Ligestillingsudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 33587 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
B 53 Svar på spm. 24 B 53 - svar på spm. 24 om tunge Euronorm 4 & 5-køretøjer udleder 50-1000 gange flere partikler (PM 0,1 målt som antal partikler) end køretøjer, der lever op til Euronorm 6 m.m., fra miljø- og fødevareministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 148 Svar på spm. 13 Aktstk. 148 - svar på spm. 13 om udviklingen i fuldtidsbeskæftigelsen i kommuner og regioner i hvert af årene 2007-2019, fra finansministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 148 Svar på spm. 12 Aktstk. 148 - svar på spm. 12 om regionernes aftalte, budgetterede og regnskabsførte nettodriftsudgifter til sundhed, fra finansministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 148 Svar på spm. 4 Aktstk. 148 - svar på spm. 4 om anlægsudgifterne for regionerne fra 2015 til 2019 med angivelse af anlægsramme, fra finansministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 148 Svar på spm. 3 FIU alm. del - svar på spm. 3 om anlægsudgifterne for kommunerne fra 2015 til 2019 med angivelse af anlægsramme, fra finansministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 148 Svar på spm. 1 Aktstk. 148 - svar på spm. 1 om serviceudgifterne for kommunerne fra 2015 til 2019, fra finansministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Spørgsmål 19 Spm. om ministeren vil oversende udspillet til nye lejevilkår, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Spørgsmål 18 Spm. om uddybning af svar på, hvor mange arbejdspladser der er etableret i Østbanegade, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Spørgsmål 17 Spm. om regeringen har sikret, at der bliver betalt dansk skat af huslejeindtægterne, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Spørgsmål 16 Spm. om, hvor længe den nuværende benchmark for udgifter til erhvervslejemål har været gældende, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Spørgsmål 15 Spm. om en oversigt over pris/pr. kvadratmeter for lejemål opgjort på postnummer, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Spørgsmål 14 Spm. om hvorledes den benchmark for erhvervslejemål på 44.265 pr. årsværk er beregnet, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Spørgsmål 13 Spm. om, hvordan de to selskaber og de dertilhørende selskabsstrukturer lever op til de danske virksomheds- og skatteregler, til skatteministeren, kopi til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Svar på spm. 12 Aktstk. 133 - svar på spm. 12 om det vil være muligt at modernisere den eksisterende ejendom i Østbanegade i etaper, fra transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Svar på spm. 11 Aktstk. 133 - svar på spm. 11 om ejer af Østbanegade har tilbudt at bidrage økonomisk til modernisering, fra transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Svar på spm. 10 Aktstk. 133 - svar på spm. 10 om der vil være brugerbetaling på parkeringspladserne i Copenhagen Towers, fra transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Svar på spm. 9 Aktstk. 133 - svar på spm. 9 om nøgletallene for de to lejemål, fra transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om, hvilke tiltag regeringen har foretaget sig for at undgå, at staten indgår kontrakter med selskaber der benytter skattely, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om andre økonomisk fordelagtige lejemål end Copenhagen Towers, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
Aktstk. 133 Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om undersøgelse af skatteforholdene for en udlejer, som potentielt skal huse den kommende Skattestyrelse, til skatteministeren, kopi til transport-, bygnings- og boligministeren 20-06-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0322 Svar på spm. 19 KOM (2018) 0322 - svar på spm. 19 om, hvilke områder inden for ministerens ressort, som ministeren i mindst grad giver den ofte omtalte ”merværdi” for det europæiske samarbejde, fra uddannelses- og forskningsministeren 20-06-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0322 Svar på spm. 16 KOM (2018) 0322 - svar på spm. 16 om, hvilke områder inden for ministerens ressort, som ministeren i mindst grad giver den ofte omtalte ”merværdi” for det europæiske samarbejde, fra kulturministeren 20-06-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0322 Svar på spm. 13 KOM (2018) 0322 - svar på spm. 13 om, hvilke områder inden for ministerens ressort, som ministeren i mindst grad giver den ofte omtalte ”merværdi” for det europæiske samarbejde, fra skatteministeren 20-06-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0315 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv 20-06-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 891 Om statsborgerskab til en statsløs. 20-06-2018
(2017-18)
Din søgning gav 33587 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200