Kirkeudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 461 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
ULØ Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om status for evalueringen af tilskudsordningen for nedsættelse af færgetakster m.m., til økonomi- og indenrigsministeren Økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 21-03-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om ministeren ikke har haft betænkeligheder i forhold til de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og særligt små selvstændige entreprenørvirksomheder, når Banedanmark administrativt gennemfører et krav om sikkerhedscertificering for at udføre entreprenøropgaver, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 21-03-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm. om ministeren vil fastholde sit synspunkt om, at lov om ændring af jernbaneloven nr. 1558 af 19/12-17 ikke medfører merudgifter for entreprenørvirksomhederne, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 21-03-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om ministeren er enig i, at når der lovgives om sikkerhedscertificering af entreprenørvirksomheder, og Banedanmark samtidig fastsætter krav om sikkerhedscertifikat til entreprenører, der udfører opgaver for Banedanmark på det åbne jernbanenet, så betyder det et i praksis udgifter til sikkerhedscertificering og ansvarsforsikring, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 21-03-2018
(2017-18)
KUU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om, hvad ministeren vil gøre for at følge op på kritikken fra Rigsrevisionen i såvel 2007 og 2014 af, at Kulturministeriet ikke gør nok for at sikre dansk kulturarv, til kulturministeren Kulturministeren Ubesvaret 19-03-2018
(2017-18)
Aktstk. 68 Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om, hvordan vil ministeren sikre, at de projekter der ikke overflyttes fra Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet gennemføres til tiden og til prisen, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 16-03-2018
(2017-18)
Aktstk. 68 Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om, hvilke initiativer der vil blive taget for at sikre rettidighed i den resterende projektperiode for de omtalte anlægsprojekter, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 16-03-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål BK Samrådsspm. om redegørelse for de overvejelser, begrundelser, hensyn, perspektiver og potentielle konsekvenser der kan være forbundet med at indføre et forbud i Danmark mod drengeomskæring, hvor der ikke foreligger en medicinsk begrundelse herfor, til sundhedsministeren, justitsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren Udenrigsministeren, Justitsministeren, Forsvarsministeren, Sundhedsministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BD Samrådsspm., om ministeren pynter på effektstørrelsen af kontanthjælpsloftet, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BC Samrådsspm. om den forventede effekt af jobreform fase I, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BB Samrådsspm., om effektevaluering af jobreform fase I isoleret viser en effekt af kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BA Samrådsspm. om effektevaluering af jobreform fase I, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AÅ Samrådsspm. om, at faldet, der har været i antallet af kontanthjælpsmodtagere, ikke kan henføres til den gennemførte reform, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AØ Samrådsspm., om kontanthjælpsloftet har betydet, at der er færre danskere på kontanthjælp, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 15-03-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AT Samrådsspm. om, hvad regeringen agter at gøre for at stoppe ulovligt trawlfiskeri i Øresund, til Ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 14-03-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om, hvorfor københavnske politichefers e-mailkonti blev slettet kort efter chefernes afsked, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 13-03-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål Z Samrådsspm. om, hvordan ministeren forholder sig til kritikken fra ekspert i hvidvask-loven Jakob Bernhoft af, at Finanstilsynet ikke er en god løsning, hvis man ønsker en uvildig undersøgelse af hvidvask-sagen, henset til at Finanstilsynets formand Henrik Ramlau-Hansen sad i topledelsen i Danske Bank, mens banken var involveret i hvidvask, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-03-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål Y Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for Finanstilsynets undersøgelse af hvidvask i Danske Bank – herunder hvornår undersøgelsen er besluttet og iværksat, begrundelsen for undersøgelsens iværksættelse, hvad Finanstilsynet skal undersøge, og hvornår Finanstilsynets undersøgelse forventes afsluttet, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AÆ Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage som følge af, at antallet af børn under fattigdomsgrænsen er steget markant, til børne- og socialministeren Børne- og socialministeren Ubesvaret 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AZ Samrådsspm. om reduceringen i boligstøtten grundet kontanthjælpsloftet, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AY Samrådsspm. om kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og fattigdomsgrænsen, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AX Samrådsspm. om beskæftigelsesministeriets effektanalyse af Jobreform fase 1, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AW Samrådsspm., om ministeren har givet et retvisende billede til offentligheden af kontanthjælpsloftets og 225 timers reglens effekt på beskæftigelsen af kontanthjælpsmodtagere, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AV Samrådsspm. om Arbejdstilsynets procedurer i forbindelse med registreringer af dødsulykker, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-03-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om ministrene er blevet orienteret om et sammenfald mellem de personer, der har været involveret i Danske Banks hvidvasksag, og personer der optræder eller har optrådt på EU’ sanktionsliste overfor Rusland, til erhvervsministeren og justitsministeren Justitsministeren, Erhvervsministeren Ubesvaret 12-03-2018
(2017-18)
Din søgning gav 461 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200