Grønlandsudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 5 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Status Dato
L 53 Spørgsmål 5 Regeringens forsvarspolitiske Arktis-analyse fra 2016 understregede, at overvågningen i Grønland til vands, til lands og i luften var utilstrækkelig. Særligt overvågningen til havs er relevant i relation til det aktuelle lovforslag. Regeringen bedes redegøre for, hvordan overvågningen i fremtiden vil blive styrket. Endeligt besvaret 31-10-2017
(2017-18)
L 53 Spørgsmål 4 Ministeren bedes, gerne med indhentelse af bidrag fra justitsministeren, oplyse om det ikke gør indtryk, at Grønlands Politi tilkendegiver ikke at have ressourcer til at løse tilsynsopgaven samt redegøre for, hvordan ministeren så vil sikre sig, at tilsynsopgaven bliver udført. Endeligt besvaret 31-10-2017
(2017-18)
L 53 Spørgsmål 3 Ministeren bedes forholde sig til de bemærkninger, som Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet samt Grønlands Politi fremfører i deres høringssvar og oplyse, hvordan ministeren vil handle på disse. Endeligt besvaret 30-10-2017
(2017-18)
L 53 Spørgsmål 2 Ministeren bedes afklare, om det med lovforslaget virkelig er hensigten, at man ikke skal gå videre end kravene i internationale konventioner, eller om det der menes er, at de internationale konventioner er minimumskrav. Er førstnævnte tilfældet, bedes ministeren forklare hvorfor. Endeligt besvaret 30-10-2017
(2017-18)
L 53 Spørgsmål 1 Vil ministeren indføre et forbud mod udtømning af affald og olie og forbud mod anvendelse af heavy fuel oil i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland, ligesom man har gjort ved Svalbard? Hvis ikke, bedes ministeren forklare hvorfor. Endeligt besvaret 30-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 5 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200