Alle Udenrigsudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 278 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Minister Dato
§20-spørgsmål S 846 Mener udenrigsministeren, at det er legitimt, at tyrkiske partier fører organiseret valgkamp i Danmark og andre EU-lande frem mod valget i Tyrkiet den 24. juni, og hvordan ser ministeren en sådan aktivitet i lyset af Den Westfalske Fred, der fastslog staternes suverænitet, integritet og territorielle afgrænsning som fundament for forholdet mellem staterne? Udenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 845 Hvad er ministerens holdning til initiativet fra den hollandske COSAC-delegation om mere åbenhed i Rådet »opening up closed doors - making the EU more transparent for its citizens«? Udenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 841 Er udenrigsministeren enig med Kommissionsformand, Donald Tusks, karakteristik af USA »med venner som disse, hvem har så brug for fjender«, og finder ministeren, at udtalelser som disse styrker eller svækker forholdet til USA? Udenrigsministeren 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 835 Er udenrigsministeren enig i, at den europæiske investeringsbank skal bruge flere penge på at få små og mellemstore virksomheder til at investere i Iran, og hvordan synes udenrigsministeren, at dette harmonerer med den danske internationale linje i forhold til fremme af frihedsrettighederne? Udenrigsministeren 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 212 Skal ministerens udtalelser under besvarelsen af samrådsspørgsmål T den 24. maj 2018 forstås sådan, at henvisningen i København-erklæringens punkt 26 til The Vienna Convention on the Law of Treaties indebærer, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol begrænses i forhold til at foretage dynamisk fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? I givet fald ønskes en nærmere angivelse af, hvilke bestemmelser i The Vienna Convention on the Law of Treaties der henvises til. Justitsministeren 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 211 Skal ministerens udtalelser under besvarelsen af samrådsspørgsmål T den 24. maj 2018 forstås på den måde, at København-erklæringen begrænser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols mulighed for at foretage dynamisk fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention? I givet fald ønskes en nærmere henvisning til, hvilke formuleringer i erklæringen der rummer en sådan begrænsning. Justitsministeren 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 210 Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 24. maj 2018 om København-erklæringen, jf. URU alm. del - samrådsspørgsmål T? Justitsministeren 24-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 209 Vil ministeren oplyse, hvorvidt den danske regering over for den sydafrikanske regering har rejst problemet med de 4567 angreb og 1942 mord på hvide farmere, deres familier og børn, der siden 1990, ifølge Farmers Union TLU, er sket i Sydafrika, og vil ministeren oplyse, om regeringen fremadrettet vil rejse problemet over for den sydafrikanske regering særligt i lyset af den anspændte stemning, som er blevet skabt af bl.a. Julius Malema, der mere eller mindre direkte har opfordret til mord på boere. Udenrigsministeren 23-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 208 Europa-Kommissionen meddelte i september 2017, at den ville øge andelen af den humanitære bistand, der gik til uddannelse fra 6 % i 2017 til 8 % i 2018. Kommissionen har netop besluttet at øge den humanitære bistand til uddannelse yderligere til 10 % i 2019, jf. denne pressemeddelse: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_en.htm Vil ministeren oplyse, hvor stor en andel af Danmarks humanitære bistand der er givet til uddannelse i årene 2016-2018, og forventer ministeren, at denne andel øges over de næste år? Ministeren for udviklingssamarbejde 23-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 207 Ministeren bedes oversende en version af rapporten ”Assessment of 24 CSO supported by HR/IHL donor consortium”, der kan offentliggøres. Udenrigsministeren 16-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 206 Ministeren bedes oversende den såkaldte ”supplerende informationsindsamling”, der sammen med undersøgelsen ”Assessment of 24 CSO supported by HR/IHL donor consortium” ligger til grund for ministerens ændring af betingelserne for støtte til civilsamfundsorganisationer i Palæstina, og som omtales i ministerens svar på spørgsmål 94 (URU alm del), stillet af Mette Gjerskov den 24. januar 2018 Udenrigsministeren 16-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 205 Vil ministeren oversende sit talepapir fra samrådet den 15. maj 2018 om de udviklingspolitiske dagsordenspunkter på rådsmødet den 22. maj 2018, jf. URU alm. del - samrådsspørgsmål V? Ministeren for udviklingssamarbejde 15-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål X Over 1.000 palæstinensere er blevet skudt af israelske soldater under demonstrationer mod besættelsen ved grænsen til Gazastriben, heraf har 58 mistet livet. Det oplyser Læger Uden Grænser. På den baggrund bedes ministeren redegøre for, - hvad ministeren mener om israelernes brutale fremfærd i Gaza, - hvad den danske regerings holdning er til drab og vold mod civile demonstranter, - hvad ministeren har gjort siden det seneste samråd den 19. april 2018 for at orientere Israel om den danske regerings holdning og for at få den israelske regering til at stoppe den brutale fremfærd, - hvad den danske regerings holdning er til Israels fortsatte militære besættelse af de palæstinensiske territorier og kontinuerlige udvidelse af bosættelser i Østjerusalem og på Vestbredden, - hvad ministeren har gjort for at tage fælles initiativer med kolleger i EU og FN siden samrådet den 19. april 2018, og - hvad regering og Folketing kan gøre for at fremme fredsforhandlinger mellem Israel og Palæstina? Udenrigsministeren 15-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål W Ministeren bedes redegøre for status for implementeringen af Verdensmålene internationalt og særligt med henblik på de mål, der er i fokus til den årlige, globale rapportering i New York, UN High level Political Forum, i 2018. Ministeren for udviklingssamarbejde 09-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 791 Vil udenrigsministeren oplyse, om han har kendskab til – eller er blevet forelagt – det pres, som Kommunist-Kina ifølge det norske nyhedsmedie NRK har lagt på mere end 30 luftfartsselskaber, herunder SAS, for at tvinge en ændring igennem i forhold til den hidtidige benævnelse af Republikken Taiwan – og vil ministeren i øvrigt tage kontakt til Kommunist-Kina for at få bekræftet eller afkræftet, at landet har truet luftfartsselskaberne? https://www.nrk.no/norge/sas-oppforer-taiwan-som-provins-i-kina-1.14039805 Udenrigsministeren 08-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål V Vil ministeren forud for rådsmødet den 22. maj 2018 (udenrigsanliggender (udvikling)) redegøre for de udviklingspolitiske dagsordenspunkter? Ministeren for udviklingssamarbejde 07-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 204 Er ministeren i besiddelse af oplysninger om, at de tyrkisk-støttede, islamistiske militser i Afrin-området har introduceret religiøst politi, bl.a. den såkaldte ”Al-Khansaa Brigade”? Udenrigsministeren 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 203 Er ministeren i besiddelse af oplysninger om, at yezidier i Afrin af tyrkisk-støttede militser bliver tvunget til at konvertere til Islam på samme måde, som det tidligere skete i områder kontrolleret af Islamisk Stat, jf. https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-yazidis-isis-islam-conversion-afrin-persecution-kurdish-a8310696.html? Udenrigsministeren 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 202 Er ministeren i besiddelse af oplysninger om, at tyrkisk-støttede militser tvinger lokale indbyggere i det nyligt erobrede Afrin-område til at fraflytte deres hjem og afstraffer med pisk, hvis de nægter, sådan som det påstås i denne tweet: https://twitter.com/nre6172/status/984534142330310657? Udenrigsministeren 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 201 Hvad er ministerens kommentar til, at tyrkisk-støttede militser i Afrin-området konfiskerer lokale indbyggeres boliger og ejendom under trusler om vold, jf. artikel fra Human Rights Watch af 8. april 2018 (https://www.hrw.org/news/2018/04/08/syria-afrin-residents-blocked-fleeing-aid)? Udenrigsministeren 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 200 Ministeren bedes oplyse, hvorvidt man fra dansk side påtænker at bidrage til det anslåede beløb på 73 mio. USD, som FN og øvrige partnerorganisationer umiddelbart har brug for for at kunne imødekomme den humanitære krise forårsaget af Tyrkiets invasion af Afrin-området, jf. OCHA-rapporterne af den 5. april og den 24. april 2018. Udenrigsministeren 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 199 Ministeren bedes bekræfte, at en forhindring af flygtninges ret til at vende tilbage til deres oprindelige opholdssted, som det ifølge OCHA sker i Afrin-området, er en overtrædelse af international lov. Udenrigsministeren 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 198 Hvad er ministerens kommentar til FN-rapporterne fra OCHA af den 5. april og den 24. april 2018, som fastslår, at flygtninge nægtes adgang til deres hjem i Afrin, som pt. kontrolleres af tyrkisk militær og tyrkisk-støttede militser? Udenrigsministeren 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Spørgsmål 197 Hvad er ministerens kommentar til FN-rapporterne fra OCHA af den 5. april og den 24. april 2018, som fastslår, at over 135.000 mennesker er blevet fordrevet fra det tyrkisk besatte Afrin-område, og at 150.000 mennesker i Afrin-området er i risiko for overgreb, og kun i begrænset omfang har adgang til humanitær hjælp? Udenrigsministeren 03-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål U På baggrund af radioserien ”Manden uden skygge” på P1, hvor der bl.a. er et interview med den danske repræsentant i Camp Century, Erik Jørgen-Jensen, som har taget fotos og skrevet dagbog om sit ophold på basen, jf. https://www.dr.dk/radio/p1/manden-uden-skygge/manden-uden-skygge-1-3, bedes ministeren redegøre for, - hvad ministeren ved om de nye oplysninger, som er kommet frem i DR’s udsendelser, - om oplysningerne i udsendelsen hele tiden har været kendt viden i udenrigsministeriet, - hvad Erik Jørgen-Jensens præcise opgave var i Camp Century, - om det danske udenrigsministerium er bekendt med den amerikanske capt. John Page og hans mulige strålesygdom, - om den danske stat har givet USA tilladelse til at etablere Camp Century og de underjordiske aktiviteter, - om den danske stat har givet tilladelse til at etablere en atomreaktor på Camp Century, - om den danske stat var vidende om etableringen af atomreaktoren og om svagheder i reaktoren, - hvornår den danske stat første gang fik viden om atomreaktoren, - hvor langt ministeriet og Grønland er i registreringen og oprydningen af forurening efter amerikanerne på grønlandske baser, og - om det efter ministerens opfattelse vil være muligt at få den amerikanske stat til at betale for oprydningen efter deres aktiviteter i Grønland? Udenrigsministeren 03-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 278 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200