Svar på Finansudvalgets på spørgsmål

Din søgning gav 10218 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 237 Svar på spm. 21 L 237 - svar på spm. 21 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis § 14 udgår af lovforslaget og overvejelser om at udskyde behandlingen af denne del af lovforslaget til næste folketingsår, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 14 L 237 - svar på spm. 14 om det fortsat er vurderingen, at ændringen, af hvordan afgiftsbegunstigelserne i ølmoderationsordningen opgøres, vil gavne små og mellemstore producenter, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 13 L 237 - svar på spm. 13 om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 237 Svar på spm. 8 L 237 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen, fra skatteministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 234 Svar på spm. 15 L 24 - svar på spm. 15 om kommentar til henvendelse af 22/5-18 fra Danske Medier, fra transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 231 Svar på spm. 1 L 231 - svar på spm. 1 om ministeren vil uddybe, hvad der ligger i formuleringen ”boligområde omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravlisten for ægtefællesammenføring”, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 160 Svar på spm. 7 L 160 - svar på MFU spm. 7 om at bekræfte, at der med ‘lokal beslutning’ menes på individuel dagtilbudsniveau og ikke kommunalt forvaltningsniveau, fra børne- og socialministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 146 Svar på spm. 75 L 146 - svar på spm. 75 om kommentar til henvendelsen af 18/5-18 fra PROSA, IDA IT, Dansk Selskab for Almen Medicin, Patientdataforeningen, Patientforeningen Danmark, Ingeniørforeningen IDA og DataEthics, fra sundhedsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 146 Svar på spm. 74 L 146 - svar på spm. 74 om kommentar til henvendelsen af 21/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, fra sundhedsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 146 Svar på spm. 73 L 146 - svar på spm. 73 om kommentar til henvendelse af 20/5-18 fra Anne-Marie Krogsbøll, Herlev, fra sundhedsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 134 Svar på spm. 10 L 134 - svar på spm. 10 om Sikkerhedsstyrelsen vil offentliggøre en liste over registrerede tatovører, fra sundhedsministeren 23-05-2018
(2017-18)
L 134 Svar på spm. 9 L 134 - svar på spm. 9 om ministeren vil sikre, at der i forbindelse med evalueringen af det årlige gebyr, som tatoveringsstedet skal betale til Sikkerhedsstyrelsen efter lovforslagets § 16, stk. 1, vil blive set på det gebyr, som udenlandske tatovører skal betale, fra sundhedsministeren 23-05-2018
(2017-18)
B 85 Svar på spm. 6 B 85 - svar på spm. 6 om ministeren kan bekræfte, at der inden sommer kommer et klart svar fra regeringen, om man agter at fremlægge lovforslag om udgangsforbud på asylcentre, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
B 85 Svar på spm. 5 B 85 - svar på spm. 5 om ministerens er holdning, at det ville være rigtigt at indføre et udgangsforbud, og at det er et spørgsmål om at afklare, hvordan man kan gøre det i overensstemmelse med de internationale forpligtelser, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
B 85 Svar på spm. 4 B 85 - svar på spm. 4 om ministeren vil redegøre for de juridiske udfordringer med Dansk Folkepartis forslag om udgangsforbud for mindreårige på asylcentre, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
B 85 Svar på spm. 3 B 85 - svar på spm. 3 om, det er regeringens vurdering, at der er problemer med at de uledsagede mindreårige ikke opholder sig på centrene om natten, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
Aktstk. 101 Svar på spm. 1 Aktstk. 101 - svar på spm. 1 om, hvorfor udgiften på 1,0 mio. kr. ikke finansieres af ”Pulje til investeringer til forbedring af den kollektive trafik”, fra transport-, bygnings- og boligministeren 23-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 813 Svar på spm. nr. S 813: Hvad er regeringens holdning til at indføre en karensperiode, når der tildeles statsborgerskab til udlændinge, således at kriminalitet kan medføre, at statsborgerskabet fratages igen? 23-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Svar på spm. 586 UUI alm. del - svar på spm. 586 om ministeren er villig til at ændre eller lukke indsatsen mod social kontrol, hvis ikke den målrettes de grupper, som de politiske partier bag aftalen ønskede at sætte fokus på, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Svar på spm. 585 UUI alm. del - svar på spm. 585 om ministeren mener, at omfanget af social kontrol blandt kristne kan sammenlignes med den sociale kontrol i muslimske minoritetsmiljøer, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Svar på spm. 584 UUI alm. del - svar på spm. 584 om ministeren mener, at det er passende at give Ateistisk Selskab en fremtrædende rolle i netværket omkring brud med social kontrol, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Svar på spm. 583 UUI alm. del - svar på spm. 583 om ministeren er enig i, at kampagnen mod social kontrol bør være målrettet social kontrol i muslimske minoritetsmiljøer, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Svar på spm. 582 UUI alm. del - svar på spm. 582 om ministeren vil kommentere artiklen "DF vil lukke kampagne mod socialkontrol", i Berlingske den 21. april 2018, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Svar på spm. 581 UUI alm. del - svar på spm. 581 om ministeren vil kommentere artiklen »Frygten breder sig på Kærshovedgård efter civilklædt politis lyn-aktion« fra Hernings Folkeblad den 13. april 2018, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Svar på spm. 579 UUI alm. del - svar på MFU spm. 579 om ministeren vil redegøre for antallet af personer med flygtningestatus fordelt pr. år fra 2010 og frem, der har indgået ægteskab eller lever i fast samlivsforhold med en person med dansk oprindelse, med en person med anden oprindelse end dansk eller med en person med samme oprindelse, som den pågældende flygtninge, fra udlændinge- og integrationsministeren 23-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 10218 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200