Alle Sundheds- og Ældreudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 764 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Dato
§20-spørgsmål S 538 Om at færre bliver visiteret til hjemmehjælp. Ældreministeren 14-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 567 Spm. om, hvorvidt læbe-gane-spalteområdet er medtaget i Sundhedstsyrelsens specialeplan, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 14-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 566 Spm. om sikring af kvaliteten i den specialiserede behandling på læbe-ganespalteområdet, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 14-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 565 Internt dokument Sundhedsministeren 14-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 564 Spm. om sagen med Attendo fra Gribskov Kommune, til ældreministeren Ældreministeren 14-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 563 Spm. om muligheden for at få den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afsluttede helbredssager i sager for centrene for borgere, der vil forny kørekort, endnu længere ned end de nuværende 78,7 dage, til justitsministeren Justitsministeren 14-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 562 Spm. om status på Danske Regioners forhandlinger om en ny tandlægeoverenskomst med Tandlægeforeningen, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 14-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 561 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at dødeligheden for de patienter i Danmark, der har den resistente variant af Aspergillus Fumigatus, ikke vil stige, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 12-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 560 Spm. om det bekymrer ministeren, at eksperter frygter, at vi i Danmark risikerer langt større problemer med resistens, end de har i Holland, hvor 13 pct. af de test, de laver for svampen Aspergillus Fumigatus hos patienter med svækket immunforsvar, viser resistens og derfor er næsten umulige at behandle, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 12-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 559 Spm. om ministeren mener, at der i sundhedsvæsenet er et tilstrækkelig fokus på problemet med resistens hos patienter i sundhedsvæsenet som følge af landbrugets brug af sprøjtemidler, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 12-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 558 Spm. om ministeren vil iværksætte en undersøgelse, der kan afdække i hvor stort et omfang, vi i Danmark oplever problemer med, at landbrugets brug af sprøjtemidler medfører resistens hos patienter i sundhedsvæsnet, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 12-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 557 Spm. om ministeren vil overveje at tilbageføre 76 mio. kr. til den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper i forbindelse med finansloven for 2019, når man ved, at der er overbelægning på nogle medicinske afdelinger, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 12-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 556 Spm. om man må anvende en trædemåtte eller ringmåtte ved udgangen af en beboers lejlighed eller om det først er ved plejehjemmets udgang, at en trædemåtte må anvendes, når formålet at blive opmærksom på, om en beboer er ved at forlade stedet, til ældreministeren Ældreministeren 12-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 555 Spm. om redegørelse for de gældende regler for anvendelse af trædemåtter uden samtykke, når formålet er at blive opmærksom på, om en ældre borger er ved at forlade sit hjem, til ældreministeren Ældreministeren 12-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 532 Om det står klart for borgere i f.eks. Hillerød og Hundested, hvordan de i praksis skal få deres receptpligtige medicin mellem kl. 21.00 og 06.00 Sundhedsministeren 09-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 554 Spm. om, at ministeriet skriver i pressemeddelelse om Rigsrevisionens kritik af salget af SSI’s vaccineproduktion, at Rigsrevisionen ikke har forholdt sig til ministeriets kritik af Rigsrevisionens beregninger. På den baggrund bedes ministeren fremlægge den fremførte kritik af de forskellige beregninger, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 09-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 531 Om ministeren vil overveje at tilbageføre 76 mio. til den kommunale forebyggelsesindsats. Sundhedsministeren 08-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 530 Om autorisationslovens § 17 om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Sundhedsministeren 08-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 529 Om at der er sygepleje og behandling, der ikke skal varetages, begrundet i mangel på personale. Sundhedsministeren 08-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 553 Spm. om det gør indtryk på ministeren, at en række fagfolk, blandt andre direktøren for Sundhedsstyrelsen, formanden for Lægevidenskabelige Selskaber og chefen for Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, i Weekendavisen i ret skarpe vendinger kritiserer Nordic Cochrane og dets leder, Peter Gøtzsche, bl.a. for centerets ageren i forbindelse med de diskussionerne om HPV-vaccinen og lykkepiller, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 08-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 552 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 6/2-18 om pårørendepolitik på ældreområdet, til ældreministeren Ældreministeren 08-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 551 Spm. om ministeren mener, at det ville være hensigtsmæssigt at implementere krav om, at arbejdsgiver skal tilrettelægge arbejdet, så medarbejderne er i stand til at overholde lovmæssige forpligtelser, herunder at ledelsen sikrer tilstrækkelige faglige kompetencer i tjenesten, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 08-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 550 Spm. om, hvad der har været af indberetninger af sager om poly- og overmedicinering til Sundhedsstyrelsen siden sagen om overmedicinering i psykiatrien i Glostrup i juni 2012, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 08-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 549 Spm. om, hvordan man i regionerne og Sundhedsstyrelsen sikrer, at der ikke foregår poly- og overmedicinering og uretmæssig tvangsmedicinering inden for retspsykiatrien, til sundhedsministeren Sundhedsministeren 08-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Spørgsmål 548 Spm. om, hvornår en byrådspolitiker generelt kan komme i habilitetsproblemer på baggrund af forvaltningslovens § 3, til justitsministeren Justitsministeren 08-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 764 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200