Udenrigsudvalget (URU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 212 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Status Dato
URU Alm.del Spørgsmål 212 Skal ministerens udtalelser under besvarelsen af samrådsspørgsmål T den 24. maj 2018 forstås sådan, at henvisningen i København-erklæringens punkt 26 til The Vienna Convention on the Law of Treaties indebærer, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol begrænses i forhold til at foretage dynamisk fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? I givet fald ønskes en nærmere angivelse af, hvilke bestemmelser i The Vienna Convention on the Law of Treaties der henvises til. Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 211 Skal ministerens udtalelser under besvarelsen af samrådsspørgsmål T den 24. maj 2018 forstås på den måde, at København-erklæringen begrænser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols mulighed for at foretage dynamisk fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? I givet fald ønskes en nærmere henvisning til, hvilke formuleringer i erklæringen der rummer en sådan begrænsning. Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 210 Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 24. maj 2018 om København-erklæringen, jf. URU alm. del - samrådsspørgsmål T? Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 209 Vil ministeren oplyse, hvorvidt den danske regering over for den sydafrikanske regering har rejst problemet med de 4567 angreb og 1942 mord på hvide farmere, deres familier og børn, der siden 1990, ifølge Farmers Union TLU, er sket i Sydafrika, og vil ministeren oplyse, om regeringen fremadrettet vil rejse problemet over for den sydafrikanske regering særligt i lyset af den anspændte stemning, som er blevet skabt af bl.a. Julius Malema, der mere eller mindre direkte har opfordret til mord på boere. Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 208 Europa-Kommissionen meddelte i september 2017, at den ville øge andelen af den humanitære bistand, der gik til uddannelse fra 6 % i 2017 til 8 % i 2018. Kommissionen har netop besluttet at øge den humanitære bistand til uddannelse yderligere til 10 % i 2019, jf. denne pressemeddelse: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_en.htm Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af Danmarks humanitære bistand der er givet til uddannelse i årene 2016-2018, og forventer ministeren, at denne andel øges over de næste år? Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 207 Ministeren bedes oversende en version af rapporten ”Assessment of 24 CSO supported by HR/IHL donor consortium”, der kan offentliggøres. Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 206 Ministeren bedes oversende den såkaldte ”supplerende informationsindsamling”, der sammen med undersøgelsen ”Assessment of 24 CSO supported by HR/IHL donor consortium” ligger til grund for ministerens ændring af betingelserne for støtte til civilsamfundsorganisationer i Palæstina, og som omtales i ministerens svar på spørgsmål 94 (URU alm del), stillet af Mette Gjerskov den 24. januar 2018 Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 205 Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 15. maj 2018 om de udviklingspolitiske dagsordenspunkter på rådsmødet den 22. maj 2018, jf. URU alm. del - samrådsspørgsmål V? Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 204 Er ministeren i besiddelse af oplysninger om, at de tyrkisk-støttede, islamistiske militser i Afrin-området har introduceret religiøst politi, bl.a. den såkaldte ”Al-Khansaa Brigade”? Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 203 Er ministeren i besiddelse af oplysninger om, at yezidier i Afrin af tyrkisk-støttede militser bliver tvunget til at konvertere til Islam på samme måde, som det tidligere skete i områder kontrolleret af Islamisk Stat, jf. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-yazidis-isis-islam-conversion-afrin-persecution-kurdish-a8310696.html? Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 202 Er ministeren i besiddelse af oplysninger om, at tyrkisk-støttede militser tvinger lokale indbyggere i det nyligt erobrede Afrin-område til at fraflytte deres hjem og afstraffer med pisk, hvis de nægter, sådan som det påstås i denne tweet: https://twitter.com/nre6172/status/984534142330310657? Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 201 Hvad er ministerens kommentar til, at tyrkisk-støttede militser i Afrin-området konfiskerer lokale indbyggeres boliger og ejendom under trusler om vold, jf. artikel fra Human Rights Watch af 8. april 2018 (https://www.hrw.org/news/2018/04/08/syria-afrin-residents-blocked-fleeing-aid)? Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 200 Ministeren bedes oplyse, hvorvidt man fra dansk side påtænker at bidrage til det anslåede beløb på 73 mio. USD, som FN og øvrige partnerorganisationer umiddelbart har brug for for at kunne imødekomme den humanitære krise forårsaget af Tyrkiets invasion af Afrin-området, jf. OCHA-rapporterne af den 5. april og den 24. april 2018. Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 199 Ministeren bedes bekræfte, at en forhindring af flygtninges ret til at vende tilbage til deres oprindelige opholdssted, som det ifølge OCHA sker i Afrin-området, er en overtrædelse af international lov. Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 198 Hvad er ministerens kommentar til FN-rapporterne fra OCHA af den 5. april og den 24. april 2018, som fastslår, at flygtninge nægtes adgang til deres hjem i Afrin, som pt. kontrolleres af tyrkisk militær og tyrkisk-støttede militser? Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 197 Hvad er ministerens kommentar til FN-rapporterne fra OCHA af den 5. april og den 24. april 2018, som fastslår, at over 135.000 mennesker er blevet fordrevet fra det tyrkisk besatte Afrin-område, og at 150.000 mennesker i Afrin-området er i risiko for overgreb, og kun i begrænset omfang har adgang til humanitær hjælp? Ubesvaret 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 196 Mener ministeren, at beskyttelsen af forsamlings- og foreningsfriheden i kraft af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 er svækket efter vedtagelsen af den såkaldte København-erklæring? Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 195 Hvordan harmonerer ministerens udtalelse under Folketingets debat om redegørelse R 8 den 3. april 2018 om, at ”Vi har ingen ambitioner om på nogen som helst måder at bringe os i en situation, hvor vi forringer beskyttelsen af ytringsfriheden”, med det forhold, at den vedtagne København-erklæring i punkt 28 konkret henviser til bl.a. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, som en af de artikler, hvor Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skal give nationalstaterne større spillerum og undlade at gribe ind over for nationale afgørelser? Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 194 Mener ministeren, at beskyttelsen af ytringsfriheden i kraft af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 er svækket efter vedtagelsen af den såkaldte København-erklæring? Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 193 Mener ministeren, at beskyttelsen af trosfriheden i kraft af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9 er svækket efter vedtagelsen af den såkaldte København-erklæring? Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 192 Mener ministeren, at herboende udenlandske lovovertræderes beskyttelse mod udvisning i kraft af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 er svækket efter vedtagelsen af den såkaldte København-erklæring? Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 191 På Udenrigsudvalgets nylige tur til Ukraine fik deltagerne oplyst af Danish Demining Gruop, at Ukraine overtræder Ottawa-aftalens forbud mod brug af landminer imod personel. Mener ministeren, at Danmark bør forsøge at få Ukraine til at overholde Ottawa-aftalen som en forudsætning for de betydelige summer, som Danmark giver som støtte til Ukraine? Ubesvaret 02-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 190 Hvordan vil regeringen fremover sikre, at danske midler sendt til Hvide Hjelme ikke ender med at støtte terrororganisationer? Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 189 Vil det få konsekvenser for fremtidig tildeling at støtte, at de Hvide Hjelme angiveligt ses at arbejde sammen med Hay’at Tahrir al-Sham og tilsvarende organisationer? Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 188 Har organisationen "Hvide Hjelme", der har modtaget 20 millioner kroner i dansk støtte, gjort detaljeret rede for, hvordan pengene er anvendt? Endeligt besvaret 26-04-2018
(2017-18)
Din søgning gav 212 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200