Kirkeudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 731 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato

MOF Alm.del Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om status på hvert af initiativerne i handlingsplanen for bedre velfærd for svin, til miljø- og fødevareministeren

Miljø- og fødevareministeren

Simon Kollerup (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

MOF Alm.del Samrådsspørgsmål B

Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - landbrugsdelen den 9. og 10. oktober 2017, til miljø- og fødevareministeren

Miljø- og fødevareministeren

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

MOF Alm.del Samrådsspørgsmål C

Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (miljø) den 13. oktober 2017, til miljø- og fødevareministeren

Miljø- og fødevareministeren

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

MOF Alm.del Samrådsspørgsmål D

Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 9. og 10. oktober 2017, til ministeren for fiskeri og ligestilling

Ministeren for fiskeri og ligestilling

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om stigningen i antallet af afviste kriminelle udlændinge, til udlændinge- og integrationsministeren

Udlændinge- og integrationsministeren

Trine Bramsen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

REU Alm.del Samrådsspørgsmål B

Samrådsspm. om stigningen i antallet af kriminelle udlændinge, der ikke overholder meldepligt, til udlændinge- og integrationsministeren

Udlændinge- og integrationsministeren

Trine Bramsen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om at regeringen i sin pressemeddelelse ”Regeringen klar med ny milliardtilførsel til fremtidens skattevæsen” kalder et milliardbeløb på forslaget til finansloven for ”nye”, til skatteministeren

Skatteministeren

Jesper Petersen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål B

Samrådsspm. om at ud af de i alt 5,5 mia. kr., der er afsat til skattevæsnet på regeringens finanslovsforslag for 2018, da er kun 100 mio. kr. årligt tiltænkt kontrolindsats og andre opgaver på indsatsområderne, til skatteministeren

Skatteministeren

Jesper Petersen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål C

Samrådsspm. om at skattevæsenet i 2018 (i modsætning til 2017) kan nedbringe skattegabet og overholde sin målsætning om 2 pct. skattegab, til skatteministeren

Skatteministeren

Jesper Petersen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål D

Samrådsspm. om at den afsatte ramme til øget kontrol på regeringens forslag til finanslov for 2018, er tilstrækkelig til at skattekontrollen og vejledningen kan blive styrket, til skatteministeren

Skatteministeren

Jesper Petersen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål E

Samrådsspm. om at forhindre, at borgere kan spekulere i såkaldt konkursrytteri og virksomhedsmodeller, hvor man overtager nødlidende selskaber og lader SKAT erklære selskaberne konkurs, til skatteministeren

Skatteministeren

Jesper Petersen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål F

Samrådsspm. om den nuværende skattekontrol af de små og mellemstore virksomheder er tilstrækkelig til at modvirke snyd og spekulation, til skatteministeren

Skatteministeren

Jesper Petersen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

ERU Alm.del Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om de seneste oplysninger om hvidvask af milliarder kanaliseret igennem Danske Bank, til erhvervsministeren og justitsministeren

Justitsministeren, Erhvervsministeren

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål G

Samrådsspm. om, hvad ministeren agter at gøre for at sætte ind over for den type konkursrytteri, som er beskrevet i artiklen ”Fyns ubestridte konkurskonge slæbes i retten, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Erhvervsministeren

Thomas Jensen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

ERU Alm.del Samrådsspørgsmål B

Samrådsspm. om ministeren vil indkalde kredsen af partier bag den seneste politiske aftale fra juni 2017 om styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, til erhvervsministeren og justitsministeren

Justitsministeren, Erhvervsministeren

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

ERU Alm.del Samrådsspørgsmål C

Samrådsspm. om ministeren vil tage skridt til at sikre, at ansættelsesklausuler ikke forhindrer beskyttelse af whistleblowere, når samfundshensyn vejer tungere, til erhvervsministeren

Erhvervsministeren

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål H

Samrådsspm. om de nuværende regler for at kunne opstarte og afvikle en virksomhed er hensigtsmæssige i forhold til at modvirke konkursrytteri, til erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Erhvervsministeren

Thomas Jensen (S)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål I

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at firmaer som Facebook og Google betaler så lav skat som det er tilfældet i dag, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Finansministeren

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål J

Samrådsspm. om ministeren vil støtte EU-Kommissionens bestræbelser på at sikre effektiv og fair beskatning af internetgiganter også på kort sigt, herunder det franske forslag, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Finansministeren

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om ministeren vil uddybe sine udtalelser fra samråd den 23. juni 2017 og redegøre for forskellen på indkvarteringspraksis for adskillelse af mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle/samlever, til udlændinge- og integrationsministeren

Udlændinge- og integrationsministeren

Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S), Josephine Fock (ALT)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

SAU Alm.del Samrådsspørgsmål K

Samrådsspm. om det er fremmende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne og evne til at skabe og fastholde job, at danske virksomheder skal konkurrere med internetvirksomheder, der betaler tæt på nulskat, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Finansministeren

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

UUI Alm.del Samrådsspørgsmål B

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for ministeransvaret efter ministeransvarlighedslovens §§ 3 og 5 og om praksisændringen, til udlændinge- og integrationsministeren

Udlændinge- og integrationsministeren

Holger K. Nielsen (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), Mattias Tesfaye (S), Josephine Fock (ALT)

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

ERU Alm.del Samrådsspørgsmål D

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under Estlands EU-formandskab i 2. halvår 2017, til finansministeren

Finansministeren

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

ERU Alm.del Samrådsspørgsmål E

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de danske prioriteter på ministerens område og de for udvalget relevante sager under Estlands EU-formandskab i 2. halvår 2017, til erhvervsministeren

Erhvervsministeren

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

EFK Alm.del Samrådsspørgsmål A

Samrådsspm. om ministerens indstilling til samlenotat om rådsmøde (miljø/klima) den 13/10-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Energi-, forsynings- og klimaministeren

Endeligt besvaret

04-10-2017
(2017-18)

Din søgning gav 731 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200