Europaudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 84 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
KOM (2016) 0731 Spørgsmål 4 Spm. om, hvorvidt Danmark vil få adgang til at søge i Europols database EIS via ETIAS i forbindelse med Kommissionens to forslag om interoperabilitet mellem databaser vedr. grænser og visum og vedr. politisamarbejdet, asyl og migration, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0192 Spørgsmål 1 Spm. om, hvordan dansk lovgivning bliver påvirket af frihandelsaftalen mellem EU og Japan, til udenrigsministeren Ubesvaret 14-05-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0282 Spørgsmål 1 Spm. om, hvilken rabatordning der eksisterer for udlændinge, der ønsker at leje personbil i Danmark, til transport-, bygning- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 11-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Spørgsmål 9 Spm. om, hvilke foranstaltninger Europa-Kommissionen har taget med henblik på at sikre, at den nuværende fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Marokko, som løber frem til 1. juli 2018, lever op til EU-dommen af 27 februar 2018, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 18-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Spørgsmål 8 Spm. om, hvilket juridisk grundlag fisk er fanget på ud for Vestsahara, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 18-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Spørgsmål 7 Spm. om en liste over, hvilke repræsentanter for den berørte lokalbefolkning i Vestsahara, som Europa-Kommissionen agter at inddrage i forbindelse med forhandlingerne om en ny fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Marokko, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 18-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Spørgsmål 6 Spm. om Europa-Kommissionen agter at have egentlige forhandlinger med Polisario i forbindelse med indgåelsen af en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 18-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Spørgsmål 5 Spm. om Danmarks muligheder for og planer om fiskeri ud for Marokko, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 18-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Spørgsmål 4 Spm. om inddragelse af lokalbefolkningen i Vestsahara i forbindelse med indgåelse af en fiskeriaftale, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 16-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Spørgsmål 3 Spm. om, hvornår Danmark skal tilkendegive sin interesse for at opnå adgang til fiskeri i farvandet ud for Vestsahara og Marokko for danske fiskere, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 13-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Spørgsmål 2 Spm. om den svenske forhandlingsposition i sagen om EU's fiskeriaftale med Marokko, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 13-04-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0151 Spørgsmål 1 Spm. om, hvor i EU-Domstolens afgørelse af 27/2-18 i sagen om gyldigheden af EU’s fiskeriaftale med Marokko, der står, at lokalbefolkningen i Vestsahara skal inddrages i forhandlingerne, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 13-04-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0794 Spørgsmål 1 Spm. om regler vedrørende beskyttelse af persondata, til udlændinge- og Integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 19-03-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0793 Spørgsmål 1 Spm. om regler vedrørende beskyttelse af persondata, til udlændinge- og Integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 19-03-2018
(2017-18)
B 64 Spørgsmål 3 Spm. om hvordan misligholdt SU-gæld fordeler sig på nationalitet, til uddannelses- og forskningsministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 13-03-2018
(2017-18)
B 64 Spørgsmål 2 Spm. om hvorvidt Danmark indgår i multilaterale eller bilaterale aftaler med EU-lande eller tredjelande, som muliggør samarbejde vedr. inddrivelse af misligholdt SU-gæld, til uddannelses- og forskningsministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 13-03-2018
(2017-18)
B 64 Spørgsmål 1 Spm. om SU, til uddannelses- og forskningsministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 13-03-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser EU-dommen af 27/2-18 2018 (C-266/16) om, at fiskeriaftalen og protokollen mellem EU og Marokko kun er gyldig, fordi den ikke omfatter Vestsahara og farvandet ud for Vestsahara, får for den danske regerings holdning til en fornyelse af fiskeriprotokollen, til ministeren for fiskeri og ligestilling Endeligt besvaret 05-03-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0251 Spørgsmål 1 Spm. om rettighederne i den sociale søjle får forrang for økonomiske friheder, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 21-02-2018
(2017-18)
B 18 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt det er muligt at vedtage en social protokol uden at foretage en ændring af EU’s traktatgrundlag, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 20-02-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0824 Spørgsmål 1 Spm. om ministerens redegørelse for de juridiske konsekvenser af Kommissionens forslag om finanspagtens indskrivning I EU-retten, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 15-02-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0660 Spørgsmål 3 Spm. om, hvorvidt den danske regering arbejder for en fælles EU afvisning af rørledningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 08-02-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0660 Spørgsmål 2 Spm. om, hvornår ministeren forventer en afklaring fra EU i forhold til Nord Stream II-rørledningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 08-02-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0660 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt Danmark vil kunne afvise Nord Stream II-rørledningen set i lyset af forslag om ændring af gasdirektivet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 08-02-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 16 Spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at fiskeriaftalen med Marokko er en overordentlig god forretning for EU, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 26-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 84 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200