Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) alm. del bilag

Din søgning gav 478 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
MOF Alm.del Bilag 479 Henvendelse af 19/5-18 fra vestkystkommunerne Thisted, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig om Vestkystaftalen 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 478 Henvendelse af 22/5-18 fra Vera og Tage Møller, Stenlille om affaldshåndtering 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 477 Henvendelse af 24/5-18 fra Landsforeningen Levende Hav om muslingefiskeri i Helnæs Bugt 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 476 Grundnotat om Kommissionens udkast til forslag om forlængelse af EU-miljømærkekriterier for produktgrupperne madrasser, tryksager, ble- og hygiejneprodukter og rinse-off kosmetik, komitésag 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 475 Grundnotat om risikovurderinger i forbindelse med invasive ikkehjemmehørende arter - Delegeret retsakt 23-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 474 Grundnotat om ikke-optagelse af aktivstoffet empenthrin, biocidholdige produkter, Komitésag 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 473 Grundnotat om godkendelse af aktivstofferne penflufen, cypermethrin, acetamiprid og cyphenothrin, biocider, Komitésag 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 472 Grundnotat om at stille godkendelsens udløbsdato for sulfuryl fluorid i bero, biocider, Komitésag 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 471 Internt dokument 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 470 Henvendelse af 17/5-18 fra Philippe Grandjean, professor, om manglende sammenhæng mellem miljø og sundhed i Danmark 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 469 Internt dokument 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 468 Henvendelse af 18/5-18 fra Bæredygtigt Landbrug og professor Peter Pagh om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 21-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 467 Borgmestererklæring til regeringen og Folketinget om klimaforandring-, tilpasning og kystsikring 18-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 466 Henvendelse af 16/5-18 fra Frie Elforbrugere om Østersøens økologi og ressourcer mod kollaps 18-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 465 Internt dokument 18-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 464 Brev af 2/5-18 fra Folketingets Tværpolitiske Netværk for Verdensmålene vedr. anbefalinger til udvalgene om arbejdet med Verdensmålene 18-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 463 Invitation til deltagelse i indvielse af Nationalpark Kongernes Nordsjælland tirsdag den 29. maj 2018 17-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 462 Samlenotat for rådsmøde (transport, tele og energi) den 7.-9. juni 2018 - Miljødelen 17-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 461 Grundnotat om forlænget godkendelse af flere AIRIII og AIR IV aktivstoffer, komitésag 17-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 460 Grundnotat om godkendelse af aktivstofferne fenpicoxamid og flutianil, komitésag 16-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 459 Grundnotat om godkendelse af aktivstofferne fenpicoxamid og flutianil, komitésag 16-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 458 Internt dokument 16-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 457 Notat om delegeret retsakt for discardsplan for demersalt fiskeri i Nordsøen fra 2019, fra ministeren for fiskeri og ligestilling 16-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 456 Kopi af miljø- og fødevareministerens svar på EUU alm. del - spm. 129 om jordejerskab og regler for erhvervelse af landbrugsjord 16-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Bilag 455 Grundnotat om godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet dithianon, komitésag 16-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 478 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200