Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 29849 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 240 Bilag 1 Lovudkast: Lovforslag om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvars-loven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser mv.) 16-05-2018
(2017-18)
L 239 Bilag 4 1. udkast til betænkning 22-05-2018
(2017-18)
L 239 Bilag 3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 08-05-2018
(2017-18)
L 239 Bilag 2 Høringssvar og høringsnotat, fra udlændinge- og integrationsministeren 04-05-2018
(2017-18)
L 239 Bilag 1 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 03-05-2018
(2017-18)
L 239 Spørgsmål 5 Spm. om, hvad der er til hinder for, at opholdstilladelser efter henholdsvis udlændingelovens § 7, stk. 1 og stk. 2 meddeles ”med henblik på midlertidigt ophold" m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 239 Spørgsmål 4 Spm. om besvarelsen af spørgsmål 1 til L 239 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 239 Spørgsmål 3 Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag med tilhørende bemærkninger, der udskiller ophævelsen af udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 11 i et separat forslag, til udlændinge- og integrationsministeren 14-05-2018
(2017-18)
L 239 Svar på spm. 3 L 239 - svar på spm. 3 om teknisk bistand til ændringsforslag med tilhørende bemærkninger, der udskiller ophævelsen af udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 11 i et separat forslag, fra udlændinge- og integrationsministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 239 Spørgsmål 2 Spm. om ministerens overvejelser i forhold til at vælge at ophæve adgangen til § 9 a, stk. 2, nr. 11 m.v., til udlændinge- og integrationsministeren 14-05-2018
(2017-18)
L 239 Svar på spm. 2 L 239 - svar på spm. 2 om ministerens overvejelser i forhold til at vælge at ophæve adgangen til § 9 a, stk. 2, nr. 11 m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 239 Spørgsmål 1 Spm. om opholdstilladelser, til udlændinge- og integrationsministeren 07-05-2018
(2017-18)
L 239 Svar på spm. 1 L 239 - svar på spm. 1 om opholdstilladelser, fra udlændinge- og integrationsministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 238 Bilag 6 2. udkast til betænkning 23-05-2018
(2017-18)
L 238 Bilag 5 Ændringsforslag, fra skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 238 Bilag 4 1. udkast til betænkning 18-05-2018
(2017-18)
L 238 Bilag 3 Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget 03-05-2018
(2017-18)
L 238 Bilag 2 Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget 02-05-2018
(2017-18)
L 238 Bilag 1 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 02-05-2018
(2017-18)
L 238 Spørgsmål 2 Spm. om at oplyse det forventede merprovenu af at indsnævre perioden, hvori det foreslåede pensionsfradrag gælder, således at fradraget kun vil gælde, når indbetaleren har mellem 15 og 6 år til pensionsalderen, til skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 238 Spørgsmål 1 Spm. om, hvor meget det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til pension kunne forhøjes, hvis der varigt skulle være samme provenumæssige konsekvenser som i lovforslaget, men loftet over indbetalingerne fastsættes til 50.000 kr. i stedet for 70.000 kr., til skatteministeren 03-05-2018
(2017-18)
L 238 Svar på spm. 1 L 238 - svar på spm. 1 om, hvor meget det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til pension kunne forhøjes, hvis der varigt skulle være samme provenumæssige konsekvenser som i lovforslaget, men loftet over indbetalingerne fastsættes til 50.000 kr. i stedet for 70.000 kr., fra skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 237 Bilag 17 Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Bilag 16 Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Bilag 15 Ændringsforslag, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 29849 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200