Skatteudvalget (SAU) alm. del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 49 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om, hvornår et kontrolprojekt vedrørende parcelhusreglen sidst indgik i SKATs kontrolaktivitetsplan, og om det vil indgå i kontrolaktivitetsplanen for 2018, til skatteministeren 22-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AT Samrådsspm. om det er ministerens holdning, at Danmark skal deltage i det ræs mod bunden, der foregår på selskabsskattesatsen i Europa, til skatteministeren 18-06-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AS Samrådsspm. om ministeren anerkender, at vi nødvendigvis må ende på en selskabsskattesats på nul, medmindre landene aktivt beslutter sig for at gå imod ræset mod bunden, til skatteministeren 18-06-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AR Samrådsspm. om ministerens begrundelse for, at regeringen ikke støtter en fælles bund under selskabsskatten, til skatteministeren 18-06-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AQ Samrådsspm. om at oplyse om den danske regerings arbejde med og målsætning for udformningen af CBCR (Country-by-country-reporting) i EU, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren 11-06-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om regeringen vil støtte at trække Danmark i en mere skæv retning pga. øget geografisk ulighed som følge af en nedsættelse af arveafgiften, til skatteministeren 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om en nedsættelse af arveafgiften vil øge den sociale ulighed i Danmark, til skatteministeren 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om regeringens forslag til finanslov for 2019 vil indeholde forslag om at nedsætte arveafgiften, til skatteministeren 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om det er regeringens politik at fjerne arveafgiften, til skatteministeren 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om ministeren er enig med Socialdemokratiet i, at der bl.a. på baggrund af SKAT’s manglende målopfyldelse er behov for at tilføre yderligere ressourcer, til skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om ministeren er enig i, at det er problematisk for både statskassen og skattemoralen, at SKAT ikke lever op til finanslovsmålene om niveauet for skattegabet, at nedbringe restancerne og øge kundetilfredsheden, til skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AJ Samrådsspm. om at redegøre for, hvorfor SKAT ikke opfylder et eneste af de tre finanslovsmål med tilhørende resultatkrav, til skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AI Samrådsspm. om regeringen fortsat er af den opfattelse, at små holdingselskaber skal være fritaget for revisionspligt, selv om der sidenhen er påpeget alvorlige konsekvenser ved det, til erhvervsministeren og skatteministeren 06-04-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AH Spm. om ministeren vil redegøre for regeringens holdning til Europa-Kommissionens to direktivforslag af 21. marts 2018 om beskatning af digitale aktiviteter, til finansministeren, kopi til skatteministeren 05-04-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AG Samrådsspm. om ministeren enig i, at når man inviterer håndværkere ind på sin ejendom til at udføre arbejde udvendigt på sit hus, så har man samtidig etableret en arbejdsplads på sin grund, til skatteministeren 31-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AF Samrådsspm. om ministeren er enig i, at afskaffelsen af hjemmelen til, at SKAT kunne gennemføre kontroller på privat grund, har gjort det mindre risikofyldt for virksomheder at etablere deciderede forretningskoncepter på, at medarbejderne arbejder sort, til skatteministeren 31-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om ministeren anerkender, at antallet af skattekontroller på privat grund er faldet markant siden regeringen tilbage i 2015 afskaffede hjemmelen til, at SKAT kunne gennemføre kontroller på privat grund, til skatteministeren 31-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om ministeren er enig i, at den seneste analyse fra Dansk Byggeri, der viser, at vi årligt mister 11 mia. kr. i tabte skatteindtægter, giver anledning til fornyet fokus på, hvordan vi kan forbedre indsatsen mod sort arbejde, til skatteministeren 31-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AC Samrådsspm. om ministeren er indstillet på at styrke skattekontrollen ud over den mindre aftale, der blev indgået på området i november 2017, til skatteministeren 22-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AB Samrådsspm. om kontrollen over for svindel med parcelhusreglen er tilstrækkelig, til skatteministeren 22-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm. om at redegøre for omfanget af SKATs kontrol med parcelhusreglen, herunder ressourceanvendelse i årene 2015-2017, til skatteministeren 22-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål Ø Samrådsspm. om at redegøre for status for EU’s sortliste, samt årsagerne til at otte lande pilles af listen, til finansministeren, kopi til skatteministeren 17-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål Æ Samrådsspm. om ministrene er bekymret for, at de tilføjelser til love eller skatteordninger, som aftalepartierne er enige om at indføre for at undgå snyd og svindel med investorfradraget vil skabe så meget bureaukrati, at ordningen bliver uattraktiv for små virksomheder og iværksættere, til erhvervsministeren og skatteministeren 13-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål Z Samrådsspm. om at garantere, at de værnsregler, som der planlægges indført, kan sikre, at der ikke opstår skattehuller, der kan udnyttes til utilsigtede muligheder for skattetænkning, til erhvervsministeren og skatteministeren 13-12-2017
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål Y Samrådsspm. om ministrenes holdning til, at det nye investorfradrag, som bliver indført som en del af den nyligt indgåede erhvervspakke, ifølge skatteeksperter vil blive udnyttet til skattespekulation, uden at pengene ender hos de små virksomheder og iværksættere, som det oprindelig var hensigten, til erhvervsministeren og skatteministeren 13-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 49 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200