Undervisningsudvalgets arbejde

Grundskole og ungdomsuddannelse er blandt hovedemnerne for arbejdet i Undervisningsudvalget. Unges uddannelse og vilkår er derfor et af omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde.

Større

Undervisningsudvalgets opgaver og ansvar


Dagsordenen for udvalgets arbejde er bred:
 
 • folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler
 • gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx og hf) og erhvervsuddannelser samt voksen- og efteruddannelse m.v.
 • fritids- og klubtilbud til børn og unge
Alle emner, der er knyttet til unge og undervisning, voksen- og efteruddannelse og fritids- og klubtilbud, har derfor en fremstående plads i udvalgets arbejde, og regeringens arbejde på disse områder følges tæt af udvalget.
 
Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:
 
 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som naturligt falder inden for udvalgets sagsområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med ministeren for børn, undervisning og ligestillings forvaltning af regeringens politik på området 
Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager undervisningsområdet, er ofte hovedaktiviteten i Undervisningsudvalget. Det sker bl.a., ved at udvalgsmedlemmerne stiller forskellige typer spørgsmål til ministeren:
 
 • mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • forespørgsler
 • samrådsspørgsmål

Studieture
Studieture både i ind- og udland er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Undervisningsudvalget. Formålet er at få konkret eller generel indsigt på et område af interesse for udvalget. 

Undervisningsudvalgets fagministerium

Undervisningsministeriet er udvalgets politiske fagministerium, da det område, Undervisningsudvalget dækker, primært bliver varetaget af dette ministerium.
 
Organisationer på Undervisningsudvalgets område
Mange organisationer interesserer sig for undervisningsområdet, f.eks.:
 
 • interesseorganisationer
 • større foreninger
 • frivillige organisationer
 • tænketanke
 • forskningsinstitutioner
 
Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til udvalget. De kan også møde Undervisningsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde. Det kalder man at få foretræde for udvalget.

Undervisningsudvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 15 udvalgsmøder
 • Behandling af 10 lovforslag og 7 beslutningsforslag
 • 46 samrådsspørgsmål til henholdsvis undervisningsministeren og finansministeren
 • 295 udvalgsspørgsmål til henholdsvis undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, finansministeren, erhvervsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren
 • Modtagelse af 9 deputationer
 • 71 skriftlige henvendelser til udvalget 

> Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning 

Høringer om 

 • PISA-undersøgelsen 2016, den 7. december 2016
 • Antiradikalisering på ungdomsuddannelserne, den 20. april 2017
 • Bevægelse i folkeskolen, den 11. maj 2017
 • Potentialet i stærkere grundlæggende færdigheder hos alle i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), den 24. maj 2017

Undervisningsudvalget havde møder med 

 • Møde med det grønlandske Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, den 14. marts 2017
 • Lukket ekspertmøde om høringssvar på L 184, 9. maj 2017

Emnet for mødet med det grønlandske udvalg var erfaringer med folkeskolereformen og det lukkede ekspertmøde handlede om investeringsrammer på selvejeområdet for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i   

 • KL's Børn & Unge Topmøde 2017 i Aalborg, den 2. og 3. februar 2017.
 • Nordisk Råds ”rundbordsmøde” i Finland, den 26. juni 2017 om frafald på ungdomsuddannelser.
 • Studietur til Finland den 29. august til 1. september 2017 om folkeskolen og lærerfaget/ -uddannelsen.
 • KL´s bustur til tre skolebesøg den 22. september 2017.
 • 22 udvalgsmøder
 • behandling af 4 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 70 samrådsspørgsmål til hovedsagelig børne- og undervisningsministeren.
 • 407 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig børne- og undervisningsministeren
 • modtagelse af 26 deputationer
 • 137 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer om

 • nationale test i folkeskolen, den 14. september 2016
 • private pasningsordninger, den 28. september 2016
 • den åbne skole i samarbejde med Kulturudvalget, den 21. september 2016

Børne- og Undervisningsudvalget havde møder med 

 • repræsentanter for uddannelsessektoren og for erhvervslivet den 6. april 2016 om den kommende gymnasiereform.
 • Kommunernes Landsforening (KL), den 26. januar og den 27. september 2016 om status på implementering af folkeskolereformen

Studieture

 • besøg hos fritidshjemmet Rabalder i København og SFO Vejlebro i Ishøj, den 14. januar 2016 om sfo og fritidsklubbernes situation efter folkeskolereformen
 • studietur til efterskoler på Fyn, den 26. februar 2016
 • 2 udvalgsmøder
 • 8 samråd
 • 54 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig ministeren for børn, undervisning og ligestilling

 • 22 udvalgsmøder
 • Behandling af 9 lovforslag og 10 beslutningsforslag
 • 41 samråd 
 • 339 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig ministeren for børn, undervisning og ligestilling 
 • 31 deputationer
Studietur 

 • Udvalget tog på en studietur til Stockholm, for at udvalgsmedlemmerne kunne studere det svenske dagtilbudsområde. 
Find mere information om studieturen

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.