Retsudvalgets beslutningsforslag

Din søgning gav 22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 20 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod børnesexdukker. Peter Kofod Poulsen (DF), Tilde Bork (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 24 Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere målrettet indsats til ofre for psykisk vold. Trine Bramsen (S), Rasmus Horn Langhoff (S) 2017-18
B 32 Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af en række bander og grupperinger. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 33 Forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri. Josephine Fock (ALT), Rune Lund (EL) 2017-18
B 37 Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2016. 2017-18
B 38 Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet lovgivning og bedre indsats mod psykisk vold. Josephine Fock (ALT), Rune Lund (EL), Marianne Jelved (RV) 2017-18
B 45 Forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 56 Forslag til folketingsbeslutning om, at bobestyrere skal fremlægge timesagsregnskab. Karina Adsbøl (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 76 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffelovens racismeparagraf. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 79 Forslag til folketingsbeslutning om ret til hjemmedyrkning af cannabis til eget forbrug. Torsten Gejl (ALT), Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT) 2017-18
B 88 Forslag til folketingsbeslutning om afhentning af pas ved personligt fremmøde og begrænsning af antallet af udstedelser af pas grundet bortkomst. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 92 Forslag til folketingsbeslutning om at forhøje strafferammen for at forstyrre Folketingets arbejde til minimum 14 dages fængsel og maksimalt 3 år. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 94 Forslag til folketingsbeslutning om betaling efter indbrud. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) 2017-18
B 97 Forslag til folketingsbeslutning om supplering af den normale straf for at udøve hærværk med betaling for udbedring af hærværket. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 99 Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af passet fra dømte pædofile. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 120 Forslag til folketingsbeslutning om tidsubegrænset lagring af fingeraftryk i fingeraftryksregisteret. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 123 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffen i sager om illegal handel med cigaretter og bedre muligheder for politiet til at udføre en styrket kontrolindsats. Hans Kristian Skibby (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 124 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af straffen for tyveri af kæledyr. Karina Due (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 131 Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf i forbindelse med drab på flere personer. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 132 Forslag til folketingsbeslutning om, at en overtrædelse af vilkår fastsat ved dom altid skal udløse, at vedkommende på ny bliver stillet for en dommer. Peter Kofod Poulsen (DF), Lise Bech (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Per Nørhave (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2017-18
B 141 Forslag til folketingsbeslutning om at sikre forbrugernes rettigheder ved køb og vedligeholdelse af elektriske apparater. Lisbeth Bech Poulsen (SF), Kirsten Normann Andersen (SF), Trine Torp (SF) 2017-18
B 145 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Det Dataetiske Råd. Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT) 2017-18
Din søgning gav 22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200