Alle Ligestillingsudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 34 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
LIU Alm.del Spørgsmål 26 Spm. om ministeren vil sende et notat, der belyser lokalløn og andre lokalt fastsatte løndeles betydning for uligelønnen mellem mænd og kvinder, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 16-02-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 25 Spm. om kommentar af henvendelsen af 23/1-18 fra Det Faglige Hus, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 29-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 24 Spm. om hvor mange kvinder der i 2016 og 2017 er blevet afvist på det krisecenter de opsøgte og henvist til et andet, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Foreløbigt besvaret 25-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 23 Spm. om hvordan voldsramte kvinder, som pga. pladsmangel bliver afvist på krisecentrene, akut sikres beskyttelse og hjælp til dem selv og deres eventuelle børn, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Endeligt besvaret 25-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådspm. om overvejelser i relation til at mange voldsramte kvinder afvises på landets krisecentre pga. pladsmangel, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 25-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 22 Spm. om hvem Udbetaling Danmark henvender sig til af ægtefæller i samme husstand, når det vedrører boligstøtte, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 24-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 21 Spm. om ministeren vil indhente erfaringer fra andre lande om, hvorledes landene sikrer lige løn for mænd og kvinder samt status vedrørende ligeløn i disse lande, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Foreløbigt besvaret 24-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 20 Spm. om hvordan ministeren vil sikre, at arbejdsgivere lever op til lov om lige løn for mænd og kvinder, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 24-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 19 Spm. om at sikre, at definitionen af seksuel chikane på Arbejdstilsynets hjemmeside og i At-vejledningen D.4.2 af 2. marts 2002 bringes i overensstemmelse med ligebehandlingslovens § 1, stk. 6, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 23-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 18 Spm. om status for implementering af reglerne om ligestilling i ledelserne, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 19-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 17 Spm. om status for implementering af reglerne om ligestilling i ledelserne, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 19-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 16 Spm. om ministeren løbende vil orientere udvalget om processen med arbejdet med at forbedre beskyttelsen mod psykisk vold, status for arbejdet, samt hvilke emner der arbejdet med, til justitsministeren Justitsministeren Endeligt besvaret 19-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 15 Spm. om at oversende en oversigt over de interessenter, der er inviteret til og forventes inviteret til at deltage i arbejdet med at forbedre beskyttelsen mod psykisk vold, til justitsministeren Justitsministeren Endeligt besvaret 19-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 14 Spm. om at oversende en liste over, hvilke ministerier der deltager i arbejdet med de initiativer, som ministeren har igangsat for at forbedre beskyttelsen mod psykisk vold, til justitsministeren Justitsministeren Endeligt besvaret 19-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om at redegøre for hovedpunkterne i to rapporter, samt hvilke overvejelser ministrene gør sig på baggrund af rapporterne, og hvilke tiltag ministrene tænker at iværksætte på baggrund af rapporternes resultater, til erhvervsministeren og ministeren for fiskeri og ligestilling Erhvervsministeren, Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 19-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 13 Spm. om hvordan ministeren ser samspillet mellem en ny bestemmelse i straffeloven om psykisk vold og overvejelserne om at ophæve straffelovens racismeparagraf, til justitsministeren Justitsministeren Endeligt besvaret 18-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 12 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 17. januar 2018 om at forbedre beskyttelsen mod psykisk vold mod mænd, kvinder og børn, jf. LIU alm. del - samrådsspm. A, til justitsministeren Justitsministeren Endeligt besvaret 18-01-2018
(2017-18)
L 121 Spørgsmål 4 Spm. om hvilke konkrete regler det er i børneloven, der betyder, at medfædre ikke kan sikres samme ret til sorgorlov som fædre og medmødre, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 16-01-2018
(2017-18)
L 121 Spørgsmål 3 Spm. om at yde teknisk bistand til ændringsforslag med bemærkninger, der indebærer, at medfædre sikres samme ret til sorgorlov som fædre og medmødre og adoptanter, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 15-01-2018
(2017-18)
L 121 Spørgsmål 2 Spm. om senabort er omfattet af lovforslaget, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 15-01-2018
(2017-18)
L 121 Spørgsmål 1 Spm. om hvad der menes med ”uden ugrundet ophold” i den foreslåede § 15, stk. 6, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 11-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 11 Spm. om at få et notat, der redegøre for ministerens forståelse og definition af termen ”indirekte objektivt ansvar”, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 11-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 10 Spm. om det er hensigtsmæssigt at unge under 18 år nu kan arbejde på og servere alkohol på restauranter m.v., til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 11-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 9 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 10/1-18 om hvilke initiativer regeringen agter at tage for at bekæmpe seksuel chikane og seksuelle overgreb generelt og på arbejdsmarkedet, jf. LIU alm. del - samrådsspm. B, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Endeligt besvaret 11-01-2018
(2017-18)
LIU Alm.del Spørgsmål 8 Spm. om talepapir fra det åbne samråd den 10/1-18 om hvilke initiativer regeringen agter at tage for at bekæmpe seksuel chikane og seksuelle overgreb generelt og på arbejdsmarkedet, jf. LIU alm. del - samrådsspm. B, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 11-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 34 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200