Alle Skatteudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 712 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Dato
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om regeringen vil støtte at trække Danmark i en mere skæv retning pga. øget geografisk ulighed som følge af en nedsættelse af arveafgiften, til skatteministeren Skatteministeren 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om en nedsættelse af arveafgiften vil øge den sociale ulighed i Danmark, til skatteministeren Skatteministeren 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om regeringens forslag til finanslov for 2019 vil indeholde forslag om at nedsætte arveafgiften, til skatteministeren Skatteministeren 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om det er regeringens politik at fjerne arveafgiften, til skatteministeren Skatteministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 33 Spm. om, hvilken dato man i Skatteministeriet blev klar over, at overgangen til WLTP-målemetoden ville kunne medføre et øget afgiftsprovenu for visse biler, til skatteministeren Skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 443 Spm. om at udarbejde en samlet status over, hvad der er sket i sagen, siden udbytteskandalen blev kendt, til skatteministeren Skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 442 Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om den strafferetlige efterforskning i sagen, til skatteministeren Skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 441 Spm. om, hvilke danske selskaber og personer der er omfattet af de rejste sager, til skatteministeren Skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 440 Spm. om oversende en oversigt over, hvilke civilretlige sager der er rejst i forbindelse med udbytteskandalen, til skatteministeren Skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 439 Spm. om at kommentere et eksempel vedrørende ligningslovens § 16 E, til skatteministeren Skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 438 Spm. om, hvorfor der først i december 2014 blev udsendt et styresignal vedrørende ligningslovens § 16E, til skatteministeren Skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 32 Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren Skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 31 Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren Skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 30 Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, der sikrer, at den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom får kortest mulig tilbagevirkende kraft, fra skatteministeren Skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 29 Spm. om at oplyse de provenumæssige konsekvenser af den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom, fra skatteministeren Skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 28 Spm. om, hvad årsagen er til Finanstilsynets ændring af bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut, til skatteministeren Skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 437 Spm. om at oplyse det forventede merprovenu af at skærpe reglerne for underskudsfremføring, til skatteministeren Skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 238 Spørgsmål 2 Spm. om at oplyse det forventede merprovenu af at indsnævre perioden, hvori det foreslåede pensionsfradrag gælder, således at fradraget kun vil gælde, når indbetaleren har mellem 15 og 6 år til pensionsalderen, til skatteministeren Skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 27 Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som vedrører justering af reglerne vedrørende fast driftssted udskilles i et selvstændigt forslag, til skatteministeren Skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 26 Spm. om at opstille nogle eksempler der viser betydningen af indførelsen af WLTP-metoden til måling af brændstofforbrug fremfor den nuværende NECD-metode, til skatteministeren Skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 25 Spm. om, hvad regeringens holdning er i spørgsmålet, hvor EU-Parlamentet den 19. april 2018 vedtog en ændring af typegodkendelsesforordningen, der udvider mulighederne for stikprøvekontrol, til skatteministeren Skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 24 Spm. om at redegøre for og uddybe, på hvilket grundlag ministeren konkluderer, at ”(…) der ikke er grundlag for at formode, at der har været snydt bevidst med det oplyste brændstofforbrug (…)”, til skatteministeren Skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 23 Spm. om at redegøre for, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, til skatteministeren Skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
L 237 Spørgsmål 22 Spm. om, hvornår ministeren og Skatteministeriet blev klar over, at den nye metode til fastsættelse af brændstofforbrug for visse biler ville medfører et øget skatteprovenu, til skatteministeren Skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 436 Spm. om de medieomtalte eksempler med opkøb af virksomheder til markant mindre beløb end det skattemæssige fradrag, der dermed opnås, giver ministeren anledning til at foretage et hasteindgreb, da der er meget store beløb på spil, til skatteministeren Skatteministeren 22-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 712 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200