Miljø- og Fødevareudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 990 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
MOF Alm.del Spørgsmål 735 Spm. om generelle og principielle spørgsmål om politiets rammer for udarbejdelse af sigtelser ved jagt på fredet art m.v., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 734 Spm. om kommentar til henvendelse af 24/5-18 fra Landsforeningen Levende Hav om muslingefiskeri i Helnæs Bugt, jf. MOF alm. del - bilag 477til ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
B 53 Spørgsmål 23 Spm. om positivt beretningsbidrag fra ministeren, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 733 Spm. om orientering af udvalget om resultater fra dansk arbejdsgruppe, som blandt andet vil afrapportere om behov for at fastsætte kvalitetskrav for nye stoffer m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 732 Spm. om kommentar til ”Multiresistente bakterier spreder sig gennem spildevand” bragt på BT.dk den 24. maj 2018 m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 731 Spm. om redegørelse for omfanget af problemer med virksomheder, der kan opnå en FSC-certificering for bæredygtigt træ på trods af grove overtrædelser af de internationale retningslinjer, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
B 126 Spørgsmål 3 Spm., om henvendelse fra World Animal Protection om mulighederne for, at danske cirkuselefanter kan komme på pension i Elephant Haven i Frankrig, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 126 Spørgsmål 2 Spm. om, hvor mange elefanter, søløver og zebraer er der aktuelt i danske cirkusser, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 126 Spørgsmål 1 Spm. om, hvor mange elefanter, søløver og zebraer er der givet dispensation til at have i cirkus i Danmark i 2018, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 730 Spm. om ny lovgivning, som pålægger centralrenseanlæg at indføre nye rensetrin, så de renser for lægemiddelrester og andre miljøfremmede stoffer, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 729 Spm. om, hvad det vil koste, hvis der stilles krav om nye rensetrin på alle større renseanlæg, så alt spildevandet renses til BAT-niveau m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 728 Spm. om teknologier, som umiddelbart kan bringes i anvendelse, og som kan rense spildevandet i centralrenseanlæg til BAT-niveau m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 727 Spm. om BAT-niveauet for rensning af hospitalsspildevand m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 726 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/5-18 fra Bæredygtigt Landbrug og professor Peter Pagh om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, jf. MOF alm. del - bilag 468, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
B 87 Spørgsmål 2 Spm. om ændrede afgrænsninger af Natura 2000-områder m.m., til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 725 Spm. om SKI’s oprindelige begrundelse for ikke at opdele kontrakten om fødevarer og begrundelsen for ikke at opdele kontrakten ved genudbuddet, til innovationsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 724 Spm. om, hvilke krav der er til minimumsomsætning for virksomheder som ønsker at byde på SKI’s fødevareaftale, til innovationsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 723 Spm. om effektiviseringspotentialet ved SKI-aftalen m.m., til innovationsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 722 Spm. om, hvad det koster at drive SKI, herunder både de direkte og indirekte omkostninger, til innovationsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 721 Spm. om sikring af, at eventuel blødgøring af drikkevandet kun finder sted på vandværker, hvor professionelle medarbejdere holder styr på processerne og sikrer vandkvaliteten, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 720 Spm. om kommentar til artiklen ”Anlæg mod kalk kan skade dit drikkevand” i Politiken fra den 19/5-18, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 719 Spm. om indkaldte eksperter i forbindelse med en sag i miljø- og fødevareklagenævnet har stemmeret, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 718 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet 17/5-18 om udbud af levering af fødevarer, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Spørgsmål 717 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet 17/5-18 om udbud af levering af fødevarer, til innovationsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
L 228 Spørgsmål 38 Spm. om, hvilke arters vandring vil blive påvirket negativt af flydespærrer, jf. ministerens ændringsforslag, til miljø- og fødevareministeren Endeligt besvaret 18-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 990 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200