Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 503 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SOU Alm.del Spørgsmål 503 Spm. om ministeren vil redegøre for, hvad det ville betyde for niveauet af kommunernes anlægsinvesteringer i blandt andet folkeskoler, daginstitutioner og plejehjem, hvis der blev indført sanktioner over for kommunerne i tilfælde af, at kommunernes anlægsregnskab havde overskredet det fastsatte anlægsloft, som regeringen har foreslået, til finansministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 502 Spm. om ministeren vil kommentere henvendelsen omdelt som bilag 280 (Internt, SOU alm. del) om, at unge i dagbehandlingstilbud, som i løbet af skoleåret fylder 18 år, ikke har ret til at fortsætte skolegangen i resten af skoleåret, til undervisningsministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 501 Spm. om, hvilke kommuner der har haft ekstraudgifter pr. privatskoleelev, mens budgettet til deres egne folkeskoler er faldet fra 2017 til 2018, til undervisningsministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 500 Spm. om overgangsordningen for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af tab som følge af en revision af uddannelsesstatistikken, kræver et aktstykke i Finansudvalget for at blive realiseret, til finansministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 499 MFU spm. om, hvor mange børn der skønnes at være i målgruppen for det obligatoriske læringstilbud, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 498 MFU spm. om, hvor stor en andel børn i 1-års alderen, der går i dagtilbud i landets fem rigeste kommuner, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 497 MFU spm. om, hvor mange børn der kommer i daginstitutioner i udsatte boligområder fordelt på aldersgrupper og sammenlignet med landsgennemsnittet, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 496 MFU spm. om, hvad ”kompetenceløft af personale” dækker over, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 495 MFU spm. om, hvor mange af de ca. 300 mio. kr., der er afsat til det obligatoriske læringstilbud, der forventes at gå til ekstra personale., til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 494 MFU spm. om, i hvilke miljøer der ikke underrettes nok, hvordan denne vurdering er foretaget og opklare, hvad der menes med ”nok underretninger”, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 493 MFU spm. om at oversende dokumentationen for virkningen af at indføre skærpet straf for pligtforsømmelse for offentlige ledere., til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 492 MFU spm. om, hvorvidt forældre, der tilhører et religiøst mindretal, skal deltage i kristne højtider for at leve op til forpligtelserne om at introducere barnet til danske traditioner for ikke at blive ramt af økonomiske sanktioner, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 491 MFU spm. om, hvor meget ’for meget eller lidt’ et barn skal benytte tilbuddet, før det udløser sanktioner, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 490 MFU spm. om, hvor længe et barn skal indgå i det obligatoriske læringstilbud, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 489 MFU spm. om, hvordan ”forældrene skal sikre, at barnet og begge forældre deltager i de intensive og målrettede forløb, der skal understøtte barnets danske sprog og generelle læringsparathed samt introducere barnet til danske traditioner, normer og værdier”, til børne- og socialministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 488 Spm. om, at ministeren nævnte på samrådet, at hun vil præsentere en ny model for at følge med i kommunernes praksis på centrale områder, og at den bl.a. skal omfatte en ny type undersøgelse til sikring af kontrol med kommunerne vedr. underretninger om børn, til børne- og socialministeren Ubesvaret 07-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 487 Spm. om ministeren kan bekræfte, at kommunerne kan iværksætte et § 11 forløb samtidig med, at der pågår en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50, til børne- og socialministeren Ubesvaret 07-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 486 Spm. om at undersøge økonomien bag socialpædagogiske opholdssteder for børn og unge med en koncern eller en koncernlignende konstruktion med henblik på at afdække, hvor stor en andel af tilbuddenes indtægter, der stammer fra forbedringer af ejendommene og lignende, som dækkes af kommunerne ifm. betalingen af institutionernes tilbud, til børne- og socialministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 485 Spm. om kommentar til artiklerne på www.dr.dk den 25/5-18 ”Opholdssteds-ejere fik millioner ved at leje ejendomme ud til sig selv” og den 26/5-18 ”Millionregning for vedligehold for private opholdssteder havner hos det offentlige”, til børne- og socialministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 484 Spm. om en opgørelse der kan give et overblik over udviklingen fra 2007 og frem til i dag over personer og fuldtidsbeskæftigede på botilbud til voksne og døgninstitutioner til børn og unge fordelt på stillingskategorier, til børne- og socialministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 483 Spm. om ministerens kommentar til debatindlægget af Sarah Thuesen ”Børn lever med vold i årevis, når forvaltningen skyder genvej” bragt i Information den 23. maj 2018, til børne- og socialministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 482 Spm. om ministerens bemærkninger til Danmarks Statistiks analyse om underretninger af børn, jf. SOU alm. del - bilag 221, til børne- og socialministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 481 Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for afvigelser blandt kommunerne, der efter ministerens opfattelse er værd at bemærke i opgørelsen i bilag 1 til ministerens svar på spørgsmål 411 (SOU alm. del, til børne- og socialministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 480 Spm. om ministerens drøftelser med KL om kommunernes håndtering af underretninger om børn, til børne- og socialministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 479 Spm. om ministeren vil indhente en redegørelse for begivenhedsforløbet i sagen om et forældrepar, der får deres nyfødte barn tvangsfjernet af kommunen, og ca. et halvt år efter - ved en ved byretten omstødelse af kommunens afgørelse - får barnet hjem igen. til børne- og socialministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
Din søgning gav 503 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200