Udlændinge- og Integrationsudvalgets alm. del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål V Spm. om ministeren vil redegøre for forløbet om forhandlingerne med de irakiske myndigheder om tvangsmæssig hjemsendelse af irakiske statsborgere m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 09-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de initiativer fra regeringens indsats mod parallelsamfund m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 08-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om, hvad ministeren kan fortælle om forholdene for børn på Udrejsecenter Sjælsmark m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 24-04-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål S Samrådsspm. om pladser i den danske folkeskole til børn på Udrejsecenter Sjælsmark, til udlændinge- og integrationsministeren 30-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål R Samrådsspm. om børn, der er indkvarteret på asylcenter, ikke har retskrav på at komme i folkeskolen, til udlændinge- og integrationsministeren 30-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, hvorfor ministeren vælger ikke at sætte behandlingen af sager vedrørende humanitært ophold i bero, til udlændinge- og integrationsministeren 16-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for indholdet af og forudsætningerne for den foreløbige vurdering af Paposhvili-dommen, til udlændinge- og integrationsministeren 16-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål O Spørgsmålet tilbagetaget 08-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål N Spørgsmålet tilbagetaget 08-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i sagen Paposhvili mod Belgien får for den danske praksis for tildeling af humanitære opholdstilladelser m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 07-12-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om Italienske myndigheder har undersøgt Red Barnets skib Vos Hestia for mistænkelig adfærd mv., til justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren 31-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om ministeren vil forholde sig til, at flere NGO skibe sejler i faste ruter ud for Libyens kyst og medtager de migranter, der sejler fra kysten m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 25-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål J Fejloprettet 24-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om ministeren og ministeriets rolle i sagen om Exitcirklen, til udlændinge- og integrationsministeren 24-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte for at forhindre, at danske transportfirmaer fører statsborgere fra Ukraine til EU m.v., til transport-, bygnings- og boligministeren 12-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm., om et større dansk transportfirma fører statsborgere fra Ukraine, Kazakhstan og Uzbekistan til EU gennem en kattelem i Polen m.v., til transport- bygnings- og boligministeren 12-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm., om regeringen agter at fastholde et internationalt engagement om verdens flygtninge, til udlændinge- og integrationsministeren 12-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om Danmark tidligere har suspenderet modtagelsen af kvoteflygtninge m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 12-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om, hvad et stop for modtagelse af kvoteflygtning betyder for Danmarks forhold til FN m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 12-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om, hvad ministerens begrundelse er for beslutning om et stop for kvoteflygtninge m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 12-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for ministeransvaret efter ministeransvarlighedslovens §§ 3 og 5 og om praksisændringen, til udlændinge- og integrationsministeren 04-10-2017
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om ministeren vil uddybe sine udtalelser fra samråd den 23. juni 2017 og redegøre for forskellen på indkvarteringspraksis for adskillelse af mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle/samlever, til udlændinge- og integrationsministeren 04-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200