Undervisningsudvalget (UNU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 334 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
UNU Alm.del Spørgsmål 334 MFU spm. om staten skal blande sig i, om børn på en skole prøver et tørklæde, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 333 MFU spm. ministerens holdning til, at Dansk Folkeparti går i medierne og truer en skole med at få frataget sin støtte, fordi børn derfra har prøvet at iføre sig et tørklæde som led i kulturudvekslingde, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 332 MFU spm. om bekræfte, at Holstebro Friskole ikke kan miste deres støtte, fordi børn derfra har prøvet at iføre sig et tørklæde, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 331 Spm. om, hvornår ministrene indkalder Folketingets partier til forhandlinger om, hvilke tiltag der kan bidrage til at sikre en udvikling af den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu), til beskæftigelsesministeren og undervisningsministeren Ubesvaret 14-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 330 Spm. om de foreløbige erfaringer med det obligatoriske emne "Uddannelse og job" samt om og hvornår der vil blive foretaget en egentlig evaluering, til undervisningsministeren Ubesvaret 14-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 329 Spm. om kommentar til henvendelsen om at unge i dagbehandlingstilbud kommer i klemme mellem to lovgivninge, til undervisningsministeren Ubesvaret 14-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 328 Spm. om at redegøre for årsagen til, at det ikke længere er muligt at få de nyeste opdaterede tal for udviklingen i antallet privatskolelever pr. 100. elever på siden noegletal.dk, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 327 Spm. om i et skema for hver af landets kommuner oversende opdaterede 2018-tal for antal privatskoleelever pr. 100 elever, jf. den hidtidige opgørelse på noegletal.dk., til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 326 Spm. om, hvorvidt der i forbindelse med et tilsyn på en fri- eller privatskole er en form for forældelsesfrist for, hvor langt tilbage tilsynet kan gå i sin vurdering af forhold på den pågældende skole, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 325 Spm. om at forholde sig til det rimelige i, at en fri- eller privatskole fratages statstilskuddet i henhold til friskolelovens § 21 stk.2. og dermed de facto lukkes, inden det har været muligt for skolen at indbringe og få afgjort en klage hos ombudsmanden, anden offentlig myndighed eller for domstolene, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 324 Spm. om, hvilke muligheder en fri- eller privatskole har for at indbringe en anke for ombudsmanden, anden offentlig myndighed eller domstolene over en fratagelse af statstilskuddet, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 323 Spm. om dekorumkravet til bestyrelsesmedlemmer og ansatte på en fri- eller privatskole indebærer, at tilkendegivelse af visse politiske opfattelser er uforeneligt med bestyrelseshvervet eller ansættelsen, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 322 Spm. om at angive eksempler på politiske synspunkter, der i henhold til dekorumkravet er uforenelige med at være forældrevalgt bestyrelsesmedlem eller ansat i en fri- eller privatskole, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 321 Spm. om, at hvis det i forbindelse med et skærpet tilsyn på en fri- eller privatskole konstateres, at der er store udfordringer med omfanget eller kvaliteten af undervisningen i et eller flere fag, vil det da være i overensstemmelse med forvaltningsretslige principper, såfremt det ikke i tilsynets afgørelse er angivet, hvordan og med hvilken frist forholdene skal bringes i orden, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 320 Spm. om, at hvis det i forbindelse med et skærpet tilsyn på en fri- eller privatskole konstateres, at der på skolen eksempelvis ikke er det nødvendige antal faglokaler, vil det da være i overensstemmelse med forvaltningsretslige principper, såfremt det ikke i tilsynets afgørelse er angivet, hvordan og med hvilken frist forholdene skal bringes i orden, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 319 Spm. om at give et eller flere eksempler, hvor det vil være rimeligt at træffe afgørelse efter friskolelovens § 21, stk. 2, uden at der forud for afgørelsen er givet påbud til skolen om at bringe forholdene i orden, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 318 Spm. om de ændrede tilsynsregler på fri- og privatskoleområdet har ændret ved den dialogbaserede tilgang til tilsynet, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 317 Spm. om det er afgørende for fri- og privatskolernes retssikkerhed, at det ved statens gennemførelse af tilsyn med skolerne konkret oplyses til skoler under skærpet tilsyn, hvad tilsynet præcist ønsker skolen skal ændre for ikke længere at være under skærpet tilsyn, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 316 Spm. om, hvordan ministeren vil rette op på det, såfremt at der er givet en række dispensationer til kortere skoledage (§16b), der ikke lever op til loven, til undervisningsministeren Ubesvaret 11-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 315 Spm. om ministerens kommentar til, at der tilsyneladende er givet en række dispensationer til kortere skoledage (§16b), der ikke lever op til loven, til undervisningsministeren Ubesvaret 11-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 314 Spm. om at redegøre for de norske erfaringer med at give alle unge en ret til uddannelse, som det fremgår af artiklen ” Lektorer: Drop parathedsvurderingen, så færre dropper ud”, til undervisningsministeren Ubesvaret 11-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 313 Spm. om, hvilke erhvervsskoler der har mere end 28 elever i klasserne/holdene, til undervisningsministeren Ubesvaret 11-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 312 Spm. om, hvor mange procent af en årgang i hver af de 98 kommuner, der de sidste fem år har fået udsat skolestart ét år i medfør af § 34, stk. 2 i folkeskoleloven, til undervisningsministeren Ubesvaret 11-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 311 MFU spm. om, hvor mange skoleelever uden opholdsgrundlag i Danmark, der er indskrevet i den danske folkeskole heraf hvor mange, der er børn af asylansøgere, til undervisningsministeren Ubesvaret 07-06-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 310 Spm. om antallet af lærertimer på skoler, hvor skoledagen er blevet forkortet med anvendelse af folkeskolelovens paragraf 16b, er blevet bibeholdt på et niveau svarende til, hvis skoledagen ikke var blevet forkortet, til undervisningsministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
Din søgning gav 334 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200