Alle Udlændinge- og Integrationsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 975 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
B 142 Spørgsmål 15 Spm., om servicelovens bestemmelser også gælder for børn på asyl- og udrejsecentre, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 14 Spm., om vi skal hjælpe familier med børn i udsendelsesposition mest muligt, også selvom det efter ministerens opfattelse kan løses, ved at forældrene rejser ud, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 13 Spm., om det er muligt, at lade barnets tarv have en mere central placering, når de forskellige hensyn i forhold til flytninger afvejes, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 12 Spm. om, hvorfor det ikke er muligt at tilbyde familier på udrejsecentre, at de kan lave deres egen mad, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 11 Spm., om ministeren er bekendt med Dansk Flygtningehjælps rapport fra 2018, ”Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre - om krydsfeltet mellem udlændingeloven og serviceloven”, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 10 Spm., om der er børn der mistrives på asyl- og udrejsecentre, mens de venter på at få deres sag afgjort eller venter på udsendelse, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 9 Spm., om ikke det er en dansk forpligtelse og i vores egen interesse at give børnene den bedst mulige trivsel, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 8 Spm. om, hvordan forholdene kan gøres bedre for de børn, der er kommet i klemme i asylsystemet og på hjem- og udrejsecentre, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 7 Spm. om, hvordan ministeren vil følge op på den kritik, der rejses af Dansk Flygtningehjælp, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 6 Spm., om Danmark har et ansvar for de børn, der mod deres vilje må opholde sig på udrejse- og hjemrejsecentre gennem længere tid, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 5 Spm., om der er børn, der opholder sig på udrejsecentre på ubestemt tid, fordi deres forældre ikke vil udrejse og ikke kan tvinges til udrejse m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 4 Spm., om det oprindeligt var intentionen, at familier med børn først skulle overføres til udrejsecentre, når en udrejse var nært forestående m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 3 Spm. om, hvad ministeren bygger det på, at det ikke er til skade for børnene, at de gennem længere tid opholder sig på udrejse- eller hjemrejsecentre, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 2 Spm., om det er ok, at børnene mistrives, mens de opholder sig på udrejse- og hjemrejsecentre, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 142 Spørgsmål 1 Spm. om ministeren er enig i, at børn ikke skal være gidsler i deres forældres asylsag m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 619 Spm om, hvilke konkrete produktivitetsmæssige udfordringer regeringen mener, at ramadanen udgør for det danske arbejdsmarked, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 618 Spm., om ministeren har eksempler på konkrete sikkerhedsmæssige eller produktivitetsmæssige udfordringer under ramadanen m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 617 Spm. om, I hvor mange sager (omfattende hvor mange personer) danske myndigheder har givet tilladelse til familiesammenføring til herboende personer, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 616 Spm. om, hvad Udlændingestyrelsens forventede sagsbehandlingstid er i sager vedrørende familiesammenføring til herboende personer, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 615 Spm. om, hvor mange sager (omfattende hvor mange personer) vedrørende familiesammenføring til herboende personer, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens paragraf 7, stk. 3 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 614 Spm., om det såkaldte familiesammenføringspotentiale (antallet af ægtefæller og mindreårige børn pr. voksen flygtning) for syriske flygtninge i Danmark adskiller sig væsentligt fra tallet 0,34 i Tyskland m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 613 Spm., om Dublin-reglerne er velfungerende m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 612 Spm., om der findes lignende eksempler fra Danmark som beskrevet i artiklen ”Søgte asyl i Danmark, men fik opholdstilladelse i Tyskland”, Jyllands-Posten den 21. maj 2018 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
L 231 Spørgsmål 10 Spm. om, hvad forskellen er på boliglisten i dette forslag og regeringens ghettoliste m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
L 231 Spørgsmål 9 Spm. om boligkravet i lovforslaget ikke alene er de mest udsatte boligområder, men en større del af boligområderne m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 975 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200