Alle Social-, Indenrigs- og Børneudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 562 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
B 61 Spørgsmål 21 Spm., om ministrene vil indkalde Folketingets partier til drøftelser om, hvorvidt det ved ansættelser i pleje- og omsorgssektoren kan gøres obligatorisk at indhente offentlige straffeattester til børne- og socialministeren, ældreministeren og justitsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 61 Spørgsmål 20 Spm., om regeringen mener, det er mistillidsskabende, at lærere, håndboldtrænere og lignede afkræves en børneattest i forbindelse med deres arbejde/funktion, til børne- og socialministerren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 61 Spørgsmål 19 Spm. om, hvilken tryghed børneattester giver, som voksenattester ifølge regeringen ikke kan give., til børne- og socialministerren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 61 Spørgsmål 18 Spm., om regeringen vil tage initiativ til, at antallet af overgreb, tyverier, krænkelser og lignende begået af plejepersonale mod personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse fremadrettet bliver registreret, således at det på sigt vil være muligt at få et overblik over problemets omfang, til børne- og socialministerren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 17 MFU spm. om, hvor stor del af indtægterne fra parkeringsafgifter inddrives ikke af SKAT, og hvor stor en del af dette skyldes manglende inddrivelse fra ulovlig parkering med biler på diplomatnummerplader, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
B 61 Spørgsmål 17 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 22/5-18 om B 61 (voksenattester), jf. B 61 - samrådsspm. A, til justitsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
B 61 Spørgsmål 16 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 22/5-18 om B 61 (voksenattester), jf. B 61 - samrådsspm. A, til ældreministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
B 61 Spørgsmål 15 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 22/5-18 om B 61 (voksenattester), jf. B 61 - samrådsspm. A, til børne- og socialministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 462 Spm. om hvilken lovgivning vi har i Danmark mod udenlandsk indblanding i et dansk valg, til justitsministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 232 Spørgsmål 9 Spm. om at kommentere henvendelsen af 16/5-18 fra Frikommunenetværk, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
L 160 Spørgsmål 7 MFU spm. om at bekræfte, at der med ‘lokal beslutning’ menes på individuel dagtilbudsniveau og ikke kommunalt forvaltningsniveau, til børne- og socialministeren Endeligt besvaret 18-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 461 Spm. om, hvorvidt en kvinde, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og som efter ophold på et kvindekrisecenter, anvises til en bolig i et område, der figurerer på regeringens ”Ghettoliste”, vil få nedsat sin ydelse eller helt mister muligheden for at flytte fra krisecentret til den anviste bolig som konsekvens af forslagene om lavere ydelse til ghettoområder samt stop for tilflytning af modtagere af integrationsydelse i regeringens ”parallelssamfundsudspil”, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 460 Spm. om, hvad konsekvenserne er af forslagene om lavere ydelse til ghettoområder samt stop for tilflytning af modtagere af integrationsydelse, for kvinder på integrationsydelse eller kontanthjælp der skal udskrives fra et ophold på et kvindekrisecenter, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 459 Spm., om ministeren mener, at der fra kommunernes side er tilstrækkelig fokus på at sikre, at de ansatte på opholdssteder for anbragte børn og unge har faglige kompetencer, der passer til den opgave, de skal løse i forhold til den beboersammensætning, der er på opholdsstederne. til børne- og socialministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 458 Spm., om ministeren mener, at der er behov for at se på kravene til det uddannelsesmæssige niveau og de socialpædagogiske kompetencer for personale på opholdssteder for anbragte børn og unge, til børne- og socialministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 457 Spm., om en kommune uden samtykke fra borgeren kan få en uvildig advokat, som ikke er ansat i kommunen, til at vurdere og komme med udtalelser om en konkret socialfaglig sag, til børne- og socialministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 456 Spm. om, hvor mange kvinder der årligt er blevet afvist på landets krisecentre, hvis de er i substitutionsbehandling, til børne- og socialministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 16 Spm., om den foreslåede ordning giver Københavns Kommune mulighed for at beholde 30 pct. af indtægterne uanset niveauet for indtægten og uanset udgifterne på området, hvilket øger incitamentet til høje priser for parkering eller til at øge de zoner, som er omfattet af betalingsparkering, til økonomi- og indenrigsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 15 Spm., om det for Københavns Kommune i dag gælder, at hvis indtægten fra parkering stiger tilfalder den ekstra indtægt staten via modregning i tilskuddet, og at kommunen således i dag ingen gevinst har ved at øge prisen på parkeringsbilletter, til økonomi- og indenrigsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 14 MFU spm., om der er eksempler på kommuner, der bruger indtægterne fra parkeringsordninger på ikketrafikale formål, til økonomi- og indenrigsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 13 MFU spm. om, hvor store de kommunale udgifter var til anlæg og drift af parkeringspladser i de fem største byer i de sidste fem år, til økonomi- og indenrigsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 12 Spm. om, i Næstved har man planlagt en parkeringshus ved stationen, det for det konkrete projekt fortsat vil være muligt at trække et fradrag for etableringsomkostningerne af anlægget ift. modregningen, til økonomi- og indenrigsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 11 Spm., om at kommentere artiklen ”Parkering: Fakta og analyse fra ministerium dementerer frygt for kommunal pengemaskine” bragt på NB Økonomi den 16. maj 2018, til økonomi- og indenrigsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 236 Spørgsmål 10 Spm. om, hvad regeringens forslag om modregning af kommunernes parkeringsindtægter vil koste hver enkelt kommune i tabte indtægter, til økonomi- og indenrigsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Spørgsmål 455 Spm., om at oversende en redegørelse for forløbet, der førte op til, at en psykisk syg ung mand i 2017 dræbte en købmand i Suldrup, til børne- og socialministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 562 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200