Alle Undervisningsudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 553 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
§20-spørgsmål S 1 Om at uddannelsesinstitutioner i stigende grad fravælger danske navne. Undervisningsministeren Endeligt besvaret 03-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 1 Spm. om beslutningen om afskaffelse af den faste bevilling til Elevtelefonen/Center for Elevrådgivning, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 2 Spm., om det er hensigtsmæssigt at fjerne den faste bevilling til elevernes eneste egen rådgivnings- og videreformidlingstjeneste, Elevtelefonen, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 3 Spm. om, hvor mange steder ungdomsskolen er lagt ind under folkeskolen, undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 4 Spm. om de samlede udgifter for henholdsvis Danmarks deltagelse i PISA-programmet og de nationale tests i folkeskolen for årene 2001 til og med 2017, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 5 Spm. om, hvilke kommuner, som har overvejelser om at lægge ungdomsskolen ind under folkeskolen, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 6 Spm. om kommunerne frit kan anvende folkeskolelovens §24b til at lægge ungdomsskoler ind under folkeskolen, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om udviklingen i ansatte uden en læreruddannelse i folkeskolen, som er steget fra 11,9 procent i 2013 til 16,4 procent i 2015, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om, hvad ministeren agter at fortage sig for at ændre udviklingen med færre læreruddannede i folkeskolen, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser vil det få for kvaliteten i folkeskolen, hvis regeringens økonomiske politik om en offentlig vækst på 0,3 pct. gennemføres, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om regeringens målsætning om, at 25 pct. af alle unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om finanslovsforslaget med store besparelser på erhvervsuddannelserne understøtter målet om, at 25 pct. i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om situationen på AMU-Vest, som beskrives i artiklen ”AMU-Vest i Esbjerg på vej mod lukning” bragt på jv.dk den 14/9-17, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om at regeringens omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet rammer AMU-udbydere hårdt, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. taget tilbage Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. taget tilbage Undervisningsministeren Ubesvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om forhandlinger om lærernes arbejdstidsregler ved OK18, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil sikre frie og fair forhandlinger om lærernes arbejdstidsregler, til ministeren for offentligt innovation Ministeren for offentlig innovation Endeligt besvaret 04-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. taget tilbage Beskæftigelsesministeren, Undervisningsministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. taget tilbage Beskæftigelsesministeren, Undervisningsministeren Ubesvaret 05-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 7 Spm. om ministeren vil iværksætte en undersøgelse om det samlede forløb omkring KLs lockout af lærerne i 2013, vedtagelse af folkeskolereformen og L 409, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 06-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 8 Spm. om oversendelse af sit talepapir fra samrådet afholdt den 10/10-17 om rekruttering af læreruddannede i folkeskolerne, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 10-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 9 Spm. om en oversigt over antallet af nyansatte i lærerstillinger for landets kommuner, fordelt på personer som har gennemført en læreruddannelse, og personer som ikke har gennemført en læreruddannelse, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 10-10-2017
(2017-18)
UNU Alm.del Spørgsmål 10 Spm. om redegørelse for kommende initiativer, der skal følge forholdet mellem antal læreruddannede og antal ledige lærerstillinger, til undervisningsministeren Undervisningsministeren Endeligt besvaret 10-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 51 Om offentligt støttede uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren Endeligt besvaret 11-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 553 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200