Alle Ligestillingsudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 69 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
LIU Alm.del Spørgsmål 60 Spm. om der findes undersøgelser, der viser, hvor mange børn der bor hos deres far, og hvor mange der bor hos deres mor, samt om der har været en udvikling i denne fordeling, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 59 Spm. om den videre proces med at skabe mere tidssvarende regler på bloddonationsområdet, til sundhedsministeren Sundhedsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 58 Spm. om hvordan man planlægger at måle og vurdere effekten af den dialogorienterede indsats, der skal sætte fokus på seksuel chikane på arbejdsmarkedet, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 57 Spm. om partnervold hovedsageligt udøves af mænd mod kvinder og andre mænd, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 56 Spm. om hvilke politiske initiativer, der enten er blevet eller som påtænkes iværksat på baggrund af undersøgelsen, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 55 Spm. om at kommentere uddrag af en mailkorrespondance mellem forskere bag rapporten som fremlagt i programmet Detektor den 19/4-18: ”Først og fremmest vil jeg sige, at der desværre er blevet formidlet nogle forkerte tal i pressen. De reelle tal er meget lig dem, der er blevet formidlet, men det er selvfølgelig meget uheldigt, at de ikke er helt rigtige”, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 54 Spm. om undersøgelsen om kærestevold i 7. klasse, som blev fremlagt af Detektor den 19/4-18, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 53 Spm. om at kommentere professor Ask Elklit’s skriftlige svar til DR.dk , jf. artiklen ”Minister bruger forkerte tal om voldelige skoleelever” af 19/4-18, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 52 Spm. om at oversende undersøgelsen ”Prevalence and characteristics of dating violence among Danish 7th grade students”, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 51 Spm. om rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold” er bestilt og finansieret af Ligestillingsministeriet, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 730 Om at partnervold har en tydelig kønsmæssig slagside. Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 23-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 50 Spm. om ministeren vil iværksætte nogle af de yderlige tiltag som f.eks. DJØF og Institut for Menneskerettigheder har nævnt, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 20-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 49 Spm. om hvad der særligt fremmer ledelseskvalifikationer i hvis man har en uddannelsesmæssig baggrund som cand. merc., cand, oecon. eller ingeniør, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 20-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 48 Spm. om det i følge lovgivningen er muligt at gennemføre anonymiserede ansøgningsprocesser til åbne stillinger i det offentlige i dag, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 20-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 47 Spm. om hvilke erfaringer andre EU-lande har, f.eks. Tyskland, med anonymiserede ansøgninger, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 20-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 46 Spm. om Beskæftigelsesministeriets undersøgelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 20-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 45 Spm. om talepapir fra det åbne samråd med erhvervsministeren og ministeren for fiskeri og ligestilling om rapporterne ”Evaluering af den danske model for en mere ligelig kønssammensætning i statslige institutioner og virksomheder” og ”Lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn”, jf. LIU alm. del – samrådsspm. C, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 19-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 44 Spm. om talepapir fra det åbne samråd med erhvervsministeren og ministeren for fiskeri og ligestilling om rapporterne ”Evaluering af den danske model for en mere ligelig kønssammensætning i statslige institutioner og virksomheder” og ”Lov om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn”, jf. LIU alm. del – samrådsspm. C, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 19-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 43 Spm. om hvor mange virksomheder der har svaret på ligestillingsministerens og beskæftigelsesministerens brev vedrørende seksuel chikane til ledere, virksomheder og offentlige institutioner i Danmark, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 12-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 42 Spm. om hvor mange virksomheder der har svaret på ligestillingsministerens og beskæftigelsesministerens brev vedrørende seksuel chikane til ledere, virksomheder og offentlige institutioner i Danmark, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 12-04-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 41 Spm. om hvilke interessenter ministeren har haft kontakt til om situationen vedrørende pladsmangel på kvindekrisecentrene, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Endeligt besvaret 01-03-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 40 Spm. om hvad ministeren anser for rimelig afstand at viderevisitere til, hvis et krisecenter med pladsmangel, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Endeligt besvaret 01-03-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 39 Spm. om afvisninger på krisecentrene, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Endeligt besvaret 01-03-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 38 Spm. om den nye obligatoriske indsamling af data og hvad der vil indgå i det statistiske materiale, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Endeligt besvaret 01-03-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 37 Spm. om en redegørelse der beskriver, hvordan visitationen foregår til krisecentrene i Københavnsområdet og i landet som helhed, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Endeligt besvaret 01-03-2018
(2017-18)
Din søgning gav 69 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200