Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)s sammensætning

Nuværende sammensætning

Medlemmer
Nr. Navn Parti
1 Pia Adelsteen Dansk Folkeparti
2 Lise Bech Dansk Folkeparti
3 René Christensen Dansk Folkeparti
4 Ib Poulsen Dansk Folkeparti
5 Karina Due Dansk Folkeparti
6 Erling Bonnesen Venstre
7 Kristian Pihl Lorentzen Venstre
8 Thomas Danielsen Venstre
9 Torsten Schack Pedersen Venstre
10 Anni Matthiesen Venstre
11 Hans Christian Schmidt Venstre
12 Carsten Bach Liberal Alliance
13 Villum Christensen Liberal Alliance
14 Mette Abildgaard Det Konservative Folkeparti
15 Orla Østerby Det Konservative Folkeparti
16 Bjarne Laustsen Socialdemokratiet
17 Lea Wermelin Socialdemokratiet
18 Christian Rabjerg Madsen Socialdemokratiet
19 Jesper Petersen Socialdemokratiet
20 Kirsten Brosbøl Socialdemokratiet
21 Simon Kollerup Socialdemokratiet
22 Søren Egge Rasmussen Enhedslisten
23 Øjvind Vilsholm Enhedslisten
24 Christian Poll Alternativet
25 Roger Courage Matthisen Alternativet
26 Andreas Steenberg Radikale Venstre
27 Ida Auken Radikale Venstre
28 Trine Torp Socialistisk Folkeparti
29 Pia Olsen Dyhr Socialistisk Folkeparti