Europaudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
KOM (2017) 0463 Spørgsmål 1 Spm. om udvidelse af IWC’s mandat til at omfatte småhvaler, til udenrigsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 6 MFU spm. om, hvilke analyser ministeren bygger sine udtalelser på Europaudvalgets møde den 1. december 2017 om at udbygge de internationale forbindelse og koble op internationalt med de stigende mængder grøn el, der bliver produceret, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 5 MFU spm. om, hvad implementeringen af vinterpakken konkret betyder for lokale danske vindmølle- og solcelleanlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 4 MFU spm. om, hvorledes en emissionsstandard på 550 gram CO2 per kWh for produktionsenheder i kapacitetsmekanismer skal forstås i praksis, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 3 MFU spm. om implementeringen af vinterpakken set i forhold til en national indsats for elektrificering af varme- og transportsektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 2 MFU spm. om oversendelse af en justeret beregning for samfundsøkonomien for Viking Link baseret på den forudsætning, at det ikke lykkes for regeringen, at det fortsat skal være muligt at anvende flaskehalsindtægter til at nedsætte net tariffer, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 1 MFU spm. om, hvorledes implementeringen af forslag til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (KOM (2016) 0864) ændrer i forudsætningerne for udnyttelsen af den nationale investering i elektroniske målere og den tilhørende datahub, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0864 Spørgsmål 1 Spm. om lokale energifælleskaber, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 04-12-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0400 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt der er tale om et rent administrativt anliggende eller om der er tale om en politisk prioritering, når der flyttes midler i størrelsesordenen af 5 mio. euro fra udgiftskategori 4 (globale EU) til udgiftskategori 5 (administration), til finansministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 10-11-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0278 Spørgsmål 1 MFU spm. om konsekvenserne af tællereglerne for beregningen af perioder for udstationering i forbindelse med international vejtransport, til transportministeren, kopi til udenrigsministern Endeligt besvaret 03-11-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0281 Spørgsmål 1 MFU spm. om hvordan de nuværende regler for udstationering er gældende for carbotagekørsel i dag, til transportministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 03-11-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0461 Spørgsmål 3 MFU spm. om, hvorvidt regeringens forslag til mandat for torskekvoter i det vestlige Østersø stemmer overens med den aftalte forvaltningsplan for fiskeri i Østersøen, til ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 12-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0461 Spørgsmål 2 MFU spm. om ministerens udtalelse vedr. fiskekvoterne for torsk i den vestlige Østersø og ICES anbefalinger, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 12-10-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0461 Spørgsmål 1 Spm. om, hvilken indflydelse regeringens forhandlingsposition mhp. en mere begrænset reduktion i TAC for torsk i den østlige Østersø end der lægges op til i Kommissionens forslag (KOM (2017) 0461) vil have for torskebestanden, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 10-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 14 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200