Kulturudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 16 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 230 Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Gennemførelse af Marrakeshdirektivet m.v.). Kulturministeriet 2017-18
L 112 Forslag til lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt. Kulturministeriet 2017-18
L 76 Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven. (Ny struktur for Folkeuniversitetet). Kulturministeriet 2017-18
L 45 Forslag til lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Kulturministeriet 2017-18
L 44 Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Ændrede retsvirkninger for visse fredede bygninger). Kulturministeriet 2017-18
B 100 Forslag til beslutningsforslag om afbureaukratisering af kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Kulturministeriet 2017-18
B 84 Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse. Kulturministeriet 2017-18
B 81 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af legatuddelinger under det danske kunststøttesystem. Kulturministeriet 2017-18
B 80 Forslag til folketingsbeslutning om at erstatte Statens Kunstfond med seks regionale kunstfonde. Kulturministeriet 2017-18
B 70 Forslag til folketingsbeslutning om større statslig medfinansiering af kunstakademierne i Aarhus og Odense. Kulturministeriet 2017-18
B 60 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en sprogtermbank. Kulturministeriet 2017-18
B 8 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et videreuddannelsesfradrag for udøvende kunstnere. Skatteministeriet 2017-18
B 7 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kulturservicefradrag. Skatteministeriet 2017-18
B 6 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kunstnerfradrag for skabende kunstnere. Skatteministeriet 2017-18
B 5 Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en kunst- og kulturoplevelsesordning for borgere på institution. Kulturministeriet 2017-18
B 4 Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere. Skatteministeriet 2017-18
Din søgning gav 16 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200