Undervisningsudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 15 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 113 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt ministeren vil bekræfte, at regionsråd og institutioner, der bliver omfattet af kapacitetsloftet, og hvor der forinden ikke har været en høring af den enkelte institution, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 12-01-2018
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 8 Spm. om, hvad man lægger til grund for vurderingen af, at det blot vil være af ”marginalt omfang”, at elever bliver løftet fra ikke-uddannelsesparate til uddannelsesparate, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 19-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 7 Spm. om, hvad en ”begrundet forventning” konkret skal bygge på i tilfælde, hvor en elev løftes fra ikke-uddannelsesparat til uddannelsesparat, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 19-12-2017
(2017-18)
L 107 Spørgsmål 1 Spm. om at præcisere finansieringen af lovforslaget fsva den del, der finansieres indenfor trepartsaftalens økonomi, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 05-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 6 Spm. om, hvilke fag eller timer i 8. og 9. klasse elevernes praksisfaglighed skal vurderes ud fra, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 01-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 5 Spm. om, hvilke lærere skal foretage vurderingen af elevernes praksisfaglige kompetencer, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 01-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 4 Spm. om, hvor mange flere elever vil kunne blive erklæret uddannelsesparate til en erhvervsuddannelse end i dag på baggrund af lovændringen, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 01-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 3 Spm. er taget tilbage Tilbagetaget/bortfaldet 01-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 2 Spm. om, hvor mange elever der i dag bliver vurderet ikke-uddannelsesparate på baggrund af manglende sociale eller personlige kompetencer, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 01-12-2017
(2017-18)
L 85 Spørgsmål 1 Spm. om at kommentere henvendelsen af 30/11-17 fra LO og DA, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 01-12-2017
(2017-18)
B 17 Spørgsmål 1 Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 10/11-17 fra Jacob Holthe Bro, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 10-11-2017
(2017-18)
L 50 Spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelse af 14/10-17 fra Magleby Fri- og Efterskole, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 49 Spørgsmål 2 Spm. om, at fremtidige test og prøver ikke bliver knyttet op på de frivillige videns- og færdighedsmål, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 49 Spørgsmål 1 Spm. om, at lærere fremover ikke bliver tvunget til at undervise efter de frivillige videns- og færdighedsmål, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 16-10-2017
(2017-18)
L 50 Spørgsmål 1 Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 11/10-17 fra Sammenslutningen af Danske Småøer, til undervisningsministeren Endeligt besvaret 12-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 15 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200