Sundheds- og Ældreudvalgets lovforslag

Din søgning gav 11 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 146 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 143 Forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 134 Forslag til tatoveringslov. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 133 Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. (Habilitetskrav, forsøgsdata fra afdøde, udenlandsk inspektion m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 114 Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 99 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 98 Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 60 Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven. (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 59 Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr. (Fremstilling, indførsel, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 58 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker, forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger og ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 57 Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
Din søgning gav 11 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200