Uddannelses- og Forskningsudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 610 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om ministeren er enig med Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, når han siger, at støjen har sundhedsmæssige konsekvenser og at staten ikke tager opgaven alvorligt nok, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om ministeren finder det er tilfredsstillende for de borgere, der i dag er støjplagede, at regeringen først vil øge rammen til offentlige investeringer i perioden fra 2021-2025, og først i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens veje, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AC Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at afhjælpe de problemer med trafikstøj, som plager tusindvis af borgere i Danmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om KM Logistiks praksis i forhold til arbejdsmiljø og trafiksikkerhed, når virksomheden har ladet en chauffør køre 59 timer i træk, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AB Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte med henblik på, at køre-/hviletidsreglerne m.v. overholdes ved alle typer godskørsel, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm. om KM Logistik overholder lovgivningen i forhold til køre-/hviletidsreglerne samt reglerne for undtaget kørsel og kørsel med industrifisk, når virksomheden har ladet en chauffør køre 59 timer i træk, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om ministeren er enig med Socialdemokratiet i, at der bl.a. på baggrund af SKAT’s manglende målopfyldelse er behov for at tilføre yderligere ressourcer, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om ministeren er enig i, at det er problematisk for både statskassen og skattemoralen, at SKAT ikke lever op til finanslovsmålene om niveauet for skattegabet, at nedbringe restancerne og øge kundetilfredsheden, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AJ Samrådsspm. om at redegøre for, hvorfor SKAT ikke opfylder et eneste af de tre finanslovsmål med tilhørende resultatkrav, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AÅ Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (transport) den 7. juni 2018 – miljøpunkter, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om israelernes seneste fremfærd i Gaza, til udenrigsministeren Udenrigsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om EU´s forsknings- og uddannelsespolitik, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Ubesvaret 14-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. tilbagetaget - stillet som ERU alm. del - samrådsspm. AL Justitsministeren Tilbagetaget/bortfaldet 11-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AJ (Samrådsspm. tilbagetaget - stillet som ERU alm. del - samrådsspm. AK) Justitsministeren Tilbagetaget/bortfaldet 11-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AI Samrådsspm. tilbagetaget - stillet som ERU alm. del - samrådsspm. AI Justitsministeren Tilbagetaget/bortfaldet 11-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AH Samrådsspm. tilbagetaget - stillet som ERU alm. del - samrådsspm. AH Justitsministeren Tilbagetaget/bortfaldet 11-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål V Spm. om ministeren vil redegøre for forløbet om forhandlingerne med de irakiske myndigheder om tvangsmæssig hjemsendelse af irakiske statsborgere m.v., til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål W Samrådsspm. om status for implementeringen af Verdensmålene internationalt, til ministeren for udviklingsbistand Ministeren for udviklingssamarbejde Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AJ Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet ikke har spurgt whistlebloweren i Danske Bank om oplysninger, og mener ministeren, at man kan betegne Finanstilsynets undersøgelse, vurderinger og afgørelsen af 3. maj 2018 som værende fuldstændig, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AI Samrådsspm. om ministeren kan bekræfte, at der efter gældende regler er mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, hvis forholdene var begået i dag, til erhvervsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Erhvervsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AH Spm. om der i henhold til de regler, der var gældende i 2012, 2013 og 2014, var mulighed for at sanktionere og retsforfølge for forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, til erhvervsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Erhvervsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AG Spm. om, at der i Danske Banks tilfælde er gået hul på alle tre forsvarslinjer, der har til formål at undgå, at ens bank bliver brugt til at hvidvaske penge fra kriminalitet, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AF Spm. om Finanstilsynets afgørelse af 3. maj 2018 om Danske Banks ledelse og styring i hvidvasksagen i den estiske filial, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 610 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200