Miljø- og Fødevareudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 525 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
MOF Alm.del Spørgsmål 439 MFU spm. om hjælp til borgere og kommuner, eksempelvis Randers, som plages af oversvømmelser som følge af åer og vandløbs manglende kapacitet til afvanding af arealer, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 15-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 438 Spm. om at gøre Kommissionen opmærksom på den undersøgelse, der omtales i artiklen ”Stor dansk undersøgelse: Nitrat i drikkevandet øger risikoen for tarmkræft” i Information den 14. februar 2018 m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 14-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 437 Spm. om nye og lavere grænseværdier for nitrat i grundvand og drikkevand m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 14-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 436 Spm. om oversendelse af det nuværende tekstforslag til princip 8, hvor Danmark og især Tyskland er uenige om, hvordan medlemslandene kan allokere overskydende kvælstof, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 14-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 435 Spm. om oversendelse af kommenteret liste over udestående, danske reservationer, jf. udkast til dagsorden for HELCOM-mødet før ministermødet, den 5. marts 2018 , til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 14-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 434 Spm. om oversendelse af udkast til ministerdeklaration i forbindelse med det kommende HELCOM-møde den 5.-6. marts 2018, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 14-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 433 Spm. om redegørelse regneteknisk og detaljeret for, hvorledes EU-kommissionens krav til Danmark i forbindelse med de nye fosforlofter er anvendt m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 14-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 432 Spm. om dokumentationen for EU-kommissionens eksakte krav, herunder eventuelle detaljerede krav, til Danmark i forbindelse med de nye fosforlofter, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 14-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 431 Fejloprettelse Tilbagetaget/bortfaldet 14-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 430 Spm. om, hvilket dambrug eller havbrug, der har leveret sølvlaksene til Oxriver Put and Take, og om der har foreligget de nødvendige tilladelser m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 429 Spm. om en nærmere undersøgelse af, om der er ferskvandsdambrug, der producerer fremmede arter som eksempelvis sølvlaks til udsætning i havbrug m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 428 Spm. om bekræfte, at etablering og drift af en listevirksomhed uden miljøgodkendelse i strid med miljøbeskyttelseslovens § 33 m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 427 Spm. om, hvilken form for kontrol Hedensted Kommune, som miljø- og tilsynsmyndighed i forhold til Hjarnø Havbrug A/S, har foretaget med henblik på at sikre, at virksomheden ikke har haft en overproduktion af fisk m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 426 Spm. om undersøgelse af, hvordan Hedensted Kommune har varetaget sin rolle som miljø- og tilsynsmyndighed for de fem havbrug i Horsens Fjord og As Vig m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 425 Spm. om i hvilket omfang såvel de statslige som de kommunale miljø- og tilsynsmyndigheder gennem eksempelvis de seneste 5 år har konstateret, at der er sket overtrædelser af et havbrugs udledningstilladelser m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 424 Spm. om i hvilket omfang såvel de statslige som de kommunale miljø- og tilsynsmyndigheder gennem eksempelvis de seneste 5 år har foretaget en egentlig papirkontrol med overholdelse af et havbrugs udledningstilladelser m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 423 Spm. om oversigt over de nuværende danske havbrug med angivelse af ejerforhold, geografisk placering, status vedrørende tilladelser m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 422 Spm. om de undslupne sølvlaks kan give natur- og miljømæssige problemer m.m., til miljø- og fødevareminsteren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 421 Spm. om opgørelse over, hvordan forbruget af svampemidler i Danmark er fordelt mellem henholdsvis fungicider i landbrug og biocider som hverdagsgifte, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 420 Spm. om der er behov for at begrænse landbrugets brug af de aktivstoffer m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 419 Spm. om reguleringen af landbrugets sprøjtemidler tager tilstrækkeligt hensyn til eventuelle problemer i forhold til humanbehandling, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 418 Spm. om der i landbruget er tilstrækkelig fokus på problemet med resistens hos patienter i sundhedsvæsenet, som følge af landbrugets brug af sprøjtemidler, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 417 Spm. om iværksættelse af en undersøgelse, der kan afdække i hvor stort et omfang vi i Danmark oplever problemer med, at landbrugets brug af sprøjtemidler medfører resistens hos patienter i sundhedsvæsnet, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 416 Spm. om et objektivt og faktabaseret overblik over ulves antal og udbredelse i Danmark m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 415 Internt dokument Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 525 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200