Alle Finansudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 367 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
Aktstk. 68 Spørgsmål 2 Spm. om processerne vil miste nogen grad af styring ved at flytte projekterne, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 21-02-2018
(2017-18)
Aktstk. 68 Spørgsmål 1 Spm. om de omhandlede anlægsprojekter ved overflytningen til Vejdirektoratet fordyres, til transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 21-02-2018
(2017-18)
Aktstk. 67 Spørgsmål 2 Spm. om man vil prioritere elektrificerede køretøjer, til forsvarsministeren Ubesvaret 21-02-2018
(2017-18)
Aktstk. 67 Spørgsmål 1 Spm. om drivhusgasudledningen som følge af anskaffelsen af 1250 personvogne, til forsvarsministeren Ubesvaret 21-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 220 Spm. om væksten i det demografiske træk frem mod 2025 for hhv. individuelt offentligt forbrug og kollektivt offentlig forbrug, til finansministeren Ubesvaret 21-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 219 Spm. om ministeren i skematisk form vil opgøre, hvilke krav, som hhv. offentlige og private leverandører skal leve op til, hvis de vil levere en offentligt betalt ydelse, til innovationsministeren Ubesvaret 21-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 218 Spm. om, hvor stor besparelsen for det offentlige vil være til lovbundne integrationsudgifter frem mod 2025, til finansministeren Ubesvaret 21-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 217 Spm. om effekten på den offentlige saldo frem mod 2025, til finansministeren Ubesvaret 21-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 216 Spm. om det årlige demografiske træk og ikke-vestlige indvandrere, til finansministeren Ubesvaret 21-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 215 Spm. om der er andre aftalte jernbaneprojekter som regeringen har besluttet at udskyde, til finansministeren Ubesvaret 20-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 214 Spm. om projektet er udskudt eller aflyst vedr. jernbanen mellem Ringsted og Odense, til finansministeren Ubesvaret 20-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 213 Spm. om, hvor mange midler kommuner og regioner årligt anvender på markedsføring, til økonomi- og indenrigsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 212 Spm. om, hvor mange midler staten årligt anvender på markedsføring, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 211 Spm. om, hvor mange 59-årige der har været 40 år eller længere på arbejdsmarkedet enten som ledig og/eller beskæftiget, til finansministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 210 Spm. om, hvor mange studiejobs, der skønnes at blive udflyttet som følge af Bedre Balance I, Bedre Balance II og de to udflytningsrunder samlet set, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 209 Spm. om at halvere aftrapningsprocenten for folkepensionens pensionstillæg, jf. svar på alm. del - spørgsmål 170, til finansministeren Ubesvaret 16-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 208 Spm. om at oplyse fordelingsvirkningen på indkomstdeciler, jf. svar på spm. 24 (folketingsåret 2016-17), til finansministeren Ubesvaret 16-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 207 Spm. om, hvor mange personer, der har pensionsformuer over henholdsvis 1 mio. kr., 2 mio. kr., 3 mio. kr. og 4 mio. kr., jf. svar på spm. 24 (folketingsåret 2016-17), til finansministeren Ubesvaret 16-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 206 MFU spm. om, hvor stor den samlede årlige udgift er for statens adgang til Karnov’s tjenester, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 16-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 205 Spm. om, hvorfor ministeren ikke har været í stand til at svare på spørgsmål 163 inden for tidsfristen, til finansministeren Endeligt besvaret 15-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 204 Spm. om effekten på den disponible indkomst for hhv. en direktør, en funktionær, en LO’er og en HK’er på mindsteløn, til finansministeren Ubesvaret 12-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 203 MFU spm. om den samlede effektiviseringsgevinst ved udvidelsen af Statens It med ca. 19.000 brugere, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 09-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 202 MFU spm. om den samlede udgift til efteruddannelse af generalister, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 09-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 201 Spm. om det akkumulerede demografiske træk excl. forsvar i forhold til 2017 for hvert af årene i perioden 2018-2025, til finansministeren Ubesvaret 09-02-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 200 Spm. om arbejdsindkomst og pensionsindbetalinger, til finansministeren Ubesvaret 08-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 367 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200