Retsudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 1459 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Dato
REU Alm.del Spørgsmål 891 Spm. om ministeren kan oplyse, om gruppen ”Antifa” anvender vold som virkemiddel i demonstrationer mod konservative og patriotiske partier i Danmark og i udlandet, til justitsministeren Justitsministeren 18-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 890 Spm., om der foretages en generel opfølgning på, hvordan de enkelte politikredse anvender døgnrapporter og hvilke informationer der bliver taget med, til justitsministeren Justitsministeren 18-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 889 Spm. om, hvilken form for undervisning politielever og politikadetter modtager om diskrimination og forskelsbehandling under deres uddannelse, til justitsministeren Justitsministeren 18-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 888 MFU Spm. om, hvis man er truende overfor politiet uden at det har konsekvenser, hvilket signal mener ministeren da, at det sender til andre, der bryder et antændingsforbud, til justitsministeren Justitsministeren 18-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 887 MFU Spm. om, hvilken straf der normalt tilfalder den der antænder et bål i et område med antændingsforbud, til justitsministeren Justitsministeren 18-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 886 MFU Spm. om, hvis nogen imod antændingsforbuddet havde antændt et Sankt Hans bål, havde politiet da også valgt at trække sig, til justitsministeren Justitsministeren 18-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 885 MFU Spm. om ministeren anser det for acceptabelt, at mennesker kan gøre hvad der passer dem og ikke rette sig efter brandvæsenets og politiets anvisninger, til justitsministeren Justitsministeren 18-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 884 MFU Spm. om ministeren kan redegøre for baggrunden for, at politiet valgte at trække sig fra et område med mennesker i Gribskov, til justitsministeren Justitsministeren 18-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 883 MFU spm. om, hvorvidt bobestyreres salærer bør reguleres f.eks. gennem et timesagsregnskab , til justitsministeren Justitsministeren 15-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 882 MFU spm. om ministeren kan som ved ansøgning om aktindsigt, sende de to første henvendelser, for hvert år fra 2004 og frem, til justitsministeren Justitsministeren 15-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 881 MFU spm. om ministeren kan redegøre for antal breve/mails som ministeren har modtaget, der vedrører klager over bobestyreres salærer fra 2004 til 2018, til justitsministeren Justitsministeren 15-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 880 MFU spm., om aktiviteter, som den slags begivenheder der fandt sted lørdag den 9/6-18, er lovlige i forhold til grundlovens § 67, til justitsmnisteren Justitsministeren 15-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 879 MFU spm., om begivenheden lørdag den 9/6-18, hvor der blev kaldt til bøn gennem megafoner og bedt bøn for muslimer på Rådhuspladsen i København, er lovlig, til justitsmnisteren Justitsministeren 15-06-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 884 Om digitale sexkrænkelser. Justitsministeren 14-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 878 Spm. om ministeren vil bekræfte eller afkræfte, at der patruljerede bevæbnede Sharia-vagter til et iftar-arrangement på Rådhuspladsen i København den 9. juni 2018, til justitsministeren Justitsministeren 14-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 877 Spm. om, hvilke overvejelser der ligger bag politiets vejledning der opfordrer ofre for digitale sexkrænkelser til selv at sørge for, at materialet bliver fjernet fra digitale platforme, til justitsministeren Justitsministeren 14-06-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 883 Om problemerne i og omkring Pusher Street. Justitsministeren 13-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 876 Spm. om ministerens talepapir fra samrådet den 7/6-18 om politiets forskelsbehandling og diskrimination, til justitsministeren Justitsministeren 13-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AØ Samrådsspm. om, hvilken betydning Højesterets dom af 17/1-17 har fået for personer på tålt ophold, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren 13-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AÆ Samrådsspm. om, hvad der konkret bliver gjort for at udsende personer på tålt ophold, til udlændinge- og integrationsministeren Udlændinge- og integrationsministeren 13-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AZ Samrådsspm. om, hvad der konkret bliver gjort for at forhindre personer på tålt ophold i at begå ny kriminalitet eller blive radikaliseret, til justitsministeren Justitsministeren 13-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 875 Spm. om ministerens talepapir fra samrådet den 12/6-18 om hvidvask og terrorfinansiering, til erhvervsministeren Erhvervsministeren 12-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 874 Spm. om ministerens talepapir fra samrådet den 12/6-18 om hvidvask og terrorfinansiering, til justitsministeren Justitsministeren 12-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 873 Spm., om der inden for de senere år er skåret i de afsatte midler til såkaldte reflekterende samtaler, til justitsministeren Justitsministeren 12-06-2018
(2017-18)
REU Alm.del Spørgsmål 872 Spm. om, hvor mange igangværende forløb der er i Kriminalforsorgens institutioner med såkaldte reflekterende samtaler, til justitsministeren Justitsministeren 12-06-2018
(2017-18)
Din søgning gav 1459 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200