Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 1021 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SUU Alm.del Spørgsmål 1021 Spm. om, hvor mange patienter der ved en fejltagelse er blevet erklæret døde de sidste to år i hver af de fem regioner, og hvilken hjælp regioner og kommuner tilbyder de berørte borgere, til sundhedsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1020 Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-18 fra Celine Oxenbøll Rasmussen vedr. tandpleje til patienter med livsnødvendig medicin, til sundhedsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1019 Spm. om ministeren vil anmode Region Midtjylland om en redegørelse for hændelsesforløbet i forbindelse med knivstikkeriet på Psykiatrisk Hospital Risskov den 20. maj 2018, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1018 Spm. om kommentar til tandlæge Jeppe Barkmanns oplysninger i artiklen ”Halvdelen af danske tandlæger overvejer at forlade faget” offentliggjort på Tandlægeforeningens hjemmeside, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1017 Spm. om, hvad processen vedr. ændring af misbrugsbehandlingen er, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1016 Spm. om fristen på 14 dage, der gælder både ift. den sociale og den medicinske behandling fra henvendelse om behandling til iværksættelse fortsat vil bestå, hvis regeringens forslag herom realiseres, eller hvad disse frister i så fald vil ændres til, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1015 Spm. om muligheden for frit valg af behandlingssted fortsat vil bestå med regeringens forslag til ændring af ansvaret for misbrugsbehandlingen, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1014 Spm. om rusmiddelbehandlingens ”behandlingsgaranti” i servicelovens § 101, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1013 Spm. om, at i regeringens udspil ”Sundhed, hvor du er”, fremgår det, at regeringen ønsker at ændre på misbrugsbehandlingen. Ministeren bedes uddybe, om det er hele eller dele af den kommunale alkohol- og stofbehandling, som regeringen vil flytte til regionerne, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1012 Spm. om ministeren vil arbejde for en skærpelse af retningslinjerne for hvilke foreninger, læger kan støtte aktivt i egenskab af at være læge, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1011 Spm. om ministeren mener, at aktiv deltagelse i – og medlemskab af – Foreningen for aktiv dødshjælp som ren forebyggelse bør have konsekvenser for retten til at virke som læge, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1010 Spm. om, hvordan ministeren mener, at publicering af en vejledning i at begå selvmord med medicinske præparater harmonerer med lægeløftet, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1009 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 15/5-18 om behandling af kroniske smertepatienter i Danmark, til sundhedsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1008 Spm. om oversendelse af talapapir fra samrådet den 15/5-18 om kapacitet i psykiatrien, til sundhedsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1007 Spm. om, hvilken virkning morfinpræparater, som er udviklet og test til at afhjælpe akutte smerter, virker på patienter med kroniske smerter, som tager dem gennem en længere periode, til sundhedsministeren Foreløbigt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1006 Spm. om kommentar til artiklen ”Patienter med kroniske smerter får masser af morfin, men det er ikke det, de har brug for” bragt på www.politiken.dk den 30. marts 2017, til sundhedsministeren Foreløbigt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1005 Spm. om, hvor lang tid regionen efter en omgjort afgørelse i Ankenævnet for Patienterstatning vedr. udbetaling af patienterstatning har til at varsle et eventuelt tilbagebetalingskrav imod borgeren, til sundhedsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1004 Spm. om det er lovligt at udarbejde og offentliggøre en selvmordsmanual, som foreningen "Læger for aktiv dødshjælp" har gjort, til sundhedsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1003 MFU spm. om ministeren vil sikre, at der ikke sker overbelægning på Regionshospitalet i Randers, til sundhedsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1002 Spm. om, hvordan de verserende sager om tilbagebetaling af udbetalt patienterstatning, der har været påbegyndt inden ikrafttrædelse af seneste lovændring indeholdende en udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde og fredning af udbetalte erstatninger, bliver behandlet., til sundhedsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1001 Spm. om en patient risikerer at skulle betale sin udbetalte patienterstatning tilbage, såfremt hverken patienten eller regionen har påklaget den tidligere afgørelse, men Ankenævnet af egen drift omgør afgørelsen, til sundhedsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1000 Spm. om det er inden for lovgivningen, når Philip Morris adskillige steder hævder, at deres nye e-cigaretter, iQOS er ”potentielt mindre skadelige”, også i forhold til Philip Morris med iQOS ifølge en professor vil ”være i stand til at programmere den måde, nikotinen bliver leveret på, til én, der er mere fastholdende og mere afhængighedsskabende”, til sundhedsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 999 Spm. om det er inden for lovgivningen, når Philip Morris adskillige steder hævder, at deres nye e-cigaretter, iQOS er ”potentielt mindre skadelige”, også i forhold til Philip Morris med iQOS ifølge en professor vil ”være i stand til at programmere den måde, nikotinen bliver leveret på, til én, der er mere fastholdende og mere afhængighedsskabende, til erhvervsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 998 Spm. om ministeriet har godkendt, at Philip Morris via deres e-cigaret iQOS må indsamle oplysninger om deres brugere, til erhvervsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 997 Spm. om, hvor mange kommuner der har oprettet akutfunktioner, herunder hvor mange af disse, der lever op til Sundhedsstyrelsens krav til akutfunktioner, til sundhedsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 1021 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200