Sundheds- og Ældreudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 242 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 146 Spørgsmål 76 Spm. om kommentar til henvendelserne af 25/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
L 235 Spørgsmål 5 Spm. om der efter ministerens opfattelse vil være mulighed for, at tandlægerne kan indgå aftale om videreførelse af et overenskomstlignende klagesystem, hvis klageordningen én gang er overgået til Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
L 235 Spørgsmål 4 Spm. om den enkelte tandlæge vil få direkte udgifter til klage- og erstatningssager, hvis tandlægen vælger at melde sig ud af tilskudsordningen, og dermed ikke er godkendt til at yde tandlægehjælp, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 75 Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/5-18 fra PROSA, IDA IT, Dansk Selskab for Almen Medicin, Patientdataforeningen, Patientforeningen Danmark, Ingeniørforeningen IDA og DataEthics, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 74 Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 73 Spm. om kommentar til henvendelse af 20/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 134 Spørgsmål 10 Spm. om Sikkerhedsstyrelsen vil offentliggøre en liste over registrerede tatovører, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 134 Spørgsmål 9 Spm. om ministeren vil sikre, at der i forbindelse med evalueringen af det årlige gebyr, som tatoveringsstedet skal betale til Sikkerhedsstyrelsen efter lovforslagets § 16, stk. 1, vil blive set på det gebyr, som udenlandske tatovører skal betale, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 72 Spm. om kommentar til henvendelserne af 14/5-18 og 17/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 71 MFU spm. om princippet i Databeskyttelsesforordningen om ”Privacy by Design” også vil være gældende for det foreslåede Nationale Genomcenter, således at teknologien for Genomcentret designes således, at den reducerer graden af indgriben i de registreredes privatliv og at man kontinuerligt vil arbejde for at give borgeren ret og adgang til egne data og fokusere på privacy by design, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 233 Spørgsmål 1 Spm. om ministeren vil se nærmere på muligheden for at undtage apoteker, som udfører enkeltstående aktiviteter, der defineres som behandling, f.eks. vacciner, men hvor dette udgør en beskeden andel af apotekets generelle virksomhed, der ikke anses for behandling, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 14-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 70 Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra MCS foreningen, Foreningen Stofskiftesupport, Patientforeningen Danmark, Det kardiologiske Syndrom X, Colitis-Crohn Foreningen, EHS foreningen, Sklerodermiforeningen, Landsforeningen HPV-bivirkningsramte, Hypermobilforeningen, Migræne Danmark, Patientforeningen og Arbejdsskadeforeningen, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 14-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 69 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-18 fra Patientdataforeningen, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 14-05-2018
(2017-18)
L 211 Spørgsmål 3 Spm. om, hvor ofte en søger til plejebolig får opfyldt sin første prioritet, til ældreministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 211 Spørgsmål 2 Spm. om, hvor mange ansøgere til plejebolig, der aktuelt står på venteliste, til ældreministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 211 Spørgsmål 1 Spm. om de konkrete, aktuelle ventetider på plejehjem samt oplyse, hvor mange ansøgere til plejebolig, der venter længere end 2 mdr., til ældreministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 209 Spørgsmål 9 Spm. om forskellen på betaling for visiteret tid i stedet for budgetteret tid, til ældreministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 209 Spørgsmål 8 Spm. om, hvad den eksakte pris er for ATA-tid (ansigt-til-ansigt-tid), når der fraregnes pauser m.v, til ældreministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 209 Spørgsmål 7 Spm. om prisniveauet for anvendelse af henholdsvis udbudsmodellen og godkendelsesmodellen, til ældreministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 209 Spørgsmål 6 Spm. om kommentar til materiale fra KA Plejes foretræde den 8. maj 2018, til ældreministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 68 Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-18 fra Patientdataforeningen, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 235 Spørgsmål 3 Spm., om det efter ministerens opfattelse er en midlertidig foranstaltning, at tandlægeområdet reguleres via lov fremfor via en aftale mellem Regionernes Lønning- og Takstnævn og Tandlægeforeningen, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 07-05-2018
(2017-18)
L 235 Spørgsmål 2 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at patienternes brugerbetaling ikke stiger, når der med lovforslaget indføres en strammere økonomisk styring af tandlægeområdet, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 07-05-2018
(2017-18)
L 235 Spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/4-18 fra Tandlægeforeningen, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 07-05-2018
(2017-18)
L 212 Spørgsmål 15 Spm. om teknisk bistand til deling af forslaget, således at ændringer i sundhedsloven vedrørende frit valg af genoptræning og ændringer i lov om lægemidler vedrørende gebyrlettelser for kliniske forsøg, adskilles, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 07-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 242 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200