Miljø- og Fødevareudvalgets bilag til beslutningsforslag