Beskæftigelsesudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 638 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
L 236 Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om ministeren i lighed med FDM mener, at forslaget om en ny modregningsordning for kommunernes parkeringsindtægter, som det ligger nu, vil være en katastrofe, med mindre det øgede statslige provenu bruges på en statslig pulje til investering i nye parkeringsanlæg og park and ride-anlæg for at minimere trængsel og sikre en bedre parkeringsforhold, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om regeringen vil støtte at trække Danmark i en mere skæv retning pga. øget geografisk ulighed som følge af en nedsættelse af arveafgiften, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om en nedsættelse af arveafgiften vil øge den sociale ulighed i Danmark, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om regeringens forslag til finanslov for 2019 vil indeholde forslag om at nedsætte arveafgiften, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om det er regeringens politik at fjerne arveafgiften, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AV Samrådsspm. om de juridiske udfordringer kommunerne står overfor, når de ønsker at benytte muligheden for at nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt rocker- eller bandegruppe m.v., til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AU Samrådsspm. om, hvordan ministeren kommer frem til sin vurdering af mailkorrespondancen, når den er i direkte modstrid med kommissionsformandens vurdering, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AT Samrådsspm. om ministerens handlingsplan for at sikre, at man nu kommer til bunds i Tibetsagen, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AS Samrådsspm. om, hvorledes ministeren såvel som ministeriets embedsmænd både før, under og efter Tibetkommissionens oprettelse, arbejde og beretning har haft kendskab til, at Udenrigsministeriet har eller har haft backups af slettede e-mails, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AR Samrådsspm. om, hvordan forsikringen over for Tibetkommissionen kunne være retvisende, mht. om alt materiale var udleveret til kommissionen, til udenrigsministeren Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AQ Samrådsspm. om, hvorledes ministeren såvel som ministeriets embedsmænd både før, under og efter Tibetkommissionens oprettelse, arbejde og beretning har haft kendskab til, at Udenrigsministeriet har eller har haft backups af slettede e-mails, til udenrigsministeren Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om, hvorfor Tibetkommissionen aldrig fik udleveret e-mails fra ministeriets backupsystemer, til udenrigsministeren Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BD Samrådsspm. om initiativer til at øge kontrollen med de lange dyretransporter m.m. til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BC Samrådsspm. om initiativer til reducere antallet af lange dyretransporter m.m. til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BB Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 18. og 19. juni 2018, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådspm. om hvad regeringen agter at gøre i forhold til at komme hvidvask via valutavekslingsvirksomheder til livs, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådspm. om Nordea har udvist agtpågivenhed som underretningspligtig, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådspm. om hvad man har gjort for at underrette banker og valutavekslingsvirksomheder om denne agtpågivenhed overfor 500-euro-sedlen og forbindelsen til potentiel kriminalitet, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådspm. om status for Finanstilsynets anvendelse af de nye tiltag rettet mod valuta vekslingsvirksomheder, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BA Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 18. og 19. juni 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om Økonomisk Redegørelse af maj 2018, til finansministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren Finansministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om ministeren er enig med Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, når han siger, at støjen har sundhedsmæssige konsekvenser og at staten ikke tager opgaven alvorligt nok, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om ministeren finder det er tilfredsstillende for de borgere, der i dag er støjplagede, at regeringen først vil øge rammen til offentlige investeringer i perioden fra 2021-2025, og først i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens veje, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AC Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at afhjælpe de problemer med trafikstøj, som plager tusindvis af borgere i Danmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål CD Samrådsspm. om ministeren vil arbejde for, at det bliver lettere for såvel det faste personale som afløsere at få adgang til relevante – og potentielt livsvigtige – oplysninger i borgernes journaler på plejehjem, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 638 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200