Udlændinge- og Integrationsudvalgets beslutningsforslag

Din søgning gav 19 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 1 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 11 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af brugerbetaling for tolkeydelser. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 12 Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge for at have valgret og være valgbare til kommunale og regionale valg skal have bestået prøve i dansk 3. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 13 Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af mindreårige asylansøgere. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 19 Forslag til folketingsbeslutning om ikke at udstede skattekort til illegale indvandrere. Mattias Tesfaye (S), Karsten Hønge (SF) 2017-18
B 21 Forslag til folketingsbeslutning om kriminalisering af handlinger, der forhindrer tvangsudsendelse af udlændinge. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 22 Forslag til folketingsbeslutning om at skrive den europæiske menneskerettighedskonvention ud af dansk lov. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 58 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af markante religiøse symboler for elever og undervisere i folkeskolen. Martin Henriksen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 75 Forslag til folketingsbeslutning om adgang til at inddrage forældremyndighedsindehavers opholdstilladelse, hvis vedkommende sender sit barn på genopdragelsesrejse i udlandet. Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Mattias Tesfaye (S), Karsten Hønge (SF) 2017-18
B 85 Forslag til folketingsbeslutning om et helt eller delvist udgangsforbud for asylansøgere under 18 år. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 86 Forslag til folketingsbeslutning om automatisk inddragelse af opholdstilladelse for udlændinge, der har modtaget kontanthjælp eller starthjælp i 3 år. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Morten Marinus (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 98 Forslag til folketingsbeslutning om, at en ubetinget tidsbegrænset udvisningsdom ikke automatisk giver adgang til Danmark, når tidsperioden er udløbet. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 104 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1954 af 25. oktober 2017 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, forordning (EU) 2017/2225 af 30. november 2017 om ændring af forordning (EU) 2016/399 (Schengengrænsekodeksen) og forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) 2017-18
B 105 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) XXX/XXX om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 og (EU) 2016/1624. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) 2017-18
B 106 Forslag til folketingsbeslutning om aktivering af nødbremsen til afvisning af asylansøgere ved grænsen. Martin Henriksen (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Søren Espersen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 107 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af reglerne ved overtrædelse af indrejseforbud. Martin Henriksen (DF), Pernille Bendixen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 137 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en certificeringsordning for tolke og et register over certificerede tolke. Josephine Fock (ALT), Pernille Schnoor (ALT) 2017-18
B 142 Forslag til folketingsbeslutning om større hensyntagen til børns trivsel på asylcentre. Holger K. Nielsen (SF), Jacob Mark (SF) 2017-18
B 146 Forslag til folketingsbeslutning om adgang til at inddrage forældremyndighedsindehavers opholdstilladelse, hvis vedkommende sender sit barn på genopdragelsesrejse i udlandet. Martin Henriksen (DF), Pernille Bendixen (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
Din søgning gav 19 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200