl. 9.00, 13.00 og 16.30
Fredag: Kl. 9.00 og 13.00.

Hvor lang tid varer spillet?

Ca. 3 timer varer selve spillet. Før spillet begynder, bliver eleverne taget med på en 30 minutters omvisning i Folketinget, hvor de bl.a. ser grundlovene og Folketingssalen, hvis der ikke er møde.

Der er ingen pauser i spillet, og vi anbefaler derfor, at eleverne har spist og drukket hjemmefra.

Hvis din klasse deltager i det tidlige spil, kl. 9, kan I indtage medbragt frokost i et tilhørende lokale.

 

Piloten viser rundt

Efter ankomst til Folketinget viser piloten jer rundt i centeret og forklarer, hvordan centeret er indrettet: partilokaler, Vandrehallen, Folketingssalen og udvalgsværelserne. Bagefter skal I fordeles i fire partier. Det sker ved, at I én efter én går ind i en stemmeboks (ligesom til folketingsvalg) og skriver jeres navn på en pc. Når alle er blevet registreret, præsenteres I for de tre forslag, som I skal arbejde med gennem hele spillet.

Valg af gruppeformand

Efter præsentationen af forslagene skal I ud i jeres partier. Her vælger I en gruppeformand, som er en slags leder af jeres partigruppe. Han eller hun sætter sig ind i alle tre forslag og har bl.a. styr på, om I er for eller imod forslagene. Gruppeformanden er den eneste rolle i spillet, der ikke skal holde en tale i Folketingssalen, men det er den rolle, der samler partiets holdninger.

Tag stilling

Når I har valgt en gruppeformand, fordeles I på de tre lovforslag, og I får tildelt telefoner. Det er via telefonerne og de mange computere, der styrer spillet, at I får besked om, hvad I skal gøre. Så skal I til at sætte jer ind i lovforslaget. I lærer om baggrunden for det, og I hører holdninger for og imod forslaget. I skal finde ud af, hvad jeres egen holdning til forslaget er, og I skal tage stilling – både alene og sammen med de andre i partiet.

Hold tale

Undervejs i spillet får I hjælp til at skrive en tale eller endnu bedre - I kan skrive den selv. Talen holder I i Folketingssalen ved 1. behandling af jeres forslag. I kommer også i udvalg med de elever fra de andre partier, som arbejder med det samme forslag som jer. 

Opnå flertal

Det er afgørende, at I får et flertal for jeres holdning. Hvis ikke et flertal i Folketinget går ind for jeres version af forslaget, falder det bare bort ved afstemningen. Derfor skal I også forsøge at få et flertal i spillet. Det sker, ved at I indgår en aftale med et af de fem fiktive partier, der også indgår i spillet. Aftalen kan gå ud på at ændre lidt i forslaget, så et andet parti også kan gå ind for det - det vil sige, at I indgår et kompromis. 

Tag stilling

Mod slutningen af spillet tager I igen stilling til jeres forslag, og så samles alle i Folketingssalen, og der stemmes først om de ændringer, som I muligvis har lavet til forslagene. Der er som nævnt tre forslag i spillet, og til hvert forslag er det muligt at lave to ændringsforslag, så I kan altså stemme i alt seks gange om ændringer i forslagene. Hvis et ændringsforslag bliver vedtaget, skrives det ind i lovforslaget eller beslutningsforslaget.

Endelig afstemning (2. og 3. behandling) 

Og til allersidst stemmer I om de tre endelige forslag. Det vil sige, at I stemmer om forslagene, som de ser ud, efter at der er kommet ændringer til.

I løbet af de tre timer, spillet varer, oplever I – selvfølgelig på en forenklet og komprimeret måde – hvordan man arbejder med lov- og beslutningsforslag i Folketinget. I oplever også, hvad det vil sige at træffe beslutninger, der har en afgørende betydning for jeres og for andre menneskers liv – og dermed for resten af samfundet.

 

Ankomst

Når du og din klasse ankommer til Folketinget for at deltage i Politiker for en Dag, bedes I benytte Folketingets besøgsindgang til højre for hovedtrappen i Rigsdagsgården.

Adgangskontrol

Besøgende og deres tasker bliver som hovedregel scannet som en del af Folketingets sikkerhedskontrol. Det betyder, at I skal tømme lommerne, og at f.eks. spidse genstande kan blive konfiskeret – ligesom i lufthavnen. Du må meget gerne forberede dine elever på, at de skal gennem sikkerhedskontrollen.

Kom 15 minutter før start

Hvis der er mange besøgende, kan der være ventetid ved adgangskontrollen, så kom i god tid – ca. 15 minutter før spillets start.

 

Her finder du lærervejledningen til selve rollespillet i Folketinget. 
Du finder også før- og eftermateriale, som du kan bruge i samfundsfagsundervisningen.