Alle Transport, Bygnings- og Boligudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 868 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Dato
TRU Alm.del Spørgsmål 612 MFU spm. om, hvad ministerens holdning er til de synspunkter, der frembringes af lokale virksomheder i Hillerød om en forlængelse af Hillerødmotorvejen i artiklen ”Virksomheder: "Byg så dén Hillerødmotorvej", til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 611 Spm. om jernbanestrækningen København - Næstved, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om ministeren er enig med Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, når han siger, at støjen har sundhedsmæssige konsekvenser og at staten ikke tager opgaven alvorligt nok, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om ministeren finder det er tilfredsstillende for de borgere, der i dag er støjplagede, at regeringen først vil øge rammen til offentlige investeringer i perioden fra 2021-2025, og først i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens veje, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AC Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at afhjælpe de problemer med trafikstøj, som plager tusindvis af borgere i Danmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 234 Spørgsmål 15 Spm. om kommentar til henvendelse af 22/5-18 fra Danske Medier, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 610 Spm. om, hvordan de statslige anlægskroner i infrastruktur er fordelt på henholdsvis bane, metro, letbane, cykelstier, havne, motorvej og motortrafikvej siden 2009, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 609 Spm. om reparation af den afbrudte kørestrøm mellem Lunderskov og Esbjerg, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 608 Spm. om kommentar til artiklen ”Korte tilkørselsramper gør Gudenåstrækning farlig” fra Randers Amtsavis den 18. maj 2018, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 607 Spm. om ministeren vil fremsende en komplet udspecificering af estimatet på prisen for en opgradering af en overkørsel på strækningen Bramming - Tønder er ca. 5,1 mio. kr., til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 606 Spm. om ministeren vil fremsende en tabelopstilling, der er inddelt i almen familiebolig, ungdomsbolig og ældrebolig, der opføres i 2018, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om KM Logistiks praksis i forhold til arbejdsmiljø og trafiksikkerhed, når virksomheden har ladet en chauffør køre 59 timer i træk, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AB Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte med henblik på, at køre-/hviletidsreglerne m.v. overholdes ved alle typer godskørsel, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm. om KM Logistik overholder lovgivningen i forhold til køre-/hviletidsreglerne samt reglerne for undtaget kørsel og kørsel med industrifisk, når virksomheden har ladet en chauffør køre 59 timer i træk, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 22-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 826 Om partikelforurening i og omkring Københavns Lufthavn. Transport-, bygnings- og boligministeren 18-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 823 Om det notat, der omhandler beregningen af en ren vejforbindelse over Kattegat. Transport-, bygnings- og boligministeren 18-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 822 Om beregningen af en ren vejforbindelse over Kattegat. Transport-, bygnings- og boligministeren 18-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 821 Om at realismen i en ren vejbro over Kattegat er meget stor. Transport-, bygnings- og boligministeren 18-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 820 Om genberegningerne af en Kattegatforbindelse. Transport-, bygnings- og boligministeren 18-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 819 Om genberegningen af en Kattegatforbindelse som en ren vejbro. Transport-, bygnings- og boligministeren 18-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 605 Spm. om kommentar til henvendelse af 17/5-18 fra Vesthimmerlands Kommune vedrørende VVM-undersøgelse af Midtjysk Motorvej, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 18-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 604 MFU spm. om, hvad det vil koste at bevare overkørsel 83, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 18-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Spørgsmål 603 Spm. om ministeren vil fremsende baggrundsmateriale og beregninger, som ligger til grund for evt. bevarelse af overkørsel 83, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 18-05-2018
(2017-18)
L 234 Spørgsmål 14 Spm. om teknisk bistand til en ændring af lovforslagets § 1, stk. 2, således at vægtgrænsen på 11 kg ophæves og at man i stedet udtrykkeligt undtager omdeling af aviser og reklamer til husstande fra tilladelseskravet for varebiler, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren 17-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 814 Om at overholde reglerne om køre- og hviletid. Transport-, bygnings- og boligministeren 17-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 868 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200