Forsvarsudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 17284 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 146 Bilag 2 Henvendelse af 8/12-17 fra Dansk Selskab for Almen Medicin 20-02-2018
(2017-18)
L 146 Spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/12-17 fra Dansk Selskab for Almen Medicin, til sundhedsministeren 20-02-2018
(2017-18)
L 145 Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 20-02-2018
(2017-18)
L 141 Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 20-02-2018
(2017-18)
L 140 Bilag 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 20-02-2018
(2017-18)
L 136 Spørgsmål 2 Spm. om det kunne være hensigtsmæssigt at lægge vægt på en samlet individuel vurdering af handicappet, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-02-2018
(2017-18)
L 136 Spørgsmål 1 Spm. om, hvad det vil koste, hvis målgruppen for forslaget udvides til at omfatte blinde og svagtseende med en synsstyrke på 33 pct. (6/18) eller mindre, til transport-, bygnings- og boligministeren 20-02-2018
(2017-18)
L 112 Svar på spm. 1 L 112 - svar på spm. 1 om den egentlige implementering af protokollens beskyttelse af kulturværdier i væbnet konflikt ligger hos Forsvaret, fra kulturministeren 20-02-2018
(2017-18)
L 95 A Bilag 7 Ændringsforslag til 3. behandling stillet af udlændinge- og integrationsministeren den 19/2 20-02-2018
(2017-18)
L 95 A Bilag 6 Ændringsforslag til 3. behandling af L 95 A 20-02-2018
(2017-18)
B 18 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt det er muligt at vedtage en social protokol uden at foretage en ændring af EU’s traktatgrundlag, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren 20-02-2018
(2017-18)
Rådsmøde: Det Europæiske Råd 22-23/3-18 Bilag 1 Fortroligt dokument 20-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 539 Svar på spm. nr. S 539: Kan ministeren bekræfte, at mange landmænd har valgt at bakke op om nationalparken Kongernes Nordsjælland også i forberedelserne, og med den baggrund besvare, hvorfor ministeren alligevel har valgt en landmand som formand for nationalparken Kongernes Nordsjælland, der har modarbejdet etablering af Kongernes Nordsjælland? 20-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 537 Svar på spm. nr. S 537: Vil ministeren besvare spørgsmål nr. S 505, der lyder »Hvorfor har ministeren udpeget en landmand som formand for nationalparken Kongernes Nordsjælland, der har været aktiv i den offentlige debat som modstander af nationalparken, og som kun ønsker et ganske lille areal af sin egen jord med i nationalparken?«, og hvor der i begyndelsen henvises til en artikel i Gribskov Lokalavis, hvor formanden i december 2014 udtalte sig aktivt imod nationalparken? 20-02-2018
(2017-18)
EU-note E 16 EU-note om EU's fremtidige budget post 2020 20-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Bilag 94 Optryk af svar på spørgsmål ifm. samråd M og P-Q 20-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Bilag 93 Henvendelse af 19/2-18 fra Erik Bangsholt vedrørende stramninger på flygtningeområdet 20-02-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Svar på spm. 370 UUI alm. del - svar på spm. 370 om de to forskeres udtalelser til Radio 24syv om, at de er enige om vurderingen af dommens betydning, giver ministeren anledning til at revidere sin udtalelse under samrådet, fra udlændinge- og integrationsministeren 20-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Bilag 139 Invitation til Global Parliamentary Conference (GPC), Washington D.C., 16-17 April 2018, fra Parliamentary Network 20-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Bilag 138 Orientering om 2 aktstykker (aktstykke 9 om GGGI og aktstykke 63 om Afrikaprogram for Fred, fase 4), fra ministeren for udviklingssamarbejde 20-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Svar på spm. 120 URU alm. del - svar på spm. 120 om, hvorledes en omprioritering af 3,5 mia. kr. indenfor FL2018 § 6,3 konkret kan udmøntes indenfor § 6,3, fra udviklingsministeren 20-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Svar på spm. 113 URU alm. del - svar på spm. 113 om, hvorfor Danmark ikke kan konkludere på sin undersøgelse, når Holland har konkluderet, at der ikke er givet støtte til palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med terrorvirksomhed, fra udenrigsministeren 20-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Svar på spm. 112 URU alm. del - svar på spm. 112, om definitionen på en BDS dagsorden, og om den danske definition afviger fra andre landes definitioner, fra udenrigsministeren 20-02-2018
(2017-18)
URU Alm.del Svar på spm. 92 URU alm. del - svar på spm. 92 om, i forlængelse af svar på spørgsmål nr. 83 (URU alm. del), at redegøre for, hvad regeringen forventer af proces (herunder høringsproces) for henholdsvis den konkrete model og for fremdriftsrapporten for FN’s Verdensmål, fra finansministeren 20-02-2018
(2017-18)
UPN F-del Bilag 94 Fortroligt dokument 20-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 17284 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200