Forsvarsudvalgets samrådsspørgsmål

Din søgning gav 619 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål BA Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (landbrug og fiskeri) - fiskeridelen den 18. og 19. juni 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling Ministeren for fiskeri og ligestilling Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. om Økonomisk Redegørelse af maj 2018, til finansministeren, kopi til økonomi- og indenrigsministeren Finansministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om ministeren er enig med Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen, når han siger, at støjen har sundhedsmæssige konsekvenser og at staten ikke tager opgaven alvorligt nok, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AD Samrådsspm. om ministeren finder det er tilfredsstillende for de borgere, der i dag er støjplagede, at regeringen først vil øge rammen til offentlige investeringer i perioden fra 2021-2025, og først i den forbindelse arbejde for flere midler til støjbekæmpelse langs statens veje, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AC Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at afhjælpe de problemer med trafikstøj, som plager tusindvis af borgere i Danmark, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål CD Samrådsspm. om ministeren vil arbejde for, at det bliver lettere for såvel det faste personale som afløsere at få adgang til relevante – og potentielt livsvigtige – oplysninger i borgernes journaler på plejehjem, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål CC Samrådsspm. om, hvad ministeren mener er årsagen til problemerne med medicinhåndteringen, arbejdsgange og journalføring i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål CB Samrådsspm. om, hvad ministeren mener, at der skal til for at komme de alvorlige problemer med medicinhåndtering, arbejdsgange og journalføring i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen til livs, som tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed har afdækket, til ældreministeren Ældreministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil undersøge, om politiet udøver forskelsbehandling og diskrimination, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om at undersøge, om Retsplejelovens regler bliver overholdt, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed ikke fører statistik over klager vedrørende diskrimination, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om det statistiske materiale, som dokumenteres i DR-programmet "I politiets vold: Mørk og mistænkt”, den 22. maj 2018, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om, hvad ministeren mener om KM Logistiks praksis i forhold til arbejdsmiljø og trafiksikkerhed, når virksomheden har ladet en chauffør køre 59 timer i træk, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål AB Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil iværksætte med henblik på, at køre-/hviletidsreglerne m.v. overholdes ved alle typer godskørsel, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm. om KM Logistik overholder lovgivningen i forhold til køre-/hviletidsreglerne samt reglerne for undtaget kørsel og kørsel med industrifisk, når virksomheden har ladet en chauffør køre 59 timer i træk, til transport-, bygnings- og boligministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om ministeren er enig med Socialdemokratiet i, at der bl.a. på baggrund af SKAT’s manglende målopfyldelse er behov for at tilføre yderligere ressourcer, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om ministeren er enig i, at det er problematisk for både statskassen og skattemoralen, at SKAT ikke lever op til finanslovsmålene om niveauet for skattegabet, at nedbringe restancerne og øge kundetilfredsheden, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål AJ Samrådsspm. om at redegøre for, hvorfor SKAT ikke opfylder et eneste af de tre finanslovsmål med tilhørende resultatkrav, til skatteministeren Skatteministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AÅ Samrådsspm. om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmøde (transport) den 7. juni 2018 – miljøpunkter, til miljø- og fødevareministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AL Samrådsspm. om ministeren vil orientere udvalget om Statsadvokaten for Bagmandspolitiets vurdering af, hvad Finanstilsynets undersøgelse giver anledning til, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om, hvilke muligheder der er for at konfiskere Danske Banks indtjening på hvidvask, og hvilke øvrige sanktioner vil der kunne rettes mod Danske Bank som følge af bankens indtjening på hvidvask, til justitsministeren Justitsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om israelernes seneste fremfærd i Gaza, til udenrigsministeren Udenrigsministeren Ubesvaret 15-05-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om EU´s forsknings- og uddannelsespolitik, til uddannelses- og forskningsministeren Uddannelses- og forskningsministeren Ubesvaret 14-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. tilbagetaget - stillet som ERU alm. del - samrådsspm. AL Justitsministeren Tilbagetaget/bortfaldet 11-05-2018
(2017-18)
REU Alm.del Samrådsspørgsmål AJ (Samrådsspm. tilbagetaget - stillet som ERU alm. del - samrådsspm. AK) Justitsministeren Tilbagetaget/bortfaldet 11-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 619 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200