Retsudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 29923 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 237 Spørgsmål 33 Spm. om, hvilken dato man i Skatteministeriet blev klar over, at overgangen til WLTP-målemetoden ville kunne medføre et øget afgiftsprovenu for visse biler, til skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 30 L 237 - svar på spm. 30 om ministeren vil stille ændringsforslag, der sikrer, at den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom får kortest mulig tilbagevirkende kraft, fra skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 29 L 237 - svar på spm. 29 om at oplyse de provenumæssige konsekvenser af den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom, fra skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 28 L 237 - svar på spm. 28 om, hvad årsagen er til Finanstilsynets ændring af bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut, fra skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 27 L 237 - svar på spm. 27 om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som vedrører justering af reglerne vedrørende fast driftssted udskilles i et selvstændigt forslag, fra skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 26 L 237 - svar på spm. 26 om at opstille nogle eksempler der viser betydningen af indførelsen af WLTP-metoden til måling af brændstofforbrug fremfor den nuværende NECD-metode, fra skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 25 L 237 - svar på spm. 25 om, hvad regeringens holdning er i spørgsmålet, hvor EU-Parlamentet den 19. april 2018 vedtog en ændring af typegodkendelsesforordningen, der udvider mulighederne for stikprøvekontrol, fra skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 24 L 237 - svar på spm. 24 om at redegøre for og uddybe, på hvilket grundlag ministeren konkluderer, at ”(…) der ikke er grundlag for at formode, at der har været snydt bevidst med det oplyste brændstofforbrug (…)”, fra skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 23 L 237 - svar på spm. 23 om at redegøre for, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, fra skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 22 L 237 - svar på spm. 22 om, hvornår ministeren og Skatteministeriet blev klar over, at den nye metode til fastsættelse af brændstofforbrug for visse biler ville medfører et øget skatteprovenu, fra skatteministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 236 Svar på spm. 17 L 236 - svar på spm. 17 om, hvor stor del af indtægterne fra parkeringsafgifter inddrives ikke af SKAT, og hvor stor en del af dette skyldes manglende inddrivelse fra ulovlig parkering med biler på diplomatnummerplader, fra økonomi- og indenrigsministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 235 Svar på spm. 5 L 235 - svar på spm. 5 om der efter ministerens opfattelse vil være mulighed for, at tandlægerne kan indgå aftale om videreførelse af et overenskomstlignende klagesystem, hvis klageordningen én gang er overgået til Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, fra sundhedsministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 235 Svar på spm. 4 L 235 - svar på spm. 4 om den enkelte tandlæge vil få direkte udgifter til klage- og erstatningssager, hvis tandlægen vælger at melde sig ud af tilskudsordningen, og dermed ikke er godkendt til at yde tandlægehjælp, fra sundhedsministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 232 Svar på spm. 9 L 232 - svar på spm. 9 om at kommentere henvendelsen af 16/5-18 fra Frikommunenetværk, fra ministeren for offentlig innovation 24-05-2018
(2017-18)
L 231 Svar på spm. 7 L 231 - svar på spm. 7 om, hvorfor boligkravet er nødvendigt, hvis det er en familie, der vurderes at have et godt integrationspotentiale, fra udlændinge- og integrationsministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 231 Svar på spm. 6 L 231 - svar på spm. 6 om, hvordan ministeren vil hindre, at de udsatte boligområder mister ressourcestærke familier m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 231 Svar på spm. 5 L 231 - svar på spm. 5 om ministeren som teknisk bistand vil udarbejde ændringsforslag med tilhørende bemærkninger, der sikrer, at kravet om at ansøgers bolig ikke må ligge i et boligområde, der er på boligkravslisten og at ansøger ikke må flytte til et sådant område udgår af lovforslaget, fra udlændinge- og integrationsministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 230 Bilag 6 Udkast til betænkning 24-05-2018
(2017-18)
L 225 Svar på spm. 17 L 225 - svar på spm. 17 om, hvad ministeren bygger sin vurdering af, at faldet i kursister vil falde med ca. 35%, fra udlændinge- og integrationsministeren 24-05-2018
(2017-18)
L 219 Bilag 8 2. udkast til betænkning 24-05-2018
(2017-18)
B 137 Bilag 2 1. udkast til beretning 24-05-2018
(2017-18)
B 130 Bilag 2 Udkast til betænkning 24-05-2018
(2017-18)
B 98 Svar på spm. 2 B 98 - svar på spm. 2 om der er juridiske forhindringer for at give mulighed for at stille ekstra krav eller afvise personer, der tidligere har været udvist af Danmark, og som efter udløbet af udvisningsperioden ønsker at søge om ophold i Danmark, fra udlændinge- og integrationsministeren 24-05-2018
(2017-18)
B 98 Svar på spm. 1 B 98 - svar på spm. 1 om ministeren er indstillet på at undersøge, om man kan stille supplerende krav til personer, der har været udvist af Danmark, hvis de søger om at komme tilbage til Danmark på et senere tidspunkt, således at det indgår med negativ vægt, når man vurderer, om en person kan opnå indrejse til Danmark, fra udlændinge- og integrationsministeren 24-05-2018
(2017-18)
B 93 Bilag 2 Betænkning afgivet den 23. juni 2018 24-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 29923 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200