Forespørgsler og redegørelser relevante for Sundheds- og Ældreudvalget