Transport, Bygnings- og Boligudvalgets lovforslag

Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 234 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. (Tilladelsesordning for varebiler). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 206 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 154 Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Service- og kapacitetsmål, oplysningspligt for flyvepladser, fastsættelse af safetybidrag m.v.). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 153 Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 152 Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer. (Indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer m.v.). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 136 Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 135 Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 65 Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Tilpasning og forenkling af lovens anvendelses- og støttemuligheder). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 62 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger, forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 30 Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktioner for foretagelse af ulovlige konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 29 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 28 Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 27 Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 26 Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 25 Forslag til lov om ændring af lov om leje. (Friplejeboliger i lejede lokaler). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 24 Forslag til taxilov. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 23 Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark og mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
Din søgning gav 17 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200