Alle Finansudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 552 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
FIU Alm.del Spørgsmål 362 Spm. om, hvad de godt 200 konkurser på det kommunale velfærdsområde har kostet kommunerne, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 361 Spm. om antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i hhv. regionerne samlet set og for hvert enkelt region fra 1. kvartal 2015 og til og med 1. kvartal 2018, til finansministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 360 Spm. om antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i hhv. kommunerne samlet set, og for hvert enkelt kommune fra 1. kvartal 2015 og til og med 1. kvartal 2018, til finansministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 359 Spm. om antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i hhv. kommunerne samlet set, regionerne samlet set og staten, til finansministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 358 Spm. om antallet af beskæftigede lønmodtagere i staten, til finansministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 357 Spm. om antallet af beskæftigede lønmodtagere i regionerne, til finansministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 356 Spm. om antallet af beskæftigede lønmodtagere i kommunerne, til finansministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 355 Spm. om ministeren vil oversende talepapir fra åbent samråd den 24. maj 2018 om udenlandsk arbejdskraft, til finansministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 354 Spm. om ministeren vil oversende talepapir fra åbent samråd den 24. maj 2018 om udenlandsk arbejdskraft, til udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 353 Spm. om, hvorvidt merprovenuet fra Nordsøaftalen indgår i det senest opgjorte råderum fra Konvergensprogrammet 2018, til finansministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 352 Spm. om ministeren vil oversende en udtømmende liste over, hvilke tilfælde, som kan føre til en forøgelse af de gældende udgiftslofter, til finansministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 351 Spm. om ministeren vil oversende den årlige evaluering af Modelgruppens arbejde, til finansministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 350 Spm. om livscyklusperspektiver i højere grad indgår i de offentlige investeringer, til finansministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
Aktstk. 107 Spørgsmål 3 Spm. om dokumentation for, at etablering af et hegn langs grænsen vil have effekt på udbredelsen af afrikansk svinepest til danske svinebesætninger, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
Aktstk. 107 Spørgsmål 2 Spm. om, omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelse af hegnet, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
Aktstk. 107 Spørgsmål 1 Spm. om, hvilke overvejelser ministeren har gjort sig om den fremtidige vedligeholdelse af og ansvar for vildsvinehegnet, til miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 349 Spm. om, hvilken gevinst finansieringsreformen giver, til finansministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 348 Spm. om, hvordan en ændring af grundkapitalen for alment boligbyggeri vil påvirke den faktiske og strukturelle saldo, til finansministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 347 Spm. om, hvordan en engangsforøgelse af det almene boligbyggeri med 1 mia. kr. vil påvirke den faktiske effekt og strukturelle saldo, til finansministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 346 Spm. om, hvilken vægt miljø og social bæredygtighed har, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 345 Spm. om det altid er en økonomisk fordel for statens institutioner at handle efter SKI-aftalerne, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 344 Spm. om ministerens holdning til synspunktet, der fremføres af små firmaer, om at de udsættes for ulige konkurrence, til ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 343 Spm. om konsekvenserne af at tage imod hhv. 1.000, 5.000, 10.000 og 20.000 ekstra kvoteflygtninge, til finansministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 342 Spm. om konsekvenserne af at gøre det gratis for alle under 30 år og alle med børn under 18 år at besøge landets museer og kulturinstitutioner, til finansministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
FIU Alm.del Spørgsmål 341 Spm. om konsekvenserne af at indføre demokratisk værnepligt for alle unge, til finansministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 552 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200