Uddannelses- og Forskningsudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 15 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm. om med hvor mange ressourcer EU er bundet til i den fremtidige finansiering af ITER (efter 2020) i lyset af EU’s finansieringsandel er på 45 pct., til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 09-03-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om, hvor stor en andel af EU’s forskningsmidler der går til ITER, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 09-03-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for fremdriften i ITER-projektet og vurdere, om det er realistisk, at der nås de ønskede resultater, og at driften er klar i 2035, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 09-03-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om at ministeren uddyber, de overvejelser regeringen har forud for EU-topmødet den 22. – 23. marts, hvor forskning og innovation forventes på dagsordenen, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om kvaliteten i pædagoguddannelsen, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om, hvordan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte forholder sig til kontrakten mellem KU og Landbrug & Fødevarers videnscenter SEGES, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om ministeren er tilfreds med universitetsledelsens vurdering af kontrakten mellem KU og Landbrug & Fødevarers videnscenter SEGES, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm., om tilliden til den frie forskning er under pres og om det bør føre til lovgivningsmæssige tiltag, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 20-12-2017
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser det vil få for forskning og undervisning på KU, hvis KU skal afholde de ekstra omkostninger fra deres eget budget, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 05-12-2017
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om, hvad ministeren vilgøre for at afhjælpe de negative afledte konsekvenser af forsinkelsen på universitetsbyggeriet på KU, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 05-12-2017
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om, hvordan bl.a. Niels Bohr Instituttet og Center for Is og Klima skal opretholde kvaliteten af forskning og undervisning under omstændighederne, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 05-12-2017
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om, hvem der skal afholde flytteomkostningerne, som er en konsekvens af forsinkelsen af byggeriet på KU, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 05-12-2017
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om, hvordan regeringen i enhver relevant europæisk sammenhæng arbejder for at fremme forudsætningerne for at opretholde det nuværende danske SU-system, til uddannelses- og forskningsministeren og skatteministeren Skatteministeren, Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 05-10-2017
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage fremadrettet i forhold til at sikre danske myndigheders mulighed for at inddrage gæld som følge af misligholdte SU-lån optaget af udenlandske studerende, til uddannelses- og forskningsministeren og skatteministeren Skatteministeren, Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 05-10-2017
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen har taget de seneste to år for sikre, at danske myndigheder kan inddrive gæld som følge af misligholdte SU-lån optaget af udenlandske studerende, der har studeret i Danmark, til uddannelses- og forskningsministeren og skatteministeren Skatteministeren, Uddannelses- og forskningsministeren Endeligt besvaret 05-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 15 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200