Uddannelses- og Forskningsudvalgets dokumenter

Din søgning gav 16952 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 131 Bilag 3 Udkast til betænkning 16-02-2018
(2017-18)
L 130 Bilag 3 Udkast til betænkning 16-02-2018
(2017-18)
L 99 Bilag 7 Ændringsforslag fra sundhedsministeren 16-02-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0033 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe 16-02-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0021 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 552 Om praktikforløb i daginstitutioner til skoletrætte unge. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 551 Om arbejdsudbuddet. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 550 Om at ændre offentlighedsloven. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 549 Om tungvognskontrollen. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 548 Om faste forbindelser. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 547 Om kønsopdelte caféer. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 546 Om brugerbetaling på en ny Limfjordsforbindelse. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 545 Om Limfjordstunnelen. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 544 Om opdragelse. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 543 Om opdragelsesdebatten. 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 532 Svar på spm. nr. S 532: Mener ministeren, at det står klart for borgere i f.eks. Hillerød og Hundested, hvordan de i praksis skal få deres receptpligtige medicin mellem kl. 21.00 og 06.00, jf. ministerens svar på spørgsmål nr. S 12, hvor ministeren oplyser, at medicinen skal bringes vederlagsfrit ud til borgeren, og skal ministerens svar forstås sådan, at vagtlægen skal ordinere en recept til Steno Apotek, hvorefter lægen eller apoteket kan bestille vederlagsfri levering til patienten i Hundested eller Hillerød? 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 531 Vil ministeren – i forlængelse af artiklen »Syge ældre dækker underskud for salg til sharia-sheik« på eb.dk den 7. februar 2018 oplyse, om ministeren vil overveje at tilbageføre 76 mio. kr. til den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper i forbindelse med finansloven for 2019, når man ved, at der er overbelægning på nogle medicinske afdelinger, f.eks. på Holbæk Sygehus? 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 530 Svar på spm. nr. S 530: Mener ministeren, at det er legitimt, at en ubalance mellem opgaver og ressourcer forhindrer autoriserede sundhedsprofessionelle i at handle i overensstemmelse med bestemmelsen i autorisationslovens § 17 om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed? 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 529 Svar på spm. nr. S 529: Mener ministeren, at vi i et land, hvor vi taler om et sundhedsvæsen i verdensklasse, kan acceptere, at ledelser igen og igen - mange steder på daglig basis - melder ud, at der er sygepleje og behandling, der ikke skal varetages, begrundet i mangel på personale? 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 527 Svar på spm. nr. S 527: Skal ministerens besvarelse af SUU alm. del - spm. nr. 383 og 384 forstås således, at ministeren ikke har tænkt sig at gøre noget for at udbrede kendskabet til WHO’s rammekonvention om tobakskontrol til sit ministerium og andre relevante offentlige myndigheder? 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 525 Svar på spm. nr. S 525: Er ministeren enig med sit partis gruppeformand, der om indsatsen for at undgå, at børn og unge begynder at ryge, skriver, at »det er en smule blåøjet at tro, at de unge ikke ved, at rygning er skadeligt og kræftfremkaldende«, og tilføjer, at »det er ikke oplysning, der mangler«, »det er handling«? 16-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 524 Svar på spm. nr. S 524: Er ministeren enig med sit partis gruppeformand, Søren Gade (V), der den 5. februar 2018 udtalte, at »jeg foreslår, at vi gør cigaretpakkerne neutrale ved at fjerne alle farver, logoer og reklamer«, og derudover foreslår, at »vi skal hive cigaretterne ned fra hylderne og gemme dem væk«, og agter ministeren at følge sit partis gruppeformands opfordring? 16-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Svar på spm. 379 Svar på UUI alm. del - spm. 379 om redegørelse for, hvilke andre opgaver det challengerfly, der opererer fra Sigonellabasen vil være i stand til at løse, som eksempelvis kan understøtte arbejdet med at sikre EU’s ydre grænser, fra forsvarsministeren 16-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Bilag 136 Invitation til besøg i Malawi 19. – 21. juni 2018 16-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Bilag 135 Internt dokument 16-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 16952 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200