Forsvarsudvalget (FOU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 87 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
FOU Alm.del Spørgsmål 87 Spm. om kommentar til henvendelse af 22/5-18 fra foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer vedrørende støj i forbindelse med etablering af et træningscenter for nordeuropæiske F 35 kampfly i Skrydstrup, til forsvarsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 86 Spm., om at redegøre for forsvarets indkøbspolitik m.h.t. kildevand, til forsvarsministeren Ubesvaret 09-05-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 85 Spm. om ministeren, set i lyset af Hjemmeværnets reorganisering, vil genoverveje beslutningen om at flytte Marinehjemmeværn Distrikt Øst og i stedet samle Marinehjemmeværnets distrikter i Slipshavn, til forsvarsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 84 Spm. om, hvorfor det er blevet besluttet at flytte Marinehjemmeværn Distrikt Øst fra Ringsted til Korsør, til forsvarsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 83 Spm. om ministeren vil give besked til myndighedspersoner i stat, regioner og kommuner om, at vise samfundssind, generøsitet og forståelse, når frivillige hjemmeværnsfolk bliver bedt om at løse væsentlige opgaver til gavn for landet, til statsministeren Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 82 Spm. om, hvad forskellen er mellem det hollandske veteraninstitut og det danske veterancenter, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 12-04-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 81 Spm. om ministeren, i forlængelse af samrådet om F35 den 15. marts 2018, vil fremsende de beregninger, som forsvaret/Forsvarsministeriet har foretaget der viser, at der nu kun er brug for 62 F35 piloter og ikke de tidligere forventede 70, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 12-04-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 80 Spm. om ministeren vil oplyse status og tidshorisont på den problematik vedr. godtgørelse til tilskadekomne veteraner før 14. august 1996, der spørges til i henvendelsen på FOU alm. del – bilag 80, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 03-04-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 79 MFU spm. om, hvor mange studiejobs der skønnes at blive udflyttet som følge af Bedre Balance I, Bedre Balance II og de to udflytningsrunder samlet set under ministerens ressort, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 26-03-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 78 Spm. om virksomheder i Danmark - direkte eller inddirekte - eksporterer militært udstyr, våben eller dele af våbensystemer til Tyrkiet, til justitsministeren Endeligt besvaret 19-03-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 77 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet d. 15/3-18 om F35 kampfly, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 16-03-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 76 Spm. om ministeren kan bekræfte, at den danske forsvarsattaché ved ambassaden i Moskva overværede dele af Zapad øvelsen 2017, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 19-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 75 Spm. om oplysningerne fra artiklen ”Войска в Калининграде получат «Искандеры» последними” (”Tropper i Kaliningrad får Iskander sidst”) fra Vedomosti den 1. februar 2018 om, at der endnu ikke er opstillet Iskander-missiler i Kaliningrad, er korrekte, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 06-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 74 Spm. om, hvor mange civile dræbte i forhold til antal bombninger man regnede med i Afghanistan - hvor det blev grundigt opgjort - og hvad ville det svare til, hvis den samme statistik blev lagt ned over koalitionens bombninger i Irak og Syrien, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 73 Spm. om, hvorfor ministeren tror, at tal på civile dræbte fra menneskerettighedsorganisationer og organisationen Airwars er så meget højere, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 72 Spm. om ministeren opfatter det som realistisk, at koalitionens tal for antal civile dræbte som følge af bombningerne er retvisende, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 71 Spm. om, hvorfor ministeren mener, at det bringer piloterne i fare, hvis vi oplyser, hvor der er bombet eller hvilke nationer der har ansvar for civile tab, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 70 Spm. om ministeren vil ændre på sine udmeldinger til USA med henblik på at sikre større åbenhed om civile tab, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 69 Spm. om ministeren er enig i, at åbenhed om civile tab er vigtigt både af hensyn til de dræbte og deres familier, men også af hensyn til en ansvarlig og nuanceret debat omkring Danmarks krigsdeltagelse, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 68 Spm. om, hvem der tog beslutningen, jf. foregående spørgsmål og på hvilket niveau, kommunikationen foregik, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 67 Spm. om, hvorfor Danmark har bedt USA om ikke at oplyse, hvilke civile tab der hører til USA eller andre koalitionslande, jf. artiklerne "Ingen koalitionslande vil tage ansvaret for 80 dræbte civile i Irak og Syrien" og ”EL: Minister skal redegøre for Danmarks rolle i mørklægningen af krigen mod IS” i Dagbladet Information den 25. og 26. januar 2018, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 66 Fejloprettelse Tilbagetaget/bortfaldet 05-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 65 Spm. om ministeren vil kommentere artiklen, "Kommentar: Hvad styrer statens udbud af nye skibe?" på Ingeniørens hjemmeside, ing.dk, den 30. januar 2018, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 01-02-2018
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 64 MFU spm. om, hvad besparelsen vil være ved at flytte F35 kampflyene til Karup, hvor der ikke er de samme udfordringer mht støj, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
FOU Alm.del Spørgsmål 63 MFU spm. om, hvad ekstra udgifterne bliver til kompensation, ekspropriation, støjvolde, nybyggeri mm. i forbindelse med de øget støjgener fra F-35-kampflyene, til forsvarsministeren Endeligt besvaret 14-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 87 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200