Alle Udvalget for Forretningsordenens spørgsmål

Din søgning gav 20 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Dato
B 140 Spørgsmål 8 Spm. om der findes forhenværende folketingsmedlemmer, der mod at betale et førtidspensionsfradrag får udbetalt pension før folkepensionsalderen. Folketingets formand 23-05-2018
(2017-18)
B 140 Spørgsmål 7 Spm. om udbetalt eftervederlag og pension samtidigt. Folketingets formand 23-05-2018
(2017-18)
B 140 Spørgsmål 6 Spm. om en minister, der samtidigt er medlem af Folketinget, på samme tid optjener ret til pension for begge hverv? Folketingets formand 23-05-2018
(2017-18)
B 143 Spørgsmål 4 Spm. om hvilke forslag statsrevisorerne have med i deres første runde i de indledende drøftelser. Folketingets formand 18-05-2018
(2017-18)
B 143 Spørgsmål 3 Spm. om reglerne for statsrevisorerne m.m. Folketingets formand 18-05-2018
(2017-18)
B 143 Spørgsmål 2 Spm. om at mindst to statsrevisorer skal være enige om at anmode rigsrevisor om at iværksætte en undersøgelse, hvis ikke konsensus kan opnås. Statsrevisorerne 16-05-2018
(2017-18)
B 143 Spørgsmål 1 Spm. om statsrevisorernes praksis. Statsrevisorerne 16-05-2018
(2017-18)
B 140 Spørgsmål 5 Spm. om hvor mange personer der aktuelt modtager pension som tidligere folketingsmedlemmer m.m. Folketingets formand 14-05-2018
(2017-18)
B 140 Spørgsmål 4 Spm. om hvor mange personer der aktuelt som børn af tidligere folketingsmedlemmer modtager henholdsvis børnepension og børnepensionstillæg. Folketingets formand 14-05-2018
(2017-18)
B 140 Spørgsmål 3 Spm. om hvordan offentligheden bedre kan informeres om politikeres vederlags- og pensionsforhold m.v. Finansministeren 14-05-2018
(2017-18)
B 140 Spørgsmål 2 Spm. om hvor mange personer der aktuelt modtager ministerpension m.m. Finansministeren 14-05-2018
(2017-18)
B 140 Spørgsmål 1 Spm. om hvor mange personer der aktuelt som børn af tidligere ministre modtager henholdsvis børnepension og børnepensionstillæg. Finansministeren 14-05-2018
(2017-18)
UFO Alm.del Spørgsmål 4 Spm. om ministres og embedsmænds deltagelse eller manglende deltagelse i møder, høringer m.v. i Folketingets regi. Statsministeren 02-05-2018
(2017-18)
UFO Alm.del Spørgsmål 3 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 2. maj 2018. Statsministeren 02-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 667 Om sammenhænge hvor statsministeren kan optræde som privatperson og ikke som statsminister. Statsministeren 27-03-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 666 Om ministre i regeringen er ministre døgnet rundt. Statsministeren 27-03-2018
(2017-18)
UFO Alm.del Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om de foreslåede ændringer af arbejdsgange m.v. Statsministeren 22-03-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 71 Om ændring af ministers ressort. Statsministeren 20-10-2017
(2017-18)
UFO Alm.del Spørgsmål 2 Spm. om afgivning af høringssvar, til justitsministeren Justitsministeren 17-10-2017
(2017-18)
UFO Alm.del Spørgsmål 1 Spm. om det 11 sider lange notat, som Statsministeriet udarbejdede tilbage i marts 2015 om reglerne for ministres brug af Facebook. Statsministeren 10-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 20 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200