Alle Sundheds- og Ældreudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 1263 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 146 Spørgsmål 76 Spm. om kommentar til henvendelserne af 25/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1021 Spm. om, hvor mange patienter der ved en fejltagelse er blevet erklæret døde de sidste to år i hver af de fem regioner, og hvilken hjælp regioner og kommuner tilbyder de berørte borgere, til sundhedsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1020 Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-18 fra Celine Oxenbøll Rasmussen vedr. tandpleje til patienter med livsnødvendig medicin, til sundhedsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
L 235 Spørgsmål 5 Spm. om der efter ministerens opfattelse vil være mulighed for, at tandlægerne kan indgå aftale om videreførelse af et overenskomstlignende klagesystem, hvis klageordningen én gang er overgået til Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
L 235 Spørgsmål 4 Spm. om den enkelte tandlæge vil få direkte udgifter til klage- og erstatningssager, hvis tandlægen vælger at melde sig ud af tilskudsordningen, og dermed ikke er godkendt til at yde tandlægehjælp, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1019 Spm. om ministeren vil anmode Region Midtjylland om en redegørelse for hændelsesforløbet i forbindelse med knivstikkeriet på Psykiatrisk Hospital Risskov den 20. maj 2018, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1018 Spm. om kommentar til tandlæge Jeppe Barkmanns oplysninger i artiklen ”Halvdelen af danske tandlæger overvejer at forlade faget” offentliggjort på Tandlægeforeningens hjemmeside, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1017 Spm. om, hvad processen vedr. ændring af misbrugsbehandlingen er, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1016 Spm. om fristen på 14 dage, der gælder både ift. den sociale og den medicinske behandling fra henvendelse om behandling til iværksættelse fortsat vil bestå, hvis regeringens forslag herom realiseres, eller hvad disse frister i så fald vil ændres til, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1015 Spm. om muligheden for frit valg af behandlingssted fortsat vil bestå med regeringens forslag til ændring af ansvaret for misbrugsbehandlingen, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1014 Spm. om rusmiddelbehandlingens ”behandlingsgaranti” i servicelovens § 101, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1013 Spm. om, at i regeringens udspil ”Sundhed, hvor du er”, fremgår det, at regeringen ønsker at ændre på misbrugsbehandlingen. Ministeren bedes uddybe, om det er hele eller dele af den kommunale alkohol- og stofbehandling, som regeringen vil flytte til regionerne, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1012 Spm. om ministeren vil arbejde for en skærpelse af retningslinjerne for hvilke foreninger, læger kan støtte aktivt i egenskab af at være læge, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1011 Spm. om ministeren mener, at aktiv deltagelse i – og medlemskab af – Foreningen for aktiv dødshjælp som ren forebyggelse bør have konsekvenser for retten til at virke som læge, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1010 Spm. om, hvordan ministeren mener, at publicering af en vejledning i at begå selvmord med medicinske præparater harmonerer med lægeløftet, til sundhedsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 75 Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/5-18 fra PROSA, IDA IT, Dansk Selskab for Almen Medicin, Patientdataforeningen, Patientforeningen Danmark, Ingeniørforeningen IDA og DataEthics, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 74 Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 73 Spm. om kommentar til henvendelse af 20/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 134 Spørgsmål 10 Spm. om Sikkerhedsstyrelsen vil offentliggøre en liste over registrerede tatovører, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 134 Spørgsmål 9 Spm. om ministeren vil sikre, at der i forbindelse med evalueringen af det årlige gebyr, som tatoveringsstedet skal betale til Sikkerhedsstyrelsen efter lovforslagets § 16, stk. 1, vil blive set på det gebyr, som udenlandske tatovører skal betale, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1009 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 15/5-18 om behandling af kroniske smertepatienter i Danmark, til sundhedsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1008 Spm. om oversendelse af talapapir fra samrådet den 15/5-18 om kapacitet i psykiatrien, til sundhedsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 72 Spm. om kommentar til henvendelserne af 14/5-18 og 17/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 71 MFU spm. om princippet i Databeskyttelsesforordningen om ”Privacy by Design” også vil være gældende for det foreslåede Nationale Genomcenter, således at teknologien for Genomcentret designes således, at den reducerer graden af indgriben i de registreredes privatliv og at man kontinuerligt vil arbejde for at give borgeren ret og adgang til egne data og fokusere på privacy by design, til sundhedsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 1007 Spm. om, hvilken virkning morfinpræparater, som er udviklet og test til at afhjælpe akutte smerter, virker på patienter med kroniske smerter, som tager dem gennem en længere periode, til sundhedsministeren Foreløbigt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 1263 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200