Indfødsretsudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 8 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 222 Spørgsmål 4 Spm. om ministeren på baggrund af L 222 – bilag 5, punkt 2 vil oplyse, hvor mange af de ansøgere, der er anført på oversigten, som 1) ikke ville kunne blive danske statsborgere på nuværende tidspunkt, 2) aldrig ville kunne blive danske statsborgere?, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 222 Spørgsmål 3 Spm. om ministeren vil redegøre for størrelsen på de færdselsbøder, som de ansøgere, der ifølge L 222 – bilag 9 er sigtet efter færdselsloven, forventes at få, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 16-05-2018
(2017-18)
L 222 Spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelse vedr. afslag på optagelse af lovforslag, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
L 222 Spørgsmål 1 Spm. om ministeren vil kommentere L 222 – bilag 4 og oplyse baggrunden for, at ansøgerens fødeland er opført på lovforslaget som omtalt, samt redegøre for, om ministeren er villig til at ændre det, så det kommer til at fremgå som ønsket af ansøgeren på statsborgerretsbeviset, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
L 71 Spørgsmål 4 Spm. om kommentar til fortrolig henvendelse af 12/12-17, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 13-12-2017
(2017-18)
L 71 Spørgsmål 3 Spm. om en detaljeret redegørelse for de forhold, der har ført til fremsættelsen af ændringsforslag nr. 5, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 05-12-2017
(2017-18)
L 71 Spørgsmål 2 Spm., om to personer på lovforslaget har begået kriminalitet og i bekræftende fald hvilken, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 14-11-2017
(2017-18)
L 71 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorfor der kun står ud for nogle af personerne på forslag til lov om indfødsret meddelelse (L 71) at Indfødsretten kan fortabes i henhold til § 8 i Lov om dansk indfødsret, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 14-11-2017
(2017-18)
Din søgning gav 8 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200