Retsudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 389 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om regeringens forhandlingslinje til ministermødet i HELCOM, den 6. marts 2018 i Bruxelles, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 14-02-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål P Spm. om, at der fortsat arbejdes for en målrettet logning, som ikke omfatter alle teleselskabers kunder til enhver tid, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål O Spm. om, hvad justitsministeren mener er en passende tidshorisont for at bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med Tele2-dommens præmisser, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 19. marts 2018, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 19. marts 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om, hvad regeringen agter at foretage sig for at forhindre, at brugen af pesticider og biocider fører til resistente svampe, til miljø- og fødevareministeren og sundhedsministeren Miljø- og fødevareministeren, Sundhedsministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om resistensproblemer forbundet med den samtidige brug af azol-midler i landbruget, som biocid i produkter og i sundhedssektoren, til miljø- og fødevareministeren og sundhedsministeren Miljø- og fødevareministeren, Sundhedsministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AW Samrådsspm. om, hvorfor regeringen er modstander af at lovgive om ”tobak under disken”, selvom både Norge, Finland, Island, England og Irland allerede har indført tiltaget, til sundhedsministeren Sundhedsministeren Ubesvaret 08-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om regeringens position i forhold til forhandlingerne om retningslinjerne for en politisk erklæring om den fremtidige relation mellem EU og UK for så vidt angår fiskeri forud for mødet i Det Europæiske Råd den 22.-23. marts 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 08-02-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AV Samrådsspm. om, hvilke tiltag ministrene agter at tage for at begrænse antallet af skader på mennesker som følge af fyrværkeri, til sundhedsministeren og erhvervsministeren Sundhedsministeren, Erhvervsministeren Ubesvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om daværende forsvarsminister Peter Christensen havde kendskab til de norske støjvurderinger på F-35 og den rapport, der eksisterede i Forsvarsministeriet, på det tidspunkt hvor spørgeren i Folketingets Forsvarsudvalg fik et forkert svar om sagen, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Ubesvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om piloterne er med på Forsvarsministeriets meget ambitiøse model for, hvor meget de skal arbejde, når F-35 tages i anvendelse, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Ubesvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. om, hvorfor ministeren gav indtryk af, at forhandlingerne med piloterne var i god gænge, når forhandlingerne om piloternes flyvetid på F-35 i virkeligheden slet ikke var påbegyndt, til forsvarsministeren Forsvarsministeren Ubesvaret 05-02-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om at ministeren uddyber, de overvejelser regeringen har forud for EU-topmødet den 22. – 23. marts, hvor forskning og innovation forventes på dagsordenen, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om ministerens holdning til vurderingen af, at PET-loven ikke er i overensstemmelse med den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til privatliv, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om ministerens holdning til kritikken af, at Tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrolmulighed er blevet udhulet, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om kritikken fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne om, at den del af PET-loven, der regulerer, hvornår PET skal slette irrelevante personfølsomme oplysninger, reelt er sat ud af kraft, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om at få kontrolleret, hvorvidt der foregår svindel med lønsedler i forhold til opgørelse af arbejdstid, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til finansministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om en gennemsnitlig månedsløn på 12.200 kr. og en ugentlig arbejdstid på 21 timer blandt nepalesere der arbejder i Danmark, giver anledning til mistanke om, at der svindles med timetal m.v.., til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til finansministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om regeringen vil arbejde for, at der kommer flere eller færre udlændinge fra tredje lande hertil som arbejder til en gennemsnitlig månedsløn på 12.200 kr., til finansministeren, kopi til beskæftigelsesministeren Finansministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål H Samrådsspm. om, hvorvidt ministeren mener at det er en gevinst for Danmark, at 425 nepalesere arbejder i Danmark til en løn på i gennemsnit 12.200 kr. om måneden, til finansministeren, kopi til beskæftigelsesministeren Finansministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AT Samrådsspm. om beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 02-02-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AG Samrådsspm. om ministeren enig i, at når man inviterer håndværkere ind på sin ejendom til at udføre arbejde udvendigt på sit hus, så har man samtidig etableret en arbejdsplads på sin grund, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 31-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AF Samrådsspm. om ministeren er enig i, at afskaffelsen af hjemmelen til, at SKAT kunne gennemføre kontroller på privat grund, har gjort det mindre risikofyldt for virksomheder at etablere deciderede forretningskoncepter på, at medarbejderne arbejder sort, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 31-01-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om ministeren anerkender, at antallet af skattekontroller på privat grund er faldet markant siden regeringen tilbage i 2015 afskaffede hjemmelen til, at SKAT kunne gennemføre kontroller på privat grund, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 31-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 389 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200