Indfødsretsudvalget (IFU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 61 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
IFU Alm.del Spørgsmål 61 Spm. om, hvorvidt Ahmad El-haj har dobbelt statsborgerskab, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 60 Spm. om, hvornår Ahmad El-haj har fået dansk statsborgerskab, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 15-06-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 59 Spm. om ministeren agter at foretage en ligestillingsvurdering af den nye indfødsretsaftale, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 06-06-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 58 Spm. om ministeren vil kommentere henvendelsen fra Institut for Menneskerettigheder omdelt som IFU alm. del – bilag 108, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 06-06-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 57 Spm. om ministeren vil redegøre for, om den danske regering fortsat støtter UNHCR’s handlingsplan fra 2014 med opfordring til staterne om at afskaffe statsløshed inden for en 10-årig periode , til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 29-05-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 56 Spm. om kommentar til henvendelse af 22/5-18 omdelt som IFU alm. del – bilag 107 vedr. dobbelt statsborgerskab, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 23-05-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 55 Spm. om en dansksindet sydslesviger vil være berettiget til dansk SU, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 22-05-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 54 Spm. om ministeren vil oplyse, om Danmark har udvist statsløse til f.eks. Libanon eller andre lande samt oplyse, hvilke EU-medlemslande, der har udvist statsløse til deres hjemland, til udlændinge- og integrationsministeren Foreløbigt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 53 Spm. om ministeren vil redegøre for retstilstanden og praksis, hvis en person har været biperson i en PET-sag, der er afsluttet, men ikke slettet sag, til justitsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 52 Spm. om ministeren vil kommentere det forhold, at Institut for Menneskerettigheder ”mener, at der er grund til at antage, at Indfødsretsudvalget har brudt handicapkonventionen i sin hidtidige dispensationspraksis”, jf. Institut for Menneskerettigheders beretning 2017-18, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 51 Spm. om ministeren vil kommentere den lange sagsbehandlingstid, der er beskrevet i henvendelsen omdelt som IFU alm. del – bilag 96, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 03-05-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 50 Spm. om ministeren vil fremsende en oversigt over, hvilke nationaliteter folk med dobbelt statsborgerskab har ud over dansk fordelt på antal og nationaliteter samt oplyse, om de pågældende bor i Danmark, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 11-04-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 49 Fortroligt dokument Endeligt besvaret 20-03-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 48 Spm. om resultaterne af konsulentfirmaets arbejde i Indfødsretskontoret i 2016, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 15-03-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 47 Spm. om en opgørelse over antallet af medarbejdere på indfødsretsområdet i ministeriet pr. 1. januar 2017 og 1. januar 2018, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 15-03-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 46 Spm. om, hvordan udviklingen i sagsbehandlingstiden i sager om indfødsret ved naturalisation har været siden besvarelsen af IFU alm. del- spørgsmål 54 (folketingsåret 2015-16), til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 15-03-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 45 Spm. om, hvor mange ansøgere der har modtaget et brev med en standardiseret formulering om, at sagen ikke har kunnet færdigbehandles inden for den forventede sagsbehandlingstid, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 15-03-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 44 Spm. om, hvilken information nye ansøgere får om den forventede sagsbehandlingstid, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 15-03-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 43 Spm. om, hvor mange sager om indfødsret ved naturalisation der aktuelt verserer i ministeriet, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 15-03-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 42 Spm. om, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er for behandlingen af sager om indfødsret, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 13-03-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 41 Spm. om ministeriets Indfødsretskontor, vil gøre ansøger opmærksom på offentlig gæld og derved give ansøger mulighed for at betale den forfaldne gæld, inden sagen færdigbehandles, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 28-02-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 40 Spm. om, hvor mange tilfælde ministeriets indfødsretskontor i 2017 og 2018 har givet afslag med den begrundelse, at en ansøger om dansk indfødsret havde forfalden gæld til det offentlige, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 28-02-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 39 Spm. om, hvorvidt reglerne om hvilke uddannelser der anses for fornøden dokumentation for ansøgeres danskkundskaber, er tilstrækkeligt klare, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 26-02-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 38 Spm. om, hvorfor den i sagen fremsendte lægelige dokumentation ikke medførte en forelæggelse for Indfødsretsudvalget, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 26-02-2018
(2017-18)
IFU Alm.del Spørgsmål 37 Spm. om en begrundelse for, hvorfor ansøgerens sag ikke er forelagt for Indfødsretsudvalget, til udlændinge- og integrationsministeren Endeligt besvaret 26-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 61 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200